Dyplom

Dyplom

Zainwestuj w przyszłość.
Dołącz do ponad 4300 absolwentów
Szkoły Biznesu PW!

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom MBA Cybersecurity Management wydawany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Partnera Programu – Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Uczestnicy otrzymają również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podpisane przez Rektora Politechniki Warszawskiej i Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, w zgodzie z ustawą „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych MBA Cybersecurity Management i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) Uzyskanie wszystkich zaliczeń przedmiotów przewidzianych planem danych studiów
2) Uzyskanie oceny pozytywnej z pracy końcowej (w formie projektu końcowego) wystawianej przez
promotora;
3) Uzyskanie oceny pozytywnej z obrony pracy końcowej, odbywającej się przed komisją
egzaminacyjną;
4) Obecność na co najmniej 80% zajęć dydaktycznych.

  

Rekrutacja trwa!

>>>APLIKUJ TERAZ!

i skorzystaj z oferty Early Bird


Spotkanie informacyjne online:
18 czerwca o godz. 17:00.

>>Zapisz się!

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 429h


Początek zajęć: 4 października 2024


Godziny zajęć:

piątek: 16:00 – 20:15
sobota: 09:00– 17:30
niedziela: 09:00 – 16:30

Sesje wykładowe: min. 2/msc


>>> sprawdź terminy zjazdów edycji 2024/2025


contact- ikonka

Kontakt:
+48 22 234 70 89

mbacybersecurity.biznes@pw.edu.pl

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89