Sprzedaż i Marketing Leków

 

To trzyweekendowy kurs adresowany do osób pracujących w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Celem kształcenia jest zdobycie i rozszerzenie zakresu wiedzy oraz nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności z uwzględnieniem specyfiki pracy w branży, rozwój kompetencji zwiększających przewagę konkurencyjną. Zajęcia będą prowadzić znani nauczyciele akademiccy, związani z medycyną jak i zarządzaniem, przedstawiciele władz, a także doświadczeni praktycy o różnych specjalnościach z wielu firm farmaceutycznych. Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rozszerzeniem i uzupełnieniem swojej wiedzy, pracujących lub chcących pracować w farmacji lub przemyśle medycznym.

 

Ścieżka programu farmaceutycznego – Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji:

Badania Kliniczne i Rozwój Leków to jeden z kroków do uzyskania dyplomu studiów podyplomowych Interdyscyplinarne Studia Menedżerów FarmacjiAby uzyskać dyplom całości Studiów ISMF należy dodatkowo ukończyć dwa krótkie kursy: Studium Farmakoekonomiki oraz Sprzedaż i Marketing Leków.

Trwa rekrutacja!
>>> Aplikuj teraz

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 48h
(3 weekendy)


Początek zajęć: 7 maja 2022


Harmonogram zajęć:
sobota: 9:00-17:45
niedziela: 9:00-14:15


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

studium@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 85

Program

Zakres tematyczny kursu Sprzedaż i Marketing Leków:

Specyfika sprzedaży w przemyśle medycznym
Wprowadzenie do marketingu farmaceutycznego
Marketing produktu, plan marketingowy, badania rynku
Przykładowe rodzaje badań marketingowych w farmacji
Coaching, mentoring, motywacja; samokształcenie i rozwój
Negocjacje i mediacje
Ścieżki karier w przemyśle farmaceutycznym

prof. dr hab. Marcin Czech

Na rynku polskim nie ma wielu programów edukacyjnych dedykowanych tej grupie zawodowej. Z drugiej strony potrzeby szybko zmieniającego się środowiska oraz oczekiwania kadry menadżerskiej co do możliwości wysokiej jakości kształcenia w tej dziedzinie są bezdyskusyjne. Próbując wypełnić tę lukę, na bazie ponad 20 lat doświadczeń w prowadzeniu programów MBA w oparciu o współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej stworzono unikatowe kursy, będące uzupełnieniem, rozszerzeniem i aktualizacją prowadzonego od 13 lat Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego. Wykładane tam treści programowe zostały uzupełnione o specyficzne dla branży moduły: sprzedażowy, badań klinicznych, przedsiębiorczości oraz rozwoju kompetencji osobistych.

Rekrutacja

Złóż wniosek o przyjęcie na kurs Sprzedaż i Marketing Leków za pomocą modułu Rekrutacja on-line.

APLIKUJ

Opłaty

 

Cena za kurs: 3 500 zł.
Dla studentów i absolwentów studiów podyplomowych Szkoły Biznesu PW cena wynosi 3 200 zł

 

Dane do przelewu:

Rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa,
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,
nr 13 1240 1053 5111 6410 0010 0091

Tytuły wpłat prosimy opisywać według następującego wzoru:
nazwisko i imię słuchacza, Sprzedaż i Marketing Leków

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89