Badania Kliniczne i Rozwoj Leku

To dwuweekendowy kurs adresowany do osób pracujących w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Celem kształcenia jest zdobycie i rozszerzenie zakresu wiedzy oraz nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności z uwzględnieniem specyfiki pracy w branży, rozwój kompetencji zwiększających przewagę konkurencyjną. Zajęcia będą prowadzić znani nauczyciele akademiccy, związani z medycyną jak i zarządzaniem, przedstawiciele władz, a także doświadczeni praktycy o różnych specjalnościach z wielu firm farmaceutycznych. Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rozszerzeniem i uzupełnieniem swojej wiedzy, pracujących lub chcących pracować w farmacji lub przemyśle medycznym.

 

Ścieżka programu farmaceutycznego – Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji:

Badania Kliniczne i Rozwój Leków to jeden z kroków do uzyskania dyplomu studiów podyplomowych Interdyscyplinarne Studia Menedżerów FarmacjiAby uzyskać dyplom całości Studiów ISMF należy dodatkowo ukończyć dwa krótkie kursy: Studium Farmakoekonomiki oraz Sprzedaż i Marketing Leków.

 

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 32h
(dwa weekendy)


Początek zajęć: listopad 2023


Godziny zajęć:
sobota: 9:00-17:45
niedziela: 9:00-14:15


contact- ikonka

studium@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 33

Program

Zakres tematyczny kursu Badania Kliniczne i Rozwój Leku:

Badania i rozwój produktów leczniczych – od odkrycia substancji do wprowadzenia na rynek
Fazy badań klinicznych i ich miejsce w procesie farmakoterapii
Regulacje prawne w badaniach klinicznych, ich aspekty społeczne oraz kwestie etyczne
Eksperymentalne i nieeksperymentalne metody oceny interwencji medycznych
Outsourcing w badaniach klinicznych
Znaczenie badań klinicznych dla krajowej gospodarki, epidemiologii i zdrowia publicznego
Rola badań typu Real World Evidence
Wprowadzenie do biotechnologii
Specyfika odkrycia i zastosowań leków biologicznych, regulacje prawne
Wyroby medyczne we współczesnej medycynie
Przedsiębiorczość i nowe technologie

prof. dr hab. Marcin Czech

Na rynku polskim nie ma wielu programów edukacyjnych dedykowanych tej grupie zawodowej. Z drugiej strony potrzeby szybko zmieniającego się środowiska oraz oczekiwania kadry menadżerskiej co do możliwości wysokiej jakości kształcenia w tej dziedzinie są bezdyskusyjne. Próbując wypełnić tę lukę, na bazie ponad 20 lat doświadczeń w prowadzeniu programów MBA w oparciu o współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej stworzono unikatowe kursy, będące uzupełnieniem, rozszerzeniem i aktualizacją prowadzonego od 13 lat Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego. Wykładane tam treści programowe zostały uzupełnione o specyficzne dla branży moduły: sprzedażowy, badań klinicznych, przedsiębiorczości oraz rozwoju kompetencji osobistych.

Rekrutacja

Wniosek on-line o przyjęcie na studia Złóż wniosek o przyjęcie za pomocą modułu Rekrutacja on-line.

APLIKUJ

Opłaty

 

Cena za kurs: 2 800 zł.

 

Dane do przelewu:

Rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa,
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,
nr 13 1240 1053 5111 6410 0010 0091

Tytuły wpłat prosimy opisywać według następującego wzoru:
nazwisko i imię słuchacza, Badania Kliniczne i Rozwój Leku

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89