MBA PW

MBA Politechniki Warszawskiej


Rekrutacja na program zakończona


Trzysemestralne studia podyplomowe MBA dla pracowników PW są realizowane w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zarządczych szeroko rozumianej kadry kierowniczej Uczelni.

Studia są realizowane na bazie międzynarodowego standardu MBA (Master of Business Administration), w oparciu o 29-letnie doświadczenie Szkoły Biznesu w prowadzeniu studiów Executive MBA i innych programów menedżerskich.

MBA jest na całym świecie najbardziej znanym standardem kształcenia menedżerów i kadry kierowniczej organizacji pozabiznesowych. Studia kładą nacisk na naukę praktycznych umiejętności, rozwiązywanie potencjalnych problemów, analizowanie bieżących trendów, a także na pracę nad rozwojem osobistym. Absolwent studiów MBA potrafi używać ustandaryzowanego na całym świecie języka pojęć biznesowych, odnaleźć się w międzynarodowym środowisku oraz skutecznie współpracować w zespole.

Program studiów dostosowany został do potrzeb kadry zarządzającej Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań w zarządzaniu Politechniką. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców akademickich, praktyków biznesu oraz ekspertów w wybranych dziedzinach.

      


ADRESACI PROGRAMU

Program MBA PW jest skierowany do pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy pełnią funkcje kierownicze oraz zaangażowanych w procesy zarządcze i decyzyjne (tj.: pełnomocnicy rektora, dziekana, kanclerza, kwestor; przewodniczący komisji senackich, rektorskich, wydziałowych, dziekańskich), skierowanych odpowiednio przez rektora/dziekana/kanclerza/dyrektora jednostki ogólnouczelnianej, za zgodą bezpośredniego przełożonego kandydata.

 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Nowoczesnych trendów rozwoju wyższych uczelni technicznych
•  Rozumienia otaczającej rzeczywistości ekonomicznej i jej wpływu na działanie Uczelni
W jaki sposób zarządzać i efektywnie przewodzić zmianom organizacyjnym
• Rozumienia wpływu nowoczesnych technologii i innowacyjności na zrównoważony rozwój organizacji
Zasad i narzędzi współczesnego marketingu, które pozwalają skutecznie konkurować na rynkach globalnych
Przygotowania i zrozumienia analiz finansowych 
Technik efektywnego zarządzania zespołami i ich rozwojem
• Podejmowania decyzji w niejednoznacznych i złożonych sytuacjach
• Identyfikować swoje zasoby i obszary rozwoju ważne w zarządzaniu ludźmi

 


Podczas realizacji studiów MBA istotnym elementem jest aktywne uczestnictwo słuchaczy w zajęciach.


Stosujemy nowoczesne, interaktywne metody dydaktyczne, między innymi takie jak:

• studia przypadku (business case study)
• warsztaty
• webinaria
• wykłady inspiracyjne
• dyskusje grupowe i wymiana doświadczeń
• symulacje i gry biznesowe
• indywidualne testy diagnostyczne przeprowadzone metodą 360˚.


Logo Politechnika Fundusz Europejski


Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 73

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 350 h + ok. 50 h
projekt końcowy


Początek zajęć: 2021


Godziny zajęć:
piątek: 9:00 – 16:30
sobota: 09:00 – 15:00/16:30


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

marcin.marchwinski@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 73

Czego się nauczysz?

 • 25 lat tradycji

  Rozumienia otaczającej rzeczywistości ekonomicznej i jej wpływu na działanie Uczelni

 • 25 lat tradycji

  Zasad i narzędzi współczesnego marketingu, które pozwalają skutecznie konkurować na rynkach globalnych

 • 25 lat tradycji

  Technik efektywnego zarządzania zespołami i ich rozwojem

 • 25 lat tradycji

  Przygotowania i zrozumienia analiz finansowych 

 • 25 lat tradycji

  Rozumienia wpływu nowoczesnych technologii i innowacyjności na zrównoważony rozwój organizacji

 • 25 lat tradycji

  Identyfikować swoje zasoby i obszary rozwoju ważne w zarządzaniu ludźmi

Program studiów

Program studiów został indywidualnie dostosowany do grupy docelowej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań w zarządzaniu Politechniką Warszawską (m.in. uwarunkowania uczelni publicznej vs. świat biznesu, praktyczne aspekty komercjalizacji technologii). Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, praktyków biznesu oraz ekspertów w wybranych dziedzinach.

Studia obejmą w szczególności następujące obszary: otoczenie gospodarcze, marketing, rachunkowość zarządczą, finanse, zarządzanie operacyjne, strategię, zarządzanie zasobami ludzkimi, elementy digital transformation, innowacyjność i przedsiębiorczość, przywództwo, program rozwoju osobistego (w tym kompetencji menedżerskich). 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Opiekun Merytoryczny

Prof. Witold Orłowski

Wykładowcy

 • Prof. Bartłomiej Nita

  Doświadczenie zawodowe: Bartłomiej Nita jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, pełni funkcję Kierownika Katedry Rachunkowości, Sprawozda czytaj dalej
 • Prof. Olaf Żylicz

  Doświadczenie zawodowe: Były Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończył psychologię w Akademii Teologii Katolickiej i studia doktoranckie w KUL. Studiował również w Technische H czytaj dalej
 • Prof. Witold Orłowski

  Doświadczenie zawodowe: Profesor Witold M. Orłowski jest wykładowcą akademickim, głównym doradcą ekonomicznym PwC. W 2007 roku otrzymał naukowy tytuł profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. W latac czytaj dalej
 • Usamah Afifi

  Doświadczenie zawodowe: Konsultant, wykładowca, trener biznesu i coach MLC. Absolwent Executive Management Studies London Business School, MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Wydziału Lo czytaj dalej
 • Dr inż. Paweł Urbański

  Doświadczenie zawodowe: Przez większość kariery zawodowej łączył doświadczanie biznesowe z akademickim. Posiada dyplom Doktora Nauk Ekonomicznych Imperial College London, dyplom Inżyniera oraz MB czytaj dalej
 • Prof PW, dr hab. Andrzej Wodecki

  Doświadczenie zawodowe: Profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w uczeniu maszynowym, nauczaniu ze wzmocnieniem (reinforcement learning) oraz zastosowaniach szt czytaj dalej

Rekrutacja

Złóż wniosek on-line o przyjęcie na studia MBA za pomocą modułu Rekrutacja on-line.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Opłaty

Każdy z uczestników programu MBA Politechniki Warszawskiej zobowiązany jest pokryć koszt przygotowania i powielania materiałów dydaktycznych – 750 zł/os.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 • Dyplom

  Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom MBA Politechniki Warszawskiej oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadawany przez Politechnikę Warszawską sygnowany przez Rektora oraz Przewodniczącego Rady Założycieli Szkoły.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89
mbapw@biznes.edu.pl