Misja Szkoły

O nas

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej należy do ścisłej czołówki polskich instytucji akademickich zajmujących się najwyższej jakości edukacją menedżerską. Działa od ponad 30 lat, nieprzerwanie zajmując czołowe miejsca w rankingach krajowych i systematycznie poprawiając swoją pozycję w rankingach międzynarodowych. Misją Szkoły jest kształcenie nowoczesnych, rozumiejących współczesny świat i swoją rolę w tym świecie liderów biznesu – przygotowanych zarówno do tego, by przewodzić innym, jak do tego by stale doskonalić i rozwijać własne umiejętności, wiedzę i talenty.

 

Nasze wartości i Misja

Naszą misją jest oferowanie liderom biznesu i ekspertom najwyższej klasy praktycznych programów edukacyjnych, tworzonych w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki, innowacyjne podejście oraz zgodnie z rozwojem technologicznym i zasadą pozytywnego wpływu społecznego.

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej należy do ścisłej czołówki polskich instytucji akademickich zajmujących się najwyższej jakości edukacją menedżerską. Działa od ponad 29 lat, nieprzerwanie zajmując czołowe miejsca w rankingach krajowych i systematycznie poprawiając swoją pozycję w rankingach międzynarodowych. Misją Szkoły jest kształcenie nowoczesnych, rozumiejących współczesny świat i swoją rolę w tym świecie liderów biznesu – przygotowanych zarówno do tego, by przewodzić innym, jak do tego by stale doskonalić i rozwijać własne umiejętności, wiedzę i talenty.

 

Nasze wartości

 

 

DOSKONAŁOŚĆ AKADEMICKA

ZAUFANIE

ELASTYCZNOŚĆ

SPOŁECZNOŚĆ

 

 

 

Szkoła dla liderów

Współczesna gospodarka i współczesne społeczeństwo potrzebują prawdziwych liderów.  Ludzi, którzy potrafią strategicznie planować, konsekwentnie działać, skutecznie rozwiązywać problemy, nie obawiać się prawidłowo skalkulowanego ryzyka, angażować się w swoją pracę i zarażać entuzjazmem innych.  Ludzi, którzy mogą rozwijać swoje talenty jako menedżerowie i przedsiębiorcy.  Ludzi, którzy są otwarci na nowe idee i pomysły, którzy umieją obserwować zachodzące na świecie zmiany i dostosowywać do tego własne działania.  Ludzi, którzy umieją patrzeć na gospodarkę i firmę głębiej, niż tylko przez pryzmat krótkookresowych zysków.  Ludzi, którzy potrafią zrozumieć poglądy innych, potrafią dyskutować, przekonywać, kierować.

 

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej kształci ludzi, którzy potrafią zrozumieć poglądy innych, potrafią dyskutować, przekonywać, kierować.

 

Szkoła i studenci


 

Europejski eksperyment

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej powstała w roku 1991 w wyniku śmiałego eksperymentu. Stworzyli ją wspólnie czterej Założyciele: najlepsza polska uczelnia techniczna, Politechnika Warszawska, oraz trzy renomowane szkoły biznesu z Zachodniej Europy – HEC School of Management (Paryż), London Business School (Londyn), NHH Norwegian School of Economics (Bergen). Nadało to Szkole od początku prawdziwie europejski i międzynarodowy charakter, który utrzymujemy od lat dzięki stałemu zaangażowaniu Założycieli w jej rozwój. Szkoła od lat jest pełnoprawnym członkiem prestiżowej organizacji European Foundation for Management Development EFMD, utworzonej przez wiodące europejskie szkoły zarządzania.

 

 

 

Najwyższa jakość kształcenia

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej wypracowała swój własny model kształcenia, odpowiadający złożoności współczesnego świata i skali wyzwań, stojących przed liderami.  Nasz model opiera się na trzech filarach:

1. rozwoju wiedzy i umiejętności

2. zastosowania wiedzy w praktyce

3. rozwoju osobistym studentów. 

W programach nauczania kładziemy nacisk na zrozumienie zróżnicowania współczesnej gospodarki i społeczeństwa, zrozumienie współzależności między różnymi obszarami działalności, zrozumienie wyzwań stojących przed liderami.  Nad stałym doskonaleniem programów nauczania i ich jakością dbają specjalne, niezależne ciała, złożone z polskich i zagranicznych uczonych i praktyków gospodarki.

 

Najważniejsze dla nas jest to, by edukacja była dostosowana do prawdziwych potrzeb.

 

 

Sieć absolwentów

Najważniejszym atutem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, oprócz jakości programów edukacyjnych, jest największa w Polsce sieć absolwentów programów MBA.  Nasi absolwenci rozsiani są po całym świecie, realizują różnorodne ścieżki kariery, zajmują wysokie stanowiska w korporacjach i rozwijają swoje własne firmy. Rodzina absolwentów, działając razem, może osiągnąć więcej!

 

Naszą misją jest oferowanie liderom biznesu i ekspertom najwyższej klasy praktycznych programów edukacyjnych, tworzonych w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki, innowacyjne podejście oraz zgodnie z rozwojem technologicznym i zasadą pozytywnego wpływu społecznego.