Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to jedna z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich 2021 opublikowanym przez magazyn edukacyjny „Perspektywy”.. Dodatkowo Politechnika Warszawska nieprzerwanie od czterech lat jest najczęściej wybieraną uczelnią wśród kandydatów na studia wg raportu MNiSW.


 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej 

„Szkoła Biznesu PW powstała w 1992 roku w związku ze wspólną inicjatywą Politechniki Warszawskiej oraz trzech innych uznanych na całym świecie placówek naukowych: London Business School, HEC Paris oraz Norwegian School of Economics (Bergen). Od tego momentu ta rozwinęła swoją ofertę edukacyjną. Ideą przyświecającą powstaniu Szkoły była chęć stworzenia silnego ośrodka edukacji menedżerskiej, bazującego na zasobach i doświadczeniach czterech instytucji założycielskich. Z upływem czasu, Szkoła uruchomiła kolejne programy MBA i studia podyplomowe, będących odpowiedzią na potrzeby rozwijającej się polskiej gospodarki. Programy te miały na celu umożliwienie kolejnym generacjom absolwentów rozwoju kariery w dziedzinach: zarządzania, finansów, nowych technologii, psychologii biznesu czy farmacji.

Szkoła dostarcza menedżerom zestaw praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzanie firmą i jej zasobami ludzkimi. Specjalny nacisk kładziony jest na przekazanie umiejętności dostosowywania się do szybko zmieniającego się świata, zwłaszcza w zakresie technologii przyszłości, odpowiedzialności społecznej oraz globalnych zagrożeń cywilizacyjnych, takie jak m.in. pandemia, kryzys energetyczny oraz klimatyczny czy wojna. Absolwenci Szkoły są znakomicie wykształceni i przygotowani do rozwiązywania problemów, które stawia przed nimi współczesny świat. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom mają mocną, konkurencyjną pozycję konkurencyjną na rynku światowym.

Trzydzieści lat ciężkiej pracy oraz owocnej współpracy z Założycielami, jak i partnerami naukowymi i korporacyjnymi zaowocowały bardzo dynamicznym rozwojem Szkoły.

 


Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska – dziewiętnastowieczna tradycja spotyka się tutaj z wizjami przyszłej ery informacyjnej. 30 000 studentów spotyka się tu z 2500 wykładowców akademickich, aby uczyć się od nich nie tylko kreatywności technologicznej, ale również uniwersalnych wartości humanistycznych. Ich wybory w zakresie kariery zawodowej są różne: od architektury po biznes i zarządzanie, od matematyki i nauk komputerowych po biotechnologię i inżynierię środowiska, od chemii stosowanej po geodezję i transport; ale ich cele życiowe są podobne: sprostać wymaganiom rozwijającego się świata. Dzięki dużym inwestycjom i restrukturyzacji w ciągu ostatnich dziesięciu lat, Politechnika Warszawska jest dzisiaj w stanie zaoferować nie tylko szerokie spektrum standardowych dróg do kariery inżyniera, ale również – dla najbardziej utalentowanych młodych osób – indywidualne ścieżki rozwoju, które umożliwiają absolwentom osiągnięcie najważniejszych pozycji w dziedzinie nauki, technologii i zarządzania.

oficjalna strona: www.pw.edu.pl