MBA Cybersecurity Management

 

MBA Cybersecurity Management to 2-semestralne studia podyplomowe w języku polskim adresowane do osób o o kreatywnym i innowacyjnym podejściu do zarządzania cyberbezpieczeństwem. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, a także doskonalenie kompetencji w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem. Program pozwala na zapoznanie się z nowoczesnymi metodami wykorzystywanymi w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem, a także poznanie technicznych podstaw działania całości infrastruktury teleinformatycznej. Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym, w piątki, soboty i niedziele.

Adresaci studiów:

Specjaliści, administratorzy – którzy posiadają wiedzę praktyczną w różnych obszarach cyberbezpieczeństwa, pracujący na stanowiskach funkcyjnych pragnący dołączyć do kadry zarządzającej.

Menadżerowie średniego szczebla pragnący poznać metody konstruowania biznesowych projektów wykorzystujących cyberbezpieczeństwo, chcący nauczyć się projektowania architektury odpowiednich rozwiązań bezpieczeństwa oraz sposobów aby pozyskać niezbędne zasoby (finansowe, techniczne, ludzkie, organizacyjne), zarówno z wewnątrz organizacji, jak i z jej otoczenia.

– Przedstawiciele wyższej kadry kierowniczej i inne osoby sprawujące funkcje menedżerskie, które chcą rozszerzyć swoje kompetencje przywódcze oraz zdolności analityczne w kontekście zarządzania cyberbezpieczeństwem, które chcą w swojej karierze zawodowej w jeszcze większym stopniu wykorzystywać możliwości potencjału biznesowego wynikającego z nowych rozwiązań organizacyjnych, jak i samych technologii cyberbezpieczeństwa.

 

Partnerem programu jest Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

 

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 431h


Początek zajęć: 7 października 2022


Godziny zajęć:

piątek: 16:00 – 20:15
sobota: 09:00– 17:15
niedziela: 09:00 – 16:15

Sesje wykładowe: min. 2/msc


>>> Sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

Kontakt:
+48 22 234 70 89

mbacybersecurity@biznes.edu.pl

Co nas wyróżnia?

 • 25 lat tradycji

  Multidyscyplinarne podejście – uczestnicy SP poszerzają swoje kompetencje m. in. z ekonomii, finansów, zarządzania, marketingu, a więc w kluczowych przedmiotach studiów MBA

 • 25 lat tradycji

  Szczególny nacisk kładziemy na obszar zarządzania cyberbezpieczeństwem – program zawiera specjalizacyjny moduł poświęcony tej dziedzinie – 150 godzin zajęć

 • 25 lat tradycji

  Program Rozwoju Osobistego – program dedykowany rozwojowi umiejętności menedżerskich, wyróżnik Szkoły Biznesu PW na rynku studiów MBA

 • 25 lat tradycji

  Zespół dydaktyczny złożony z doświadczonych dydaktyków i praktyków aktywnie działających w sektorze cyberbezpieczeństwa

 • 25 lat tradycji

  Projekt końcowy – uczestnicy SP pracują nad konkretnym problemem biznesowym/case study z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwa pod okiem tutora

 • 25 lat tradycji

  Najwyższej jakości materiały do zajęć i dostęp do platformy e-learningowej Moodle

Program studiów

Program studiów składa się z dwóch części – pierwszy semestr to przedmioty ogólnomenedżerskie, drugi zaś to zagłębienie się  w wybraną specjalizację. W pierwszym semestrze wszystkie polskojęzyczne programy MBA (MBA Cybersecurity Management, MBA Digital TransformationMBA Finance & TechnologyMBA Kaizen Industry 4.0) maja zajęcia wspólnie, aby dać możliwość słuchaczom wymiany doświadczeń z różnych branż oraz poszerzenia horyzontów. W pierwszej kolejności słuchacze stają się dobrymi menedżerami, a następnie specjalistami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kierownik programu

dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski

Cyberprzestrzeń jako twór z pogranicza świata fizycznego i wyobraźni jest miejscem nie tylko skażonym ludzką niedoskonałością, ale wzmocnionym przez coraz większą wydajność i sprawność maszyn. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jest niewątpliwie immanentną częścią cyfrowego świata, w którym funkcjonujemy już od pewnego czasu na co dzień. W samym zarządzaniu cyberbezpieczeństwem, które jest przedmiotem tego programu, objawia się dualizm tej dziedziny: oprócz zarządzania bezpieczeństwem, samo zarządzanie musi też być bezpieczne. Zapraszam Państwa na zaawansowany kurs żeglugi po bezpiecznej cyberprzestrzeni, który wzmocni umiejętności efektywnego i bezpiecznego zarządzania projektami, zespołami i innowacjami z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wykładowcy

 • Prof. Witold Orłowski

  Doświadczenie zawodowe: Profesor Witold Orłowski jest głównym doradcą ekonomicznym PWC. W 2011 roku prof. Orłowski został powołany na stanowisko Specjalnego Doradcy Komisji Europejskiej ds. Budżetu. czytaj dalej
 • Prof. Bartłomiej Nita

  Doświadczenie zawodowe: Bartłomiej Nita jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersy czytaj dalej
 • Dr inż. Paweł Urbański

  Doświadczenie zawodowe: Przez większość kariery zawodowej łączył doświadczanie biznesowe z akademickim. Posiada dyplom Doktora Nauk Ekonomicznych Imperial College London dyplom Inżyniera oraz MBA czytaj dalej
 • Dr inż. Grażyna Rembielak

  Doświadczenie zawodowe: Dr Grazyna Rembielak jest adiunktem marketingu w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej i badawczej na uznanych uczelni czytaj dalej
 • Jacek Santorski

  Doświadczenie zawodowe: Uznany autorytet w dziedzinie psychologii społecznej, pionier psychologii biznesu w Polsce. Były członek rady nadzorczej Eurobanku. Autor kilkunastu książek. Obecnie osobisty czytaj dalej
 • Prof. Krzysztof Jajuga

  Doświadczenie zawodowe: Partner Keyso. Ekspert w zakresie finansów i narzędzi ilościowych. Prezes CFA Society Poland. Autor wielu ekspertyz z zakresu finansów. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomiczneg czytaj dalej

Rekrutacja

Złóż wniosek on-line o przyjęcie na studia MBA Cybersecurity Management za pomocą modułu Rekrutacja on-line.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Opłaty

Czesne za program MBA Cybersecurity Management wynosi: 36 500 PLN netto.

-10% zniżki dla absolwentów Szkoły Biznesu PW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 • Dyplom

  Absolwenci programu otrzymają dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  MBA Cybersecurity Management wydawany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89