Badania Kliniczne i Rozwój Leku

To dwuweekendowy kurs adresowany do osób pracujących w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Celem kształcenia jest zdobycie i rozszerzenie zakresu wiedzy oraz nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności z uwzględnieniem specyfiki pracy w branży, rozwój kompetencji zwiększających przewagę konkurencyjną. Zajęcia będą prowadzić znani nauczyciele akademiccy, związani z medycyną jak i zarządzaniem, przedstawiciele władz, a także doświadczeni praktycy o różnych specjalnościach z wielu firm farmaceutycznych. Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rozszerzeniem i uzupełnieniem swojej wiedzy, pracujących lub chcących pracować w farmacji lub przemyśle medycznym.

 

Ścieżka programu farmaceutycznego – Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji:

Badania Kliniczne i Rozwój Leku to jeden z kroków do uzyskania dyplomu studiów podyplomowych Interdyscyplinarne Studia Menedżerów FarmacjiAby uzyskać dyplom całości Studiów ISMF należy dodatkowo ukończyć dwa krótkie kursy: Studium Farmakoekonomiki oraz Sprzedaż i Marketing Leków.

 

Rekrutacja już trwa!


Webinar informacyjny:

26 czerwca, godz. 17:00

>ZAPISZ SIĘ!

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 32h
(dwa weekendy)


Początek zajęć: 23 listopada 2024


Godziny zajęć:
sobota: 9:00-16:00
niedziela: 9:00-16:00


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

studium.biznes@pw.edu.pl
kom. 607 670 621

+48 22 234 70 33

Program

Zakres tematyczny kursu Badania Kliniczne i Rozwój Leku:

Badania i rozwój produktów leczniczych – od odkrycia substancji do wprowadzenia na rynek
Fazy badań klinicznych i ich miejsce w procesie farmakoterapii
Regulacje prawne w badaniach klinicznych, ich aspekty społeczne oraz kwestie etyczne
Eksperymentalne i nieeksperymentalne metody oceny interwencji medycznych
Outsourcing w badaniach klinicznych
Znaczenie badań klinicznych dla krajowej gospodarki, epidemiologii i zdrowia publicznego
Rola badań typu Real World Evidence
Wprowadzenie do biotechnologii
Specyfika odkrycia i zastosowań leków biologicznych, regulacje prawne
Wyroby medyczne we współczesnej medycynie
Przedsiębiorczość i nowe technologie

Forma zaliczenia: test online z treści wykładowych

prof. dr hab. Marcin Czech

Na rynku polskim nie ma wielu programów edukacyjnych dedykowanych tej grupie zawodowej. Z drugiej strony potrzeby szybko zmieniającego się środowiska oraz oczekiwania kadry menadżerskiej co do możliwości wysokiej jakości kształcenia w tej dziedzinie są bezdyskusyjne. Próbując wypełnić tę lukę, na bazie ponad 20 lat doświadczeń w prowadzeniu programów MBA w oparciu o współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej stworzono unikatowe kursy, będące uzupełnieniem, rozszerzeniem i aktualizacją prowadzonego od 13 lat Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego. Wykładane tam treści programowe zostały uzupełnione o specyficzne dla branży moduły: sprzedażowy, badań klinicznych, przedsiębiorczości oraz rozwoju kompetencji osobistych.

Wykładowcy

 • Prof. dr hab. Marcin Czech

  Doświadczenie zawodowe: Marcin Czech jest profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wykładowcą i profesorem Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, doktorem habilitowanym nauk czytaj dalej
 • Dr Wojciech Masełbas

  Doświadczenie zawodowe: Dr Wojciech Masełbas - ekspert ds. badań klinicznych. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych. Z wykształcenia jest lekarzem, specjalistą w zakresie f czytaj dalej
 • lek. Przemysław Kułach

  Doświadczenie zawodowe: Obecnie pracuje w branży wyrobów medycznych, piastując poniższe stanowiska: • Governmental Affairs & Market Access Manager – Coloplast • Izba Gospodarcza POLMED – W czytaj dalej
 • Kamil Konon

  Doświadczenie zawodowe: Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Collegium Civitas. MBA ze specjalizacją World Class Manufacturing. Ponad 12 lat pracy z wyrobami medycznymi klasy I, IIb oraz czytaj dalej
 • dr Ilona Kalaszczyńska

  Doświadczenie zawodowe: Ilona jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską zrealizowała w Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School w Bostonie. Od 2010 czytaj dalej
 • dr hab. Maciej Niewada

  Doświadczenie zawodowe: Dr hab. n. med. Maciej Niewada jest specjalistą farmakologii klinicznej, wykładowcą Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, adiunktem w Katedrze i Zakładzie Farmakologii D czytaj dalej

Rekrutacja

Wniosek on-line o przyjęcie na studia Złóż wniosek o przyjęcie za pomocą modułu Rekrutacja on-line.

APLIKUJ

Opłaty

 

Cena za kurs: 2 800 zł.

 

Dane do przelewu:

Rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa,
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,
nr 13 1240 1053 5111 6410 0010 0091

Tytuły wpłat prosimy opisywać według następującego wzoru:
nazwisko i imię słuchacza, Badania Kliniczne i Rozwój Leku

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89