FAQ

FAQ

Czym powinien się charakteryzować kandydat na studia Executive MBA? Czy jako osoba bez doświadczenia w dziedzinie ekonomii poradzę sobie na tych studiach?

Od kandydatów na studia MBA nie wymagamy znajomości zagadnień ekonomicznych. Ze względu na to, że program EMBA jest adresowany do osób z bardzo różnymi specjalnościami, nie preferujemy żadnej z grup zawodowych i zapraszamy do nas osoby zarówno o umyśle ścisłym, jak i humanistycznym. To właśnie różnorodność grup zajęciowych pozwala naszym studentom na wymianę bogactwa doświadczeń zawodowych i stanowi o ogromnej wartości dodanej studiów MBA.

 

Ile lat doświadczenia zawodowego powinien mieć kandydat na studia Executive MBA?

Osoby, które ukończyły studia magisterskie powinny udokumentować min. 3 lata stażu zawodowego przed podjęciem studiów MBA. Natomiast dla aplikujących absolwentów studiów licencjackich wymagane jest udokumentowane co najmniej 5 lat doświadczeń zawodowych przed podjęciem studiów.

W wyjątkowych wyróżniających się przypadkach doświadczeń menedżerskich kandydata Komisja Egzaminacyjna może rozważyć skrócenie okresu wymaganego stażu.

 

Czy mając dyplom ukończenia studiów w języku angielskim w zagranicznej uczelni trzeba zdawać egzamin z języka angielskiego? Czy egzaminy Cambridge zwalniają z tego egzaminu?

Istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z egzaminu językowego.

Osoby, które przedłożą dokumenty potwierdzające zdany egzamin według standardu TOEFL, Cambridge, LCCI itp. na poziomie C1, dyplom ukończenia filologii angielskiej lub innych studiów prowadzonych w języki angielskim, mogą ubiegać się o zwolnienie z testu.

 

Na czym polega współpraca ze szkołami założycielskimi?

Szkoła współpracuje z wykładowcami z London Business School, HEC Paris oraz NHH Norwegian School of Economics. Część z nich regularnie prowadzi zajęcia w Szkole Biznesu PW, np. prof. Andrea Masini z HEC Paris oraz Alastair Nicholson z LBS. Ponadto przedstawiciele tych szkół działają w Radzie Założycieli Szkoły Biznesu PW, która pełni funkcje opiniująco-doradcze odnośnie strategii rozwoju Szkoły oraz treści programowych, w szczególności studiów MBA i synguje dyplom ukończenia programu Executive MBA.

 

Czy wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim?

Tak, 100% zajęć na studiach Executive MBA jest prowadzonych po angielsku.

 

Czy Szkoła zapewnia materiały na zajęcia? Czy wliczone są one w koszty opłat za studia?

Tak, wszyscy studenci otrzymują dostęp do specjalnej platformy on-line, gdzie mogą pobrać wszystkie potrzebne materiały. W przypadku zajęć typu case studies koordynator programu dostarczy studentom przygotowane wcześniej materiały. Dodatkowo biblioteka oferuje podręczniki z poszczególnych przedmiotów w ilości po jednym dla każdego studenta. Nie ma żadnych dodatkowych opłat za materiały dydaktyczne.

Aplikuj teraz

Język wykładowy: angielski

Liczba godzin zajęć: 500 h + ok. 300 h
opcjonalnych zajęć specjalistycznych

>>>NOWA ELASTYCZNA FORMUŁA!

Początek zajęć: 15 października

Godziny zajęć:
piątek: 18:00 – 21:15
sobota: 08:15 – 17:30
niedziela: 08:15 – 15:30

Kontakt:
+48 22 234 70 33
+48 607 670 621