Program studiów

Program studiów

Program studiów składa się z dwóch części – części menedżerskiej oraz części specjalizacyjnej. W pierwszym semestrze wszystkie polskojęzyczne programy MBA (MBA Cybersecurity Management, MBA Artificial Intelligence and Digital Transformation, MBA Artificial Intelligence, Finance and TechnologyMBA Kaizen Industry 4.0) mają zajęcia wspólnie, aby dać możliwość słuchaczom wymiany doświadczeń z różnych branż oraz poszerzenia horyzontów. Słuchacze zdobywają wiedzę zarówno menedżerską, jak i specjalistyczną.


Przedmioty menedżerskie MBA Smart City

 

Sesja networkingowa

OTOCZENIE GOSPODARCZE

1. Mikroekonomia
2. Makroekonomia i globalny kryzys finansowy

 

MARKETING

1. Marketing
2. Brand Pro – gra symulacyjna
3. Zarządzanie marką i wizerunkiem
4. Public Relations

 

STRATEGIA

1. Strategia
2.ESG – wyzwania współczesnego świata
3. Implementacja strategii i kontrola zarządcza

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

1. Zachowania w organizacji i controlling personalny
2. Dysfunkcje w pracy zespołowej- diagnoza i przeciwdziałanie
3. Psychologia zarządzania i zarządzanie zmianą

 

FINANSE

1. Wprowadzenie do finansów
2. Rachunkowość zarządcza
3. Interpretacja sprawozdań finansowych
4. Zarządzanie finansami
5. Instrumenty finansowe

 

NOWE TECHNOLOGIE I INNOWACYJNOŚĆ

1.Przedsiębiorczość startupowa
2.Wprowadzenie do transformacji cyfrowej
3.Systemy Informacyjne Biznesu
4.Projektowanie Produktu Cyfrowego i architektury IT w start-up’ach

 

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

1. Zarządzanie procesami: doskonałość operacyjna
2. Wprowadzenie do zarządzania projektami
3. Zarządzanie projektami
4. Cyberbezpieczeństwo

 

PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO (PRO)

1. Zarządzanie a przywództwo – lider wobec wyzwań współczesnego świata
2. Rozwijanie ludzi w organizacji
3. Motywowanie i angażowanie ludzi
4. Władza w organizacji i taktyki wpływu lidera
5. Nowoczesne przywództwo
6. Sztuka prezentacji

 

ETYKA W BIZNESIE

1. Etyka w biznesie


 

Przedmioty specjalizacyjne MBA Smart City

 

GLOBANE CELE, AGENDA I ROZWÓJ SMART CITY

1. Wprowadzenie do globalnej i europejskiej polityki miejskiej. Kierunki rozwoju globalnego –  od inteligentnej wizji do inteligentnego społeczeństwa
2. Smart City – główne kierunki rozwoju, wiodące definicje
3. Partnerstwa w ekosystemie miejskim – modele finansowania
4. Relacje z interesariuszami miast – modele partycypacji społecznej w samorządzie

 

TECHNOLOGIE I NARZĘDZIA W SMART CITY

1. Wiodące technologie Smart City
2. Bezpieczeństwo IT / cyberbezpieczeństwo
3. Otwarte dane, kluczowe elementy w rozwoju i usprawnianiu Smart City
4. Zarządzanie Lean&Kaizen w samorządach oraz wprowadzenie do Industry 4.0

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ORAZ INNOWACYJNOŚĆ MIEJSKA

1. Innowacje cyfrowe i społeczne w Smart City – praktyczne przykłady miejskie w Polsce i na świecie
2. Ścieżka innowacji (metodologia wdrażania innowacji miejskich Bloomberg / Harvard / J. Hopkins / Gartner)
3. Wprowadzenie do koncepcji ESG – pojęcia i definicje, cele, korzyści, wyzwania
4. Praktyczne przykłady ESG w działaniu w samorządzie i wdrażanie ESG do działań samorządu – model samorządowy

 

WPROWADZENIE DO PROJEKTÓW

1. Wprowadzenie do projektów

 

Projekt końcowy

SEMINARIUM/PRACA GRUPOWA

Celem projektu końcowego jest zintegrowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych i rozwiniętych podczas studiów MBA z doświadczeniem zawodowym słuchaczy. Projekt powinien dotyczyć zastosowania koncepcji Smart City. Tematem projektu powinna być propozycja praktycznego wdrożenia metod i narzędzi wykładanych w toku kształcenia na ścieżce MBA Smart City.

Rekrutacja trwa!

>>>APLIKUJ TERAZ!

i skorzystaj z oferty Early Bird


Spotkanie informacyjne online:
5 czerwca godz. 17:00

>>Zapisz się 

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: ok. 429 h (2 semestry)

Tryb zajęć: stacjonarny
z elementami online


Start zajęć: 4 października 2024


Godziny zajęć:
piątek: 16:00 – 20:15
sobota: 09:00– 17:30
niedziela: 09:00 – 16:30

Sesje wykładowe: min. 2/msc


>>> zobacz terminy zjazdów


contact- ikonka
mbasmartcity.biznes@pw.edu.pl
+ 48 22 234 70 89

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89