Rady Nadzorcze dla Liderek i Liderów

Rady Nadzorcze dla Liderek i Liderów to 2-semestralne studia podyplomowe, które są odpowiedzią na potrzebę profesjonalizacji Rad Nadzorczych – firmy coraz częściej poszukują osób, które mają zarówno bogate doświadczenie, jak i najbardziej aktualną wiedzę teoretyczną.

Otoczenie rad nadzorczych ulega wielu zmianom, które mają istotny wpływ na sposób, w jaki pełnią one swoje funkcje:

zwiększone regulacje dotyczące nadzoru korporacyjnego,
wzrost roli technologii,
zwiększona rola zrównoważonego rozwoju,
większe zaangażowanie akcjonariuszy skutkujące oczekiwaniem przejrzystości i transparentności działań,
powodują stałą konieczność uzupełniania swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Szerokie grono wykładowców dzieli się wymaganą wiedzą osadzając ją w praktycznych przykładach pochodzących z własnego doświadczenia bycia członkiem rady nadzorczej. Dodatkowo przygotowane symulacje posiedzeń rady nadzorczej dają możliwość zrozumienia wymagań, jakie stawiane są przed jej członkami, zarówno w obszarze profesjonalnego przygotowania, jak również praktycznego odnalezienia się w jasno zdefiniowanej formule przeprowadzania posiedzeń Rady.

Dzięki tej wyjątkowej kombinacji teorii i praktyki, Słuchacze studiów podyplomowych są przygotowani do objęcia roli członków rady nadzorczej, a możliwość dołączenia do prestiżowego grona Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej jest dodatkową okazją do nawiązania kontaktów biznesowych i rozwoju własnej kariery.


Adresaci programu

Menedżerki i menedżerowie z bogatym doświadczeniem zawodowym w obszarze biznesowym, którzy chcą profesjonalnie przygotować się do roli członka rady nadzorczej,

Członkowie Zarządu i właściciele firm, którzy chcą lepiej poznać przepisy i najlepsze praktyki w tym obszarze.

 

Współorganizatorem i głównym partnerem programu jest Stowarzyszenie LiderShe

                                                                                                 

 

Partnerem strategicznym programu jest: PricewaterhouseCoopers.  

                                              

 

Partnerami programu są: Sołtysiński Kawecki & Szlęzak i Amrop.

                               

Rekrutacja już trwa!

Aplikuj już teraz!

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: 180h

Tryb: stacjonarny


Start zajęć: 19 kwietnia 2024


Godziny zajęć:
piątek: 15:00– 19:45
sobota: 09:00 – 17:15

Sesje wykładowe: 1-2/msc


>>>zobacz terminy zjazdów


RadyNadzorcze@biznes.edu.pl
+48 22 234 70 89

 • 25 lat tradycji

  Zajęcia w internaktywnej formule w formie warsztatów, dyskusji a także symulacji posiedzenia Rady Nadzorczej

 • 25 lat tradycji

  Bogata praktyka bazująca na „real-life case studies” dające możliwość zrozumienia wymagań stawianych przed jej członkami oraz dynamiki spotkań

 • 25 lat tradycji

  Znakomici eksperci z wieloletnim doświadczeniem w roli członków Rad Nadzorczych

 • 25 lat tradycji

  Najnowsze przepisy prawne w Polsce i Unii Europejskiej dotyczące funkcjonowania Rad Nadzorczych (raportowanie ESG, dyrektywa 40%)

 • 25 lat tradycji

  Najważniejsze megatrendy, które będą wpływać na strategie firm i są ważne z punktu widzenia Rad Nadzorczych

 • 25 lat tradycji

  Partnerami Studiów są firmy, które aktywnie działają na naszym rynku na rzecz profesjonalizacji Rad Nadzorczych: PwC, Amrop oraz Kancelaria SK&S

 • 25 lat tradycji

  Możliwość uczestniczenia w spotkaniach Forum Rad Nadzorczych – wspólnej inicjatywy Giełdy Papierów Wartościowych, PwC oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

 • 25 lat tradycji

  Wyjątkowy warsztat „Twoja droga do Rad Nadzorczych” przeprowadzony przez firmę Amrop International, pokazujący jak w praktyce budować swoją wartość oraz starać się o pozycje w Radach Nadzorczych

 • 25 lat tradycji

  Ogromny potencjał networkingowy studentów i absolwentów studiów podyplomowych i MBA Szkoły Biznesu PW

Program studiów

Program składa się z 5 modułów. Zajęcia odbywają się w formule stacjonarnej, w piątki i soboty, podczas 12 zjazdów.

Moduł 1: Rola rady nadzorczej

Moduł 2: Narzędzia rady nadzorczej

Moduł 3: Leadership rady nadzorczej

Moduł 4: Megatrendy – Najważniejsze trendy współczesnego świata

Moduł 5: Integracja wiedzy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Opiekun merytoryczny

Magdalena Hauptman

Rady Nadzorcze dla Liderek i Liderów to wyjątkowy program przygotowujący do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Został on stworzony na podstawie najlepszych światowych praktyk edukacyjnych w tym zakresie jak również doświadczeń własnych wielu ekspertów z tego obszaru. Wierzymy, że program ten jest wyjątkową ofertą dla osób, które chcą być przygotowane do pełnienia roli członka Rady Nadzorczej . Jednocześnie mamy nadzieję, że w długim okresie wpłynie on pozytywnie na profesjonalizację nadzoru właścicielskiego na naszym rynku.

Wykładowcy

 • Gabriela Nguyen-Groza

  Doświadczenie zawodowe: Gabriela jest współprzewodniczącą Komisji ds. wynagrodzeń, nominacji i składu Zarządu ILA (Institut Luxembourgeois des Administrateurs), organu reprezentującego członków Zar czytaj dalej
 • Bożena Leśniewska

  Doświadczenie zawodowe: Od lat zawodowo związana z zarządzaniem i branżą technologiczną. Uznana przez Instytut Innowacyjna Gospodarka za jedną z dziesięciu najbardziej wpływowych kobiet w polskich czytaj dalej
 • Magdalena Dziewguć

  Doświadczenie zawodowe: Liderka w branży nowych technologii. Dyrektor w obszarze rozwoju biznesu Google Cloud w Europie Środkowo‑Wschodniej. W Google od kilku lat współtworzy #WarsawCloudCity. Dzię czytaj dalej
 • Prof PW, dr hab. Andrzej Wodecki

  Doświadczenie zawodowe: Profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w uczeniu maszynowym, nauczaniu ze wzmocnieniem (reinforcement learning) oraz zastosowaniach szt czytaj dalej
 • Adam Targowski

  Doświadczenie zawodowe: Adam Targowski ma niemal 15 lat doświadczenia zdobytego pracując dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych. Obecnie pełni funkcję Głównego Dyrektora d czytaj dalej
 • Piotr Rówiński

  Doświadczenie zawodowe: Piotr Rówiński zarządza zespołami ESG oraz Governance, Risk and Compliance w PwC w Polsce. Jest liderem regionalnego Carbon Footprint Center of Excellence. Posiada bogat czytaj dalej

Rekrutacja

Osoby aplikujące powinny posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych oraz co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Opłaty

Opłata za program Rady Nadzorcze dla Liderek i Liderów wynosi 12 000 zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 • Dyplom

  Każdy uczestnik programu po ukończeniu dostaje dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Rady Nadzorcze dla Liderek i Liderów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ