Władze

 • Dyrektor Szkoły Biznesu PW

  dr Paweł Urbański

  Dyrektor Szkoły Biznesu PW

  Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej jest platformą spotkań, która służy rozwojowi i pozwala w partnerski sposób wymieniać doświadczenia wykładowców i uczestników. Naszą ambicją jest tworzenie nowej jakości edukacyjnej oraz nowych rozwiązań biznesowych, które wynikają ze spotkania perspektywy świata nowych technologii, orientacji na przedsiębiorczość i wysoce humanistycznego oraz etycznego podejścia do zarządzania i rozwoju innych ludzi. Intensywny rozwój międzynarodowego partnerstwa oraz perspektywa wynikająca z wielokulturowych korzeni Szkoły pozwala wierzyć, że w najbliższych latach będziemy rozpoznawalną i cenioną marką na rynku wysokiej jakości usług edukacyjnych w Europie Środkowej.

 • Zastępca Dyrektora

  Michał Kucharski

  Zastępca Dyrektora

  Wysoka jakość programów dydaktycznych oferowanych przez Szkołę Biznesu PW jest zobowiązaniem do doskonałości dla pionu operacyjnego.
  Z przyjemnością koordynuję pracę osób, których najważniejszym celem jest dbanie o klienta.
  Zapewniając ciągłości procedur i dobrych praktyk wspieramy dydaktyków, co przyczynia się do wzrostu efektywności i sukcesu Instytucji.

 • Rada Założycieli

  prof. Rolf Brunstad, NHH Norwegian School of Economics

  Przewodniczący

  Rada Założycieli Szkoły Biznesu PW pełni funkcje opiniująco-doradcze odnośnie strategii rozwoju Szkoły oraz treści programowych studiów Szkoły Biznesu PW w szczególności studiów MBA. W skład Rady Założycieli wchodzą przedstawiciele uczelni założycieli Szkoły Biznesu PW: HEC School of Management z Paryża, London Business School, NHH Norwegian School of Economics z Bergen i Politechniki Warszawskiej.

 • Rada Szkoły

  dr Paweł Urbański

  Przewodniczący

  Rada Szkoły Szkoły Biznesu PW – jej rolą jest zatwierdzanie planów działalności Szkoły w tym uchwalanie programów kształcenia oraz opiniowanie wszystkich istotnych spraw dotyczących funkcjonowania Szkoły.

 • Komisja Rozwoju Treści Programowych

  prof. Alastair Nicholson

  Przewodniczący

  Komisja Rozwoju Treści Programowych pełni rolę Rady Programowej studiów podyplomowych MBA. Jej zadaniem jest w szczególności monitorowanie i wnioskowanie zmian w treści i sposobach realizacji programów MBA, oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów programów.

Poprzedni Dyrektorzy Szkoły Biznesu PW
 • prof. Olaf Żylicz

  Dyrektor w latach 2016-2017

 • prof. Witold Orłowski

  Dyrektor w latach 2003-2016

 • dr inż. Zbigniew Turowski

  Dyrektor w latach 1992-2003
  Zastępca Dyrektora w latach 2003-2012

  Zobacz podsumowanie kariery dr inż. Z. Turowskiego na Politechnice Warszawskiej – więcej

 • prof. Roger S. Bivand

  Dyrektor w latach 1991-1992