Program

Program

Rady Nadzorcze dla Liderek i Liderów

Program składa się z 5 modułów.
Zajęcia odbywają się w formule stacjonarnej, w piątki i soboty, podczas 12 zjazdów, w godzinach:
Piątki: 15:00-19:45 (6 godzin dydaktycznych)
Soboty: 9:00-17:15 (9 godzin dydaktycznych)Moduł 1: Rola rady nadzorczej

Zakres tematyczny:
rada nadzorcza – rola i sposób działania
Odpowiedzialność prawna rady nadzorczej
Ład Korporacyjny

Czego się nauczysz:
zrozumiesz rolę i odpowiedzialność rady nadzorczej oraz jej obowiązki i uprawnienia w relacjach z zarządem i właścicielami spółki
dowiesz się jaka jest odpowiedzialność członka rady nadzorczej w kontekście przepisów obowiązujących na rynku polskim i europejskim
zapoznasz się z systemem ładu korporacyjnego i dobrymi praktykami jego wdrażaniaModuł 2: Narzędzia rady nadzorczej

Zakres tematyczny:
Perspektywa finansowa
Zarządzanie ryzykiem
Tworzenie wartości spółki
ESG
Praktyka spotkań rad nadzorczych

Czego się nauczysz:
nauczysz się analizować sprawozdania finansowe, raporty biegłych rewidentów w celu oceny kondycji finansowej spółki
poznasz obszary ryzyka występujące w spółkach i mechanizmy zapobiegania ich występowaniu
nabędziesz umiejętności związane z analizą planów strategicznych prezentowanych przez spółkę ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego wzrostu,
dowiesz się jaka jest rola rady nadzorczej w sytuacjach kryzysowych
poznasz obszary ESG i rolę jaką rada nadzorcza powinna pełnić w tym obszarze
poznasz praktyczne zasady przeprowadzania posiedzeń rady nadzorczej i weźmiesz udział w symulacji takiego spotkaniaModuł 3: Leadership rady nadzorczej

Zakres tematyczny:
Kapitał ludzki – zarządzanie i największe wyzwania
Rada nadzorcza – komunikacja i współpraca
Symulacja spotkania rady nadzorczej

Czego się nauczysz:
zapoznasz się z najnowszymi trendami dotyczącymi pracowników i wyzwaniami, z jakimi mierzy się rynek pracy
poznasz przepisy prawne mające wpływ na kreowanie polityki zatrudnienia w organizacji
dowiesz się jak efektywnie pracować w ramach rady nadzorczej, nie tylko w sytuacjach zgodności opinii, ale również w przypadkach rozbieżności stanowisk
poznasz najlepsze praktyki członków rady nadzorczej poszerzające zakres pozyskiwanych informacji o spółce
poznasz praktyczne zasady przeprowadzania posiedzeń rady nadzorczej i weźmiesz udział w symulacji takiego spotkaniaModuł 4: Megatrendy – Najważniejsze trendy współczesnego świata

Zakres tematyczny:
Wybrane megatrendy, m.in. zmiany technologiczne w tym DATA/AI, zmiany demograficzne, zmiany klimatu i ograniczone zasoby, zmiany sił w globalnej gospodarce, urbanizacja

Czego się nauczysz:

zapoznasz się z wybranymi megatrendami współczesnego świata
dowiesz się w jaki sposób megatrendy mogą wpłyną na wybrane sektory gospodarki
poznasz wybrane wiarygodne źródła wiedzy, gdzie możesz śledzić najnowsze informacje w tych obszarachModuł 5: Integracja wiedzy

Zakres tematyczny:
Rada nadzorcza i jej członkowie z perspektywy CEO i właściciela spółki – spotkanie z wybranymi CEO i właścicielami
Ja w roli członka Rady Nadzorczej – misja i etyka działania członka rady nadzorczej; proces rekrutacji i wynagrodzenie członka rady nadzorczej; osobiste motywacje, predyspozycje i rozwój

Czego się nauczysz:
spotykając się bezpośrednio z prezesami i właścicielami spółek dowiesz się jakie znaczenie ma dla powodzenia działania spółki profesjonalna rada nadzorcza
będziesz miał/a okazję do osobistej refleksji na temat własnej motywacji i gotowości do pozostania członkiem rady nadzorczej
zapoznasz się z dobrymi praktykami dotyczącymi poszerzania wiedzy i rozwoju otoczenia funkcjonowania rad nadzorczych


 

Rozpoczęcie rekrutacji wkrótce.

>>>ZAPISZ SIĘ<<<

na listę oczekujących
a poinformujemy Cię o jej starcie!

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: 180h

Tryb: stacjonarny


Start zajęć: 19 kwietnia 2024


Godziny zajęć:
piątek: 15:00– 19:45
sobota: 09:00 – 17:15

Sesje wykładowe: 1-2/msc


>>>zobacz terminy zjazdów


radynadzorcze.biznes@pw.edu.pl
+48 22 234 70 89