Poruszanie się po rynku pracy

Poruszanie się po rynku pracy

 

Moduł 3 – „Poruszanie się po rynku pracy” programu Doradztwo Zawodowe w Praktyce skupia się na przygotowaniu uczestników do skutecznego działania w dynamicznym środowisku zawodowym. Obejmuje on szereg kluczowych zagadnień i umiejętności, które są niezbędne dla Konsultantów Kariery i doradców zawodowych.

Poruszanie się po rynku pracy to jeden z kroków do uzyskania dyplomu studiów podyplomowych Doradztwo Kariery w PraktyceAby uzyskać dyplom całości Studiów Doradztwo Kariery w Praktyce należy dodatkowo ukończyć dwa kursy: Career Advisory oraz CV & LinkedIn.

 

Adresaci modułu:

Konsultant Kariery, Coach – freelancer, pracujący z osobami indywidualnymi, które poszukują nowej pracy, chcą zmienić branżę, czy zawód

Manager, Executive, chcący świadomie budować swój wizerunek w sieci oraz śledzić trendy rynku pracy

 

Czego się nauczysz?

Korzystania z nowoczesnych kanałów poszukiwania pracy, takich jak networking i headhunterzy, planowania skutecznych strategii poszukiwania zatrudnienia i identyfikacji grupy docelowej klienta.
Budowania marki osobistej w kontekście kariery zawodowej, analizowania wpływu Personal Brandingu na tożsamość zawodową oraz budowania marki zarówno online, jak i offline.
Przygotowania do różnych rodzajów rozmów kwalifikacyjnych online i offline, prezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych i budowanie strategii osiągnięcia zawodowych celów klienta.
Zrozumienia i wsparcia procesu zmiany branży lub zawodu, pomagania klientom w osiągnięciu nowych celów zawodowych i budowania strategii zmiany kariery
Śledzenia i zrozumienia trendów na rynku pracy i rozwijania kompetencji osobistych w dynamicznym środowisku pracy.
Zarządzania współpracą z klientem, definiowania wachlarza usług, oceny celów kariery klienta i diagnozowania działań potrzebnych do ich osiągnięcia.

Przedmioty wchodzące w skład modułu:
– Personal Branding
– Kanały poszukiwania pracy, w tym networking, headhunterzy, aplikacja bezpośrednia
– Przygotowanie do różnych rodzajów rozmów kwalifikacyjnych
– Wsparcie w zmianie branży / zawodu
– Trendy na rynku pracy i zadbanie o własny rozwój
– Zarządzanie pracą z klientem / definicja wachlarza oferty

ZOBACZ PEŁEN PROGRAM!

 

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: 60h

Tryb zajęć: online

Cena: 3600 zł


Początek zajęć: 9 marca 2024


Godziny zajęć:
sobota – niedziela: 08:45– 15:45


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

doradztwokariery@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 89

Masz pytania merytoryczne? Skontaktuj się z nami!

Anna Mady (zastępca kierownika studiów)

Anna.Mady@CareerAngels.eu