Sprzedaż i Marketing Leków

 

To trzyweekendowy kurs adresowany do osób pracujących w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Celem kształcenia jest zdobycie i rozszerzenie zakresu wiedzy oraz nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności z uwzględnieniem specyfiki pracy w branży, rozwój kompetencji zwiększających przewagę konkurencyjną. Zajęcia będą prowadzić znani nauczyciele akademiccy, związani z medycyną jak i zarządzaniem, przedstawiciele władz, a także doświadczeni praktycy o różnych specjalnościach z wielu firm farmaceutycznych. Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rozszerzeniem i uzupełnieniem swojej wiedzy, pracujących lub chcących pracować w farmacji lub przemyśle medycznym.

 

Ścieżka programu farmaceutycznego – Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji:

Sprzedaż i Marketing Leków to jeden z kroków do uzyskania dyplomu studiów podyplomowych Interdyscyplinarne Studia Menedżerów FarmacjiAby uzyskać dyplom całości Studiów ISMF należy dodatkowo ukończyć dwa krótkie kursy: Studium Farmakoekonomiki oraz Badania Kliniczne i Rozwój Leków.

 

Po ukończeniu kursu  Sprzedaż i Marketing Leków – otrzymują Uczestnicy – Świadectwo ukończenia kursu i dyplom Szkoły Biznesu.

 

Rekrutacja trwa

>>> Aplikuj już teraz

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 48h
(3 weekendy)

Tryb zajęć: stacjonarny/online


Początek zajęć: 31 maja 2025


Harmonogram zajęć:
sobota: 9:00-16:00
niedziela: 9:00-16:00


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

studium@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 33

Program

Zakres tematyczny kursu Sprzedaż i Marketing Leków:

Specyfika sprzedaży w przemyśle medycznym
Wprowadzenie do marketingu farmaceutycznego
Marketing produktu, plan marketingowy, badania rynku
Przykładowe rodzaje badań marketingowych w farmacji
Coaching, mentoring, motywacja; samokształcenie i rozwój
Negocjacje i mediacje
Ścieżki karier w przemyśle farmaceutycznym

Forma zaliczenia: case study do rozwiązania w grupie

prof. dr hab. Marcin Czech

Na rynku polskim nie ma wielu programów edukacyjnych dedykowanych tej grupie zawodowej. Z drugiej strony potrzeby szybko zmieniającego się środowiska oraz oczekiwania kadry menadżerskiej co do możliwości wysokiej jakości kształcenia w tej dziedzinie są bezdyskusyjne. Próbując wypełnić tę lukę, na bazie ponad 20 lat doświadczeń w prowadzeniu programów MBA w oparciu o współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej stworzono unikatowe kursy, będące uzupełnieniem, rozszerzeniem i aktualizacją prowadzonego od 13 lat Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego. Wykładane tam treści programowe zostały uzupełnione o specyficzne dla branży moduły: sprzedażowy, badań klinicznych, przedsiębiorczości oraz rozwoju kompetencji osobistych.

Wykładowcy

 • Prof. dr hab. Marcin Czech

  Doświadczenie zawodowe: Marcin Czech jest profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wykładowcą i profesorem Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, doktorem habilitowanym nauk czytaj dalej
 • Agata Włodarczyk

  Doświadczenie zawodowe: Business Unit Director Oncology w Astra Zeneca Poland Obywatelstwo: polskie czytaj dalej
 • Katarzyna Grajda

  Doświadczenie zawodowe: Katarzyna Grajda dołączyła do zespołu Korn Ferry w Polsce w 1997 roku. Na przestrzeni lat miała okazję współpracować zarówno z najbardziej renomowanymi firmami lokalnymi, jak czytaj dalej
 • dr hab. Maciej Smuk

  Doświadczenie zawodowe: Dr hab. Maciej Smuk prof. Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał w 2003 roku tytuł magistra filologii romańskiej oraz uprawnienia pedagogiczne. Cztery lata później zdobył Diplôme czytaj dalej
 • dr Marcin Capiga

  Doświadczenie zawodowe: Dr Marcin Capiga to wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest doktorem nauk humanistycznych, certyfikowanym Coachem EMCC czytaj dalej
 • Adam Targowski

  Doświadczenie zawodowe: Adam Targowski ma niemal 15 lat doświadczenia zdobytego pracując dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych. Obecnie pełni funkcję Głównego Dyrektora d czytaj dalej

Rekrutacja

Złóż wniosek o przyjęcie na kurs Sprzedaż i Marketing Leków za pomocą modułu Rekrutacja on-line.

APLIKUJ

Opłaty

 

Cena za kurs Sprzedaż i Marketing Leków 3 900 zł.

 

Dane do przelewu:

Rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa,
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,
nr 13 1240 1053 5111 6410 0010 0091

Tytuły wpłat prosimy opisywać według następującego wzoru:
nazwisko i imię słuchacza, Sprzedaż i Marketing Leków

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89