Career Advisory w organizacji

Career Advisory w organizacji

 

Moduł 1 – „Career Advisory w organizacji” zajmuje się głęboko zakorzenionymi aspektami rozwoju kariery w kontekście organizacji. Praca w ramach modułu opiera się na sprawdzonej Metodologii Pracy Konsultanta Kariery, która integruje zarówno teorię, jak i praktykę.
Moduł dostarcza narzędzi i testów, które pomagają klientom identyfikować i weryfikować ich cele zawodowe.

Career Advisory w organizacji to jeden z kroków do uzyskania dyplomu studiów podyplomowych Doradztwo Kariery w PraktyceAby uzyskać dyplom całości Studiów Doradztwo Kariery w Praktyce należy dodatkowo ukończyć dwa kursy: CV & LinkedIn oraz Poruszanie się na rynku pracy.


Adresaci modułu:

Wewnętrzny HR, HR Business Partner, Manager Zespołu w zarządzaniu rozwojem i zmianą ścieżek karier pracowników organizacji –
przede wszystkim w obszarach Learning & Development (upskilling / reskilling), Employer Branding lub Outplacement

Konsultant Kariery, Coach – freelancer, pracujący z osobami indywidualnymi, które poszukują nowej pracy, chcą zmienić branżę, czy zawód


Czego się nauczysz?

Metodologii pracy Konsultanta Kariery, włączając w to etykę zawodową, diagnozowanie potrzeb klientów i budowanie trwałych relacji.
Korzystania z narzędzi i testów do identyfikacji celów zawodowych klientów oraz teorii zarządzania karierą.
Definiowania celów kariery klientów przy użyciu różnych narzędzi i metod, włączając w to metodykę STAR i strategie realizacji celów.
Pomagania klientom w wyróżnieniu się na rynku pracy poprzez identyfikację unikalnych cech i zrozumienie procesów rekrutacyjnych
Oceny celów kariery klientów w kontekście zmieniającego się rynku pracy i tworzenia strategii osiągnięcia tych celów.
Pracy wewnątrz organizacji, w tym w programach outplacementowych oraz zrozumienia korzyści takich programów, ich zakresu, roli konsultanta i uczestnika, oraz kwestii formalnych.

 

Przedmioty wchodzące w skład modułu:

– Metodologia Pracy Konsultanta Kariery
– Narzędzia i testy w identyfikacji oraz weryfikacji celu zawodowego
– Identyfikacja i definicja celu ścieżki kariery w praktyce
– „Candidate Positioning” – zdefiniowanie unikatowych cech klienta na rynku
– Ocena celu kariery w kontekście realiów i dynamiki rynku
– Usługi wewnątrz organizacji, w tym outplacement
– Usługi wewnątrz organizacji, w tym outplacement

 

ZOBACZ PEŁEN PROGRAM!

 

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: 80h

Tryb zajęć: online

Cena: 4400 zł


Początek zajęć: 18 listopada 2023


Godziny zajęć:
sobota – niedziela: 08:45– 15:45


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

doradztwokariery@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 89

Masz pytania merytoryczne? Skontaktuj się z nami!

Anna Mady (zastępca kierownika studiów)

Anna.Mady@CareerAngels.eu