Adam Dawidziuk

Absolwent ISMF 21/22

„W ramach programu nauczania, zaprezentowano bardzo zróżnicowane zajęcia. Począwszy od tematyki badań klinicznych, a skończywszy na sprzedaży i marketingu. Pomimo trudności wynikających z pandemii, organizatorzy postarali się przeprowadzić jak największą liczbę zajęć na miejscu, aby umożliwić kontakt pomiędzy studentami a wykładowcami. Kadra przekazująca studentom wiedzę jest na niesamowitym poziomie i prezentuje nie tylko suche informacje, lecz również własne przykłady i interpretacje. Nie można także przemilczeć bardzo kompetentnej i sympatycznej obsługi administracyjnej. Serdecznie polecam studia wszystkim,  chcącym znacznie poszerzyć swoją wiedzę i poznać kompetentne i sympatyczne osoby.”