Oferta studiów w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej

 • Executive MBA to 1,5 letnie, podyplomowe studia realizowane w języku angielskim, w trybie weekendowym. Program studiów EMBA został zaprojektowany z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menadżerskiej.

 • MBA Artificial Intelligence and Digital Transformation to roczne studia podyplomowe w języku polskim adresowane do osób zainteresowanych obszarem nowoczesnych technologii informatycznych, które podnoszą konkurencyjność własnej organizacji, jak i pozwalają stworzyć nowy pomysł na biznes.

 • MBA Artificial Intelligence, Finance and Technology to roczne studia podyplomowe w języku polskim adresowane do osób sprawujących funkcje menedżerskie w obszarach finansowych, które chcą rozszerzyć swoje kompetencje przywódcze oraz zdolności analityczne w kontekście zarządzania strategicznego finansami.

 • Trzysemestralne studia podyplomowe MBA Kaizen Industry 4.0 powstały w partnerstwie z Kaizen Institute Poland oraz Instytutem Industry 4.0. Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania nowoczesną organizacją.

 • MBA Cybersecurity Management to 2-semestralne studia podyplomowe w języku polskim adresowane do osób o o kreatywnym i innowacyjnym podejściu do zarządzania cyberbezpieczeństwem.

 • MBA Smart City – Transformacja Cyfrowa w Samorządzie to studia w języku polskim, które wyposażą uczestników w wiedzę z zakresu zarządzania inteligentnymi miastami oraz w umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi technologicznych, przyczyniających się do rozwoju zrównoważonych i innowacyjnych społeczności miejskich.

 • Post MBA Digital Transformation to program adresowany do absolwentów wszystkich studiów MBA, zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w podnoszeniu konkurencyjności własnych organizacji.

 • Navigating Your Success in Corporations to program w języku angielskim, składający się z 15 jednodniowych modułów, skierowany do menedżerów wiążących swój rozwój zawodowy z dużymi międzynarodowymi organizacjami.

 • First Manager Skills – Od specjalisty do menedżera to intensywny i praktyczny program rozwoju umiejętności menedżerskich dla osób stawiających pierwsze kroki w zarządzaniu.

 • Akademia Psychologii Przywództwa to intensywny, skondensowany program z obszaru psychologii biznesu dla top managerów, zarządzających przedsiębiorców oraz samodzielnej kadry średniego szczebla, nastawiony na pracę nad sobą w roli liderki/lidera i zarządzanie relacjami.

 • Studium Autorytety przygotowuje do świadomego i umiejętnego korzystania z relacji autorytetu wynikającej z pozycji, wiedzy, doświadczenia do wspierania innych osób w rozwoju i realizacji ich celów życiowych i zawodowych.

 • Studia podyplomowe Total Design Management (Zarządzanie rozwojem nowego produktu) to odpowiedź na rosnące w Polsce zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu strategii konkurowania poprzez skuteczne wykorzystywanie wzornictwa.

 • ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance to dwusemestralne studia podyplomowe, akredytowane przez ACCA. Docelowy uczestnik programu powinien pracować w dziale rachunkowości i finansów w międzynarodowym przedsiębiorstwie.

 • Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams to 3-semestralne studia podyplomowe w języku polskim adresowane do osób zainteresowanych zarządzaniem strategicznym w obszarze finansów. Program kierowany jest do osób planujących przystąpić do egzaminu ACCA na poziomie Professional.

 • Studium Farmakoekonomiki, HTA i Prawa Farmaceutycznego – studia typu podyplomowego, przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach organizujących i finansujących opiekę zdrowotną.

 • Badania Kliniczne i Rozwój Leku to dwuweekendowy kurs adresowany do osób pracujących w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Celem kształcenia jest zdobycie i rozszerzenie zakresu wiedzy oraz nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności z uwzględnieniem specyfiki pracy w branży, rozwój kompetencji zwiększających przewagę konkurencyjną.

 • Sprzedaż i Marketing Leków to trzyweekendowy kurs adresowany do osób pracujących w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Celem kształcenia jest zdobycie i rozszerzenie zakresu wiedzy oraz nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności z uwzględnieniem specyfiki pracy w branży, rozwój kompetencji zwiększających przewagę konkurencyjną.

 • Interdyscyplinarne Studia Menadżerów Farmacji to roczne, zaoczne studia podyplomowe realizowane w trybie weekendowym przeznaczone dla osób pracujących lub chcących pracować w przemyśle farmaceutycznym bądź medycznym.

 • Energetyka Odnawialna dla Biznesu. Inwestycje i rynek energii to program współtworzony z Instytutem Energetyki Odnawialnej, stworzony z myślą o osobach działających w obszarze energetyki odnawialnej chętnych lepiej poznać uwarunkowania ekonomiczne i potrzeby rynku redukcji kosztów energii.

 • Data Science i Uczenie Maszynowe dla Menedżerów
  to interaktywne szkolenie w formule on-line.

 • Certificate in Business for Engineers pomaga inżynierom w szerszym spojrzeniu na praktyki biznesowe i może poprawić ich perspektywy zawodowe, czyniąc ich bardziej wszechstronnymi i konkurencyjnymi na rynku pracy.