Joanna Rapa

Absolwentka ISMF 21/22

„Studium Farmakoekomomiki, HTA i Prawa Farmaceutycznego to miejsce dla Każdego, kto chce tak jak ja rozwijać karierę w firmie farmaceutycznej i zdobyć szeroką wiedzę na temat organizacji systemu opieki zdrowotnej, sposobów oceny efektywności kosztowej leków i świadczeń, ich finansowania i dostępności. To doskonała okazja, by poszerzyć swoje horyzonty myślowe oraz dogłębnie i wieloaspektowo spojrzeć na zagadnienia z ekonomiki ochrony zdrowia, oceny technologii medycznych, procesów refundacyjnych, pricingu, taryfikacji świadczeń i innych. Podczas warsztatów i seminariów dyplomowych mogłam korzystać z bezcennych uwag prowadzących – wybitnych ekspertów i doskonałych praktyków z różnych obszarów ochrony zdrowia oraz współpracować z niesamowitymi ludźmi ze Studium. Zajęcia te pozwoliły mi doskonalić umiejętności praktyczne z zakresu analizy i interpretacji danych ekonomicznych, klinicznych, refundacyjnych i z sukcesem wykorzystać je w pracy podyplomowej. Dały mi także asumpt do szerszego spojrzenia na swoje kompetencje zawodowe.

Czas spędzony z wykładowcami i uczestnikami Studium był dla mnie niezwykle kształcący i zainspirował mnie do dalszego zgłębiania tematyki ochrony zdrowia.”