Rekrutacja

Rekrutacja

 

MBA Cybersecurity Management 2024/25

Wymagania formalne:

  • Kandydaci posiadający tytuł licencjata-5 lat doświadczenia zawodowego / kandydaci posiadający tytuł magistra-3 lata doświadczenia zawodowego
  • Złożenie kompletu dokumentów


Wniosek on-line o przyjęcie na studia

Złóż wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe MBA Cybersecurity Management
za pomocą modułu: Rekrutacja on-line 

 


 

Złożenie dokumentów

W przypadku gdy wszystkie dokumenty nie zostaną dołączone do wniosku rekrutacyjnego, prosimy o przesłanie ich drogą mailową na adres: mbacybersecurity@biznes.edu.pl

Wymagane dokumenty:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzenie stażu pracy we wniosku aplikacyjnym online, list motywacyjny, zdjęcie legitymacyjne (wersja elektronczna)

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia wybranych osób na rozmowę rekrutacyjną.

Lista miejsc jest ograniczona.
Ogłoszenie wyników

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, decyzja kierownika studiów oraz złożenie kompletu dokumentów. Każdy z kandydatów zostanie poinformowany indywidualnie o wynikach rekrutacji.

 

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 429h


Początek zajęć: jesień 2024


Godziny zajęć:

piątek: 16:00 – 20:15
sobota: 09:00– 17:30
niedziela: 09:00 – 16:30

Sesje wykładowe: min. 2/msc


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

Kontakt:
+48 22 234 70 89

mbacybersecurity@biznes.edu.pl

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89