Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji

 

To roczne studia podyplomowe realizowane w trybie weekendowym przeznaczone dla osób pracujących lub chcących pracować w przemyśle farmaceutycznym bądź medycznym. Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy i nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności oraz rozwój kompetencji osobistych zwiększających możliwości rynkowe. Zajęcia prowadzą znani nauczyciele akademiccy, związani z medycyną i zarządzaniem, przedstawiciele władz, a także doświadczeni praktycy o różnych specjalnościach z wielu firm farmaceutycznych.

Co zyskasz?

Poznasz mechanizmy funkcjonowania przemysłu medycznego w ujęciu globalnym i polskim
Zrozumiesz nowe zasady nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Unii Europejskiej
Zdobędziesz wiedzę jak efektywnie zarządzać firmą farmaceutyczną
Posiądziesz umiejętność planowania, realizacji i interpretacji wyników badań klinicznych
Poznasz rolę oceny technologii medycznych we współczesnych systemach opieki zdrowotnej
Zrozumiesz specyfikę sprzedaży i marketingu farmaceutycznego oraz rolę mediów społecznościowych
Poznasz mechanizmy motywacyjne skutecznej komunikacji oraz podstawy negocjacji
Zrozumiesz znaczenie profilu kompetencji osobistych i użycia go w praktyce, a także procesów rekrutacji i planowania ścieżki kariery

Ścieżka programu farmaceutycznego – Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji:

Ukończenie kursów Badania Kliniczne i Rozwój Leków oraz Sprzedaż i Marketing Leków, a także podyplomowego Studium Farmakoekonomiki prowadzi do uzyskania dyplomu studiów podyplomowych Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji. Dla osób decydujących się na realizację całości Studiów ISMF cena wynosi 11 900 PLN.

 

 

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 208h


Początek zajęć: listopad 2023


Godziny zajęć:
sobota: 9:00-17:45
niedziela: 9:00-14:15


contact- ikonka

studium@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 33

Co nas wyróżnia

 • 25 lat tradycji

  Elastyczna ścieżka studiów – możliwość ukończenia oddzielnie i w różnych terminach kursów Badania Kliniczne i Rozwój Leków oraz Sprzedaż i Marketing Leków, a także podyplomowego Studium Farmakoekonomiki co prowadzi do uzyskania dyplomu studiów podyplomowych ISMF.

 • 25 lat tradycji

  Wyjątkowy zespół dydaktyczny – wykłady i warsztaty prowadzone przez wybitnych akademików i doświadczonych praktyków, zatrudnionych w Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Instytucie Zdrowia, kancelariach prawnych i firmach farmaceutycznych z najwyższej półki

 • 25 lat tradycji

  Interdyscyplinarny program studiów – zajęcia nie tylko z obszaru farmacji, ale również ekonomii, prawa, finansów, marketingu farmaceutycznego, zarządzania

 • 25 lat tradycji

  Ponad 20 lat doświadczenia w realizacji programów farmaceutycznych

 • 25 lat tradycji

  Znaczenie wpływu nowych technologii na medycynę – e-zdrowie, telemedycyna, systemy informatyczne w systemie zdrowotnym

 • 25 lat tradycji

  Rozwój umiejętności miękkich – zajęcia z zakresu komunikacji, świadomości etycznej i efektywnego zarządzania w przemyśle farmaceutycznym

Program studiów

I. Badania Kliniczne i Rozwój Leku

II.  Studium Farmaekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego

III. Sprzedaż i Marketing Leków

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kierownik studiów

prof. dr hab. Marcin Czech

Na rynku polskim nie ma wielu programów edukacyjnych dedykowanych tej grupie zawodowej. Z drugiej strony potrzeby szybko zmieniającego się środowiska oraz oczekiwania kadry menadżerskiej co do możliwości wysokiej jakości kształcenia w tej dziedzinie są bezdyskusyjne. Próbując wypełnić tę lukę, na bazie ponad 20 lat doświadczeń w prowadzeniu programów MBA w oparciu o współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej stworzono unikatowe kursy, będące uzupełnieniem, rozszerzeniem i aktualizacją prowadzonego od 13 lat Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego. Wykładane tam treści programowe zostały uzupełnione o specyficzne dla branży moduły: sprzedażowy, badań klinicznych, przedsiębiorczości oraz rozwoju kompetencji osobistych.

Wykładowcy

 • Prof. dr hab. Marcin Czech

  Doświadczenie zawodowe: Marcin Czech jest profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wykładowcą i profesorem Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, doktorem habilitowanym nauk czytaj dalej
 • Natalia Łojko

  Doświadczenie zawodowe: Natalia Łojko jest radcą prawnym, dyrektorką działu prawnego spółki AstraZeneca w Polsce. Ukończywszy wydziały prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Oksfordz czytaj dalej
 • prof. Piotr Szymański

  Doświadczenie zawodowe: Piotr Szymański, MD, PhD, FESC. Przewodniczący EU Regulatory Affairs Committee board European Society of Cardiology (ESC). Reprezentuje ESC przed Komisją Europejską, parl czytaj dalej
 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

  Doświadczenie zawodowe: Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka jest dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Od 2015 r. czytaj dalej
 • Krzysztof Łanda

  Doświadczenie zawodowe: Krzysztof Łanda to ekspert ds. systemu ochrony zdrowia, lekarz, założyciel Fundacji Watch Health Care. Autor pierwotnego projektu Refundacyjnego Trybu Rozwojowego, współtwór czytaj dalej
 • Anna Zawada

  Doświadczenie zawodowe: Absolwentka Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie oceny technologii medycznych (health technology assessment, HTA) związanym z czytaj dalej

Opinie absolwentów

Opłaty

Opłata za udział w Interdyscyplinarnych Studiów Menadżerów Farmacji wynosi 11 900 PLN.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89