Yuliia Nekleva

Absolwent ISMF 20/21

„Zdecydowanie jedne z najlepszych studiów podyplomowych w Polsce. Otrzymałam ogrom wiedzy,  którą mogę stosować w życiu zawodowym. Doświadczeni i profesjonalni  wykładowcy, którzy byli zawsze bardzo otwarci na nasze pytania i dyskusję, sprawili że studia przebiegły ciekawie i pożytecznie. Warsztaty oraz prace grupowe nad projektami, pozwoliły nawiązać kontakty towarzyskie oraz zawodowe. Nie mogę nie wspomnieć o wysokim poziomie organizacji studiów. Zawsze byliśmy informowani na bieżąco o wszelkich zmianach. Mogliśmy również wyrażać swoje opinie i uwagi na temat zajęć dydaktycznych.

Szczerze polecam ISMF jak i  Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.”