MBA Smart City

 

MBA Smart City – Transformacja Cyfrowa w Samorządzie
studia w języku polskim, które wyposażą uczestników w wiedzę z zakresu zarządzania inteligentnymi miastami oraz w umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi technologicznych, przyczyniających się do rozwoju zrównoważonych i innowacyjnych społeczności miejskich.

Studenci zdobędą wiedzę menedżerską oraz z takich dziedzin jak Internet Rzeczy, Sztuczna Inteligencja, RPA (Robotic Process Automation), bezpieczeństwo cyfrowe, dane miejskie i ich analiza. Celem jest pomoc miastom w poprawie jakości życia ich mieszkańców i efektywności zarządzania miejskimi zasobami.

Smart City to miasto, które wykorzystuje w pełni nowoczesne technologie i innowacje w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zrównoważonego rozwoju oraz lepszej efektywności usług publicznych. Według raportu ONZ „World Urbanization Prospects” z 2018 roku, w 2030 roku ponad 5 miliardów ludzi będzie mieszkać w miastach, co stanowi około 60% całej populacji świata. W 2050 roku liczba ta ma się zwiększyć do około 6,7 miliarda. Smart City to również miasto, które zmierza w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, oszczędzania zasobów naturalnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i oszczędności.

 

Adresaci:

Program skierowany jest do dwóch głównych grup odbiorców, którzy pragną zrozumieć, jak technologie wpływają oraz będą wpływać na nasze otoczenie i tworzyć inteligentne miasta wraz z ich mieszkańcami.

Liderzy miejscy: managerowie chcący rozwijać/rozwijający obszary związane z inteligentnym miastem, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy, naczelnicy, pracownicy samorządowi, radni chcący rozwijać swoje małe ojczyzny

Ludzie biznesu: chcący współpracować z samorządami miejskimi oraz rozwijać się w obszarach Smart City.

 

Wyróżniki Programu:

Skoncentrowane na rozwoju miast inteligentnych – te studia skupiają się na tym, jak dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i innowacji można poprawić jakość życia mieszkańców w miastach.
Interdyscyplinarny charakter – program składa się z tak różnorodnych przedmiotów, jak zarządzanie i organizacja, technologie, innowacje, ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), bezpieczeństwo itp. co pozwala na wielodziedzinowe spojrzenie na rozwój nowoczesnego samorządu.
Ze względu na charakter projektów Smart City, studia te mają międzynarodowy zasięg. Studenci zyskają wiedzę, jak i doświadczenia dotyczących innych wdrożeń rozwiązań Smart City na całym świecie.
Praktyczny charakter programu MBA Smart City daje uczestnikom szansę na rozwiązanie prawdziwych problemów, z którymi miasta borykają się na co dzień.

 

Patroni:

                        

Rekrutacja trwa!

>>>APLIKUJ TERAZ!

i skorzystaj z oferty Early Bird


Spotkanie informacyjne online:
5 czerwca godz. 17:00

>>Zapisz się 

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: ok. 429 h (2 semestry)

Tryb zajęć: stacjonarny
z elementami online


Start zajęć: 4 października 2024


Godziny zajęć:
piątek: 16:00 – 20:15
sobota: 09:00– 17:30
niedziela: 09:00 – 16:30

Sesje wykładowe: min. 2/msc


>>> zobacz terminy zjazdów


contact- ikonka
mbasmartcity.biznes@pw.edu.pl
+ 48 22 234 70 89

Co nas wyróżnia

 • 25 lat tradycji

  Multidyscyplinarne podejście – uczestnicy SP poszerzają swoje kompetencje m. in. z ekonomii, finansów, zarządzania, marketingu, a więc w kluczowych przedmiotach studiów MBA

 • 25 lat tradycji

  Program Rozwoju Osobistego – program dedykowany rozwojowi umiejętności menedżerskich, wyróżnik Szkoły Biznesu PW na rynku studiów MBA

 • 25 lat tradycji

  Szczególny nacisk kładziemy na obszar Smart City – program zawiera specjalizacyjny moduł poświęcony tej dziedzinie – 154 godziny zajęć

 • 25 lat tradycji

  Projekt końcowy – uczestnicy SP pracują nad konkretnym problemem biznesowym/case study z zakresu Smart City pod okiem tutora

 • 25 lat tradycji

  Zespół dydaktyczny złożony z doświadczonych dydaktyków i praktyków aktywnie działających w sektorze Smart City

 • 25 lat tradycji

  Najwyższej jakości materiały do zajęć i dostęp do platformy e-learningowej Moodle

Program studiów

Program studiów składa się z dwóch części – części menedżerskiej oraz części specjalizacyjnej. Wszystkie polskojęzyczne programy MBA (MBA Cybersecurity ManagementMBA Artificial Intelligence and Digital TransformationMBA AI and Finance and TechnologyMBA Kaizen Industry 4.0) mają zajęcia wspólnie, aby dać możliwość słuchaczom wymiany doświadczeń z różnych branż oraz poszerzenia horyzontów. Przedmioty z części menedżerskiej oraz specjalistycznej przeplatają się w programie od pierwszego semestru.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kierownik Części Specjalizacyjnej

dr Sebastian Grabowski

Ostatnie kilkadziesiąt lat to okres rewolucji internetowej, technologicznego przełomu oraz formowanie się nowego społeczeństwa, społeczeństwa Sieci, z drugiej strony to świat nowych zasad gospodarczych, wojen, nierówności społecznej, pandemii oraz drastycznych zmian klimatu. Aby sprostać tym wyzwaniom Miasta, będące fundamentem rozwoju społeczno- technologicznego muszą często od nowa zdefiniować swoje miejsce, niestety nie uda się to bez zrozumienia technologii oraz skutecznego zarządzania. „Smart” oraz „City” to przede wszystkim ludzie wyposażeni w wiedzę, gotowi na przyszłość.

Wykładowcy

 • dr Sebastian Grabowski

  Doświadczenie zawodowe: Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w War czytaj dalej
 • Dr inż. Paweł Urbański

  Doświadczenie zawodowe: Przez większość kariery zawodowej łączył doświadczanie biznesowe z akademickim. Posiada dyplom Doktora Nauk Ekonomicznych Imperial College London, dyplom Inżyniera oraz MB czytaj dalej
 • Jakub Smykowski

  Doświadczenie zawodowe: Menedżer i ekspert z 16-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i wdrażaniu w obszarze przełomowych innowacji, transformacji cyfrowej i rozwiązań mobilnych. Magister Inżynier czytaj dalej
 • Prof PW, dr inż. Grażyna Rembielak

  Doświadczenie zawodowe: Dr inż. Grażyna Rembielak, prof. PW, jest profesorem marketingu w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej i badawczej na czytaj dalej
 • Prof. Witold Orłowski

  Doświadczenie zawodowe: Profesor Witold M. Orłowski jest wykładowcą akademickim, głównym doradcą ekonomicznym PwC. W 2007 roku otrzymał naukowy tytuł profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. W latac czytaj dalej
 • Iwona Matuszczak-Szulc

  Doświadczenie zawodowe: Iwona Matuszczak-Szulc to Dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. Współpracuje ze środowiskiem akademickim, partnerami zagran czytaj dalej

Rekrutacja

Osoby aplikujące powinny posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Opłaty

Aplikuj teraz i skorzystaj z oferty Early Bird – 36 500 zł!

Regularna opłata za program MBA Smart City wynosi 39 500 zł.

*oferta ważna do 9 lipca 2024 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 • Dyplom

  Każdy uczestnik programu po ukończeniu dostaje dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  MBA Smart City Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89