Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to jedna z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich 2021 opublikowanym przez magazyn edukacyjny „Perspektywy”.. Dodatkowo Politechnika Warszawska nieprzerwanie od czterech lat jest najczęściej wybieraną uczelnią wśród kandydatów na studia wg raportu MNiSW.


 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej 

„Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej została założona w 1991 roku w rezultacie wspólnej inicjatywy Politechniki Warszawskiej i trzech innych instytucji akademickich o międzynarodowej renomie: London Business School, HEC School of Management Paris i Norwegian School of Economics (Bergen). Od tego momentu stale rozwija swoją ofertę edukacyjną.

Ideą przyświecającą powstaniu Szkoły była chęć stworzenia silnego ośrodka edukacji menedżerskiej, bazującego na zasobach i doświadczeniach czterech instytucji założycielskich. Z upływem czasu, Szkoła uruchomiła kolejne programy studiów, będących odpowiedzią na potrzeby rozwijającej się polskiej gospodarki. Programy te miały na celu umożliwienie kolejnym generacjom absolwentów rozwoju kariery w dziedzinie zarówno inżynierii, jak i zarządzania.

Rozwój kształcenia menedżerskiego na politechnikach jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Z jednej strony, współcześni menedżerowie potrzebują wiedzy dotyczącej nowych technologii. Z drugiej, inżynierowie potrzebują więcej wiedzy w zakresie ekonomii i zarządzania. Szkoła stara się w swych programach sprostać temu właśnie wyzwaniu. Absolwenci Szkoły są znakomicie wykształceni i przygotowani do rozwiązywania problemów, które stawia przed nimi współczesny świat. Dzięki tej wiedzy i umiejętnościom, mają mocną pozycję konkurencyjną na rynku rozszerzonej Unii Europejskiej.

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej obchodziła już 20-lecie swojej działalności. Przedstawiciele szkół założycielskich, profesorowie, pracownicy i przyjaciele spotkali się w październiku 2012 aby upamiętnić minione 20 lat dynamicznego rozwoju i niekwestionowanego sukcesu Szkoły. Chciałbym pogratulować Szkole wszystkich osiągnięć i życzyć powodzenia w przyszłości.”

 


Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska – dziewiętnastowieczna tradycja spotyka się tutaj z wizjami przyszłej ery informacyjnej. 30 000 studentów spotyka się tu z 2500 wykładowców akademickich, aby uczyć się od nich nie tylko kreatywności technologicznej, ale również uniwersalnych wartości humanistycznych. Ich wybory w zakresie kariery zawodowej są różne: od architektury po biznes i zarządzanie, od matematyki i nauk komputerowych po biotechnologię i inżynierię środowiska, od chemii stosowanej po geodezję i transport; ale ich cele życiowe są podobne: sprostać wymaganiom rozwijającego się świata. Dzięki dużym inwestycjom i restrukturyzacji w ciągu ostatnich dziesięciu lat, Politechnika Warszawska jest dzisiaj w stanie zaoferować nie tylko szerokie spektrum standardowych dróg do kariery inżyniera, ale również – dla najbardziej utalentowanych młodych osób – indywidualne ścieżki rozwoju, które umożliwiają absolwentom osiągnięcie najważniejszych pozycji w dziedzinie nauki, technologii i zarządzania.

oficjalna strona: www.pw.edu.pl