Program studiów

Program studiów

Executive MBA

 

W odpowiedzi na wyzwania stawiane przez wymagający świat biznesu Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej wprowadziła nowatorskie podejście TRZECH FILARÓW, które ma na celu kształtować liderów naszych czasów.

Filary – Knowledge for Business, Business in Action oraz Personal Development: Transformation Labs kształtują odpowiedzialnego, efektywnego i kompetentnego lidera, potrafiącego sprostać wyzwaniom nowoczesnego świata.

 

W PROGRAMIE OFERUJEMY! 

Wizyty studyjne – 6-dniową sesję wyjazdową do Nowego Jorku, seminarium biznesowe w The City University of New York, Baruch College, Zicklin School of Business, jednej z partnerskich uczelni Szkoły Biznesu PW i/lub sesję wyjazdową do Wrocławia, Centrum Symulacji Procesów Biznesowych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
>>> więcej informacji

Szeroki wybór przedmiotów specjalizacyjnych – 20 modułów w Warszawie oraz na międzynarodowych partnerskich uczelniach.
>>> więcej informacji

Elastyczną formułę studiów – Studenci mogą uzyskać Dyplom MBA już po 3 semestrach nauki! Dla chętnych istnieje również możliwość kontynuacji studiów i zdobycia jeszcze więcej wiedzy podczas dodatkowych przedmiotów specjalistycznych w 4 semestrze studiów.

Brand Pro – Udział w międzynarodowej symulacyjnej grze biznesowej oraz uzyskanie certyfikatu z obszaru marketingu

 


 

Filar I: Knowledge for Business

 

To zestaw kluczowych obszarów wiedzy i umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym każdego wszechstronnego i kompetentnego menadżera. Składa się na to wiedza z takich dziedzin jak, m.in. ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu, zarządzania operacyjnego, strategii, przedsiębiorczości, innowacji, zarządzania kontrolą i systemów informacyjnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Core Course Executive MBA

INDUCTION:

1. Opening Lecture & Information Meeting
2. Team building – całodniowy warsztat i sesja networkingowa
3. Knowledge Resources on the Web (MODUŁ ONLINE)

 

SUBJECT AREA 1: EXECUTIVE ECONOMICS: MACRO-MICRO PERSPECTIVE

1. Macroeconomics
2. Microeconomics

 

SUBJECT AREA 2: MARKETING & SALES MANAGEMENT

1. Marketing Management
2. Digital & Social Media Marketing
3. BrandPro simulation game
4. Sales & Negotiations

 

SUBJECT AREA 3: MANAGING PEOPLE AND ORGANISATIONS

1. Human Resources Management and Talent Development
2. Organisational Behaviour
3. Change Management

 

SUBJECT AREA 4: CORPORATE FINANCE & RISK MANAGEMENT

1. Accounting for Executives
2. Financial Statements for Executives
3. Corporate Financial Decisions and Risk Management
4. Understanding Private Equity
5. Compliance Management

 

SUBJECT AREA 5: MANAGING OPERATIONS, PROJECTS AND DIGITAL TRANSFORMATION

1. Operations Management
2. Business Information Systems & Business Analytics
3. Enterpreneurial & Innovation Management
4. Digital Product Design

 

SUBJECT AREA 6: STRATEGIC MANAGEMENT

1. Strategic Management
2. Strategic Communications
3. Strategy Execution

 

SUBJECT AREA 7: SOCIAL RESPONSIBILITY & ETHICS

• Business Ethics
• Social Impact Lab
Nasz świat stoi w obliczu wielu problemów o niespotykanej dotąd skali, których nie sposób już rozwiązać na wczesnych etapach. Aby dotrzeć do ich sedna, powinniśmy pobudzić naszą kreatywność i z wyprzedzeniem przewidywać przyszłe wyzwania. „The Theory U”, stworzona przez MIT Presencing Institute, to unikalna metoda i podstawa dla tego rodzaju głębokich zmian społecznych. Teoria ta przyciągnęła już ponad 100 000 ludzi, w 185 krajach. Studenci będą mieli wyjątkową okazję poznać jej zasady i zastosować ją w praktyce. Studenci pracując zespołowo dokonują analizy badań typu case study, zapewnianych przez renomowane organizacje non-profit, proponują rozwiązania, mając szansę na dokonanie prawdziwej zmiany w świecie.

 

Social Impact Lab Project

Projekt opiera się na unikalnej metodzie i podejściu „Teorii U” MIT Presencing Institute. Do uczestników kierowane będą przypadki problemów z którymi borykają się renomowane organizacje non-profit. Wraz ze swoim zespołem studenci będą dostarczać rozwiązania problemów, a zatem będą mieli szansę dokonać prawdziwej zmiany na świecie. „Teoria U” przyciągnęła ponad 100 000 osób ze 185 krajów, a nasi studenci będą mieli niepowtarzalną okazję poznać jej zasady.

Cel zajęć: Szansa bezpośredniego doświadczenia, w jaki sposób design może pomóc rozwiązać naprawdę duże problemy oraz na przećwiczenie i zastosowanie social impact design przy jednoczesnym dokonywaniu zmian w lokalnej społeczności.

 


Przedmioty specjalizacyjne

 

Wybierając zajęcia specjalizacyjne fakultatywnie, studenci mają możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy w obszarach ich szczególnego zainteresowania. Studenci zobowiązani są do zrealizowania przynajmniej trzech z puli przedmiotów specjalizacyjnych (w ostatniej edycji programu studenci mogli wybrać przedmioty w Warszawie, Mediolanie, Wilnie, Bruskselii oraz Innsbrucku).

Szkoła Biznesu PW 

 • Project Management & Business Transformation
 • AI in Management
 • Big Data, Company Valuation and Mergers
 • Design Thinking
 • Industry 4.0
 • Cybersecurity Management

POLIMI Graduate School of Management – Politecnico di Milano

 • Digital transformation: Digital business strategy & and Business Model
 • Platform Thinking
 • Design GYM
 • Big data & analytics
 • Artificial Intelligence

Baltic Management Institute

 • Corporate Shared Value
 • Economic, Monetary and Geopolitical Environment
 • Negotiation Skills
 • Business Performance Management
 • Strategic Marketing

 Management Center Innsbruck

 • Organizational Behaviour
 • Leadership
 • Entrepreneurship and New Venture Creation
 • Strategic Management
 • Innovation & Digital Transformation
 • Global Macroeconomics
 • Managing International Business

Informujemy, że podana oferta modułów specjalizacyjnych może ulec nieznacznej zmianie.

 


Filar II: Business in Action

To filar konsolidujący wiedzę i umiejętności poprzez analizowanie i rozwiązywanie złożonych problemów biznesowych podczas zajęć warsztatowych i w ramach projektów.

 

ESG Business Analysis Project

Analiza zagadnień z obszaru ESG. Projekt polega na analizie wybranego problemu oraz zaprezentowaniu efektów końcowych.

Cel zajęć: Rozwój zdolności analitycznych i umiejętności przekonującej prezentacji wyników, w tym szans i zagrożeń dla budowy wizerunku organizacji wynikających z ESG.


New Venture / Product Project

Praktyczne ćwiczenia z tworzenia innowacyjnych projektów biznesowych – hipotetyczne zakładanie i rozwijanie nowych firm, współtworzone w partnerstwie z StartSmart CEE – member of MIT J-WEL. >>> więcej

Cel zajęć: Zdolność przeprowadzenia procesu – od koncepcji, poprzez rozpoznanie okazji biznesowej o wysokim potencjale aż do propozycji modelu biznesowego i powołania nowej firmy.

 

Consultancy Project

Rozwiązywanie faktycznych problemów istniejących firm. Studenci we współpracy z promotorami oraz reprezentantami firm podczas swoich wizyt w firmach analizują ich problemy i przygotowują raport dla danej firmy. Wyniki swoich analiz oraz rekomendacje prezentują również przed komisją, w skład której wchodzą promotorzy oraz reprezentanci firm, zazwyczaj prezesi lub dyrektorzy.

Cel zajęć: Umiejętność definiowania i analizowania problemów oraz znajdowania rozwiązań dla rzeczywistych, złożonych problemów biznesowych.

 


Filar III: Personal Development- Transformation Labs

Pogłębienie samoświadomości, samodoskonalnie oraz kompetencje interpersonalne są integralnym elementem kompleksowego planu rozwoju nowoczesnego menedżera i lidera. Przekładają się one zarówno na efektywność budowania i podtrzymywania relacji biznesowych czy zarządzanie zespołami zadaniowymi, jak i osobiste poczucie satysfakcji i samorealizacji poprzez działania na polu zawodowym.

Personal Development: Transformation Labs

Celem tego filaru jest stworzenie okazji do wglądu w osobiste umiejętności i kompetencje menedżerów i ich rozwój pod kątem potrzeb płynących z wyzwań związanych z rewolucją technologiczną oraz zmianami społecznymi, w tym różnorodnością kulturową i pokoleniową. Jest to proces transformacyjny, łączący elementy pracy zindywidualizowanej i zespołowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych.

 

Personal Development: Transformation Labs w Szkole Biznesu PW oferuje Uczestnikom następujące korzyści:

– diagnozę mocnych stron i potencjalnych obszarów rozwojowych w kontekście efektywnego wypełniania zadań menedżerskich i kompetencji przywódczych
– dostęp do praktycznych technik i modeli skutecznego rozwoju osobistego
– możliwość realizacji i/lub modyfikacji bieżących planów zawodowych w kontakcie z realnym rynkiem.

 

Program składa się z czterech komplementarnych części:

1. Get an Insight – otrzymasz dostęp do autorskiego narzędzia diagnozy Kluczowych Kompetencji Przywódczych w modelu 360° i innych testów diagnozujących style zachowań w różnych kontekstach (m. in. praca zespołowa, komunikacja, rozwiązywanie konfilktów).

2. Define Your Development Goals – otrzymasz możliwość uczestniczenia w indywidualnych sesjach rozwojowych, na których Twój osobisty Coach/Mentor wesprze Cię w doskonaleniu krytycznej analizy informacji zwrotnych oraz stworzeniu indywidualnego planu rozwoju.

3. Practice Efficient Interactions with Others – weźmiesz udział w szeregu prakatycznych warsztatów rozwijających kluczowe kompetencje menedżerskie, m. in. umiejętność współpracy, krytycznego myślenia, rozwiązywania złożonych problemów, angażowania i motywowania pracowników, wystąpień publicznych, czy negocjacji.

4. Prepare SMART Career Progression Plan – w ramach programu Talent Tree otrzymasz możliwość skorzystania bezpłatnych usług doradztwa kariery:
– indywidualnej konsultacji kariery,
– raportu CV,
– raportu profilu LinkedIn


Wizyty studyjne – Nowy Jork i/lub Wrocław

Studenci Szkoły Biznesu PW 2024/2026 w ramach programu mają możliwość skorzystania z sesji wyjazdowych do Nowego Jorku i/lub Wrocławia. Koszt programu wizyty jest wliczony w cenę, natomiast koszty transportu i zakwaterowania pokrywają dodatkowo studenci. Jest to wyjątkowa okazja, żeby poznać kulturę, lepiej zrozumieć odmienne podejście biznesowe oraz zawrzeć nowe ciekawe znajomości.

Rekrutacja trwa!

>>>APLIKUJ TERAZ!

i skorzystaj z oferty Early Bird -15%


>>>Zapisz się

na spotkanie informacyjne on-line
21 maja 2024

Aplikuj teraz

Język wykładowy: angielski

Tryb zajęć: stacjonarny
z elementami online

Liczba godzin zajęć: 515 h + ~272 h
opcjonalnych zajęć specjalizacyjnych


Początek zajęć: 11 października 2024


Godziny zajęć:
piątek: 18:00 – 21:15
sobota: 08:15 – 17:30
niedziela: 08:15 – 15:15


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

mbarekrutacja.biznes@pw.edu.pl

+48 22 234 70 89

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89