MBA PW

Masz pytania?  Napisz do nas: mbapw@biznes.edu.pl

MBA Politechniki Warszawskiej

Trzysemestralne studia podyplomowe MBA dla pracowników PW są realizowane w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zarządczych szeroko rozumianej kadry kierowniczej Uczelni.

Studia są realizowane na bazie międzynarodowego standardu MBA (Master of Business Administration), w oparciu o 28-letnie doświadczenie Szkoły Biznesu w prowadzeniu studiów Executive MBA i innych programów menedżerskich.

MBA jest na całym świecie najbardziej znanym standardem kształcenia menedżerów i kadry kierowniczej organizacji pozabiznesowych. Studia kładą nacisk na naukę praktycznych umiejętności, rozwiązywanie potencjalnych problemów, analizowanie bieżących trendów, a także na pracę nad rozwojem osobistym. Absolwent studiów MBA potrafi używać ustandaryzowanego na całym świecie języka pojęć biznesowych, odnaleźć się w międzynarodowym środowisku oraz skutecznie współpracować w zespole.

Program studiów dostosowany został do potrzeb kadry zarządzającej Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań w zarządzaniu Politechniką. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców akademickich, praktyków biznesu oraz ekspertów w wybranych dziedzinach.

 


ADRESACI PROGRAMU

Program MBA PW jest skierowany do pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy pełnią funkcje kierownicze oraz zaangażowanych w procesy zarządcze i decyzyjne (tj.: pełnomocnicy rektora, dziekana, kanclerza, kwestor; przewodniczący komisji senackich, rektorskich, wydziałowych, dziekańskich), skierowanych odpowiednio przez rektora/dziekana/kanclerza/dyrektora jednostki ogólnouczelnianej, za zgodą bezpośredniego przełożonego kandydata.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów został indywidualnie dostosowany do grupy docelowej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań w zarządzaniu Politechniką Warszawską (m.in. uwarunkowania uczelni publicznej vs. świat biznesu, praktyczne aspekty komercjalizacji technologii). Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, praktyków biznesu oraz ekspertów w wybranych dziedzinach.

Studia obejmą w szczególności następujące obszary: otoczenie gospodarcze, marketing, rachunkowość, finanse, zarządzanie operacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, innowacyjność i przedsiębiorczość, strategia, przywództwo, współczesne wyzwania w zarządzaniu PW, program rozwoju osobistego.
Zobacz więcej

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

-Nowoczesnych trendów rozwoju wyższych uczelni technicznych
– Rozumienia otaczającej rzeczywistości ekonomicznej i jej wpływu na działanie Uczelni
-W jaki sposób zarządzać i efektywnie przewodzić zmianom organizacyjnym
-Rozumienia wpływu nowoczesnych technologii i innowacyjności na zrównoważony rozwój organizacji
-Zasad i narzędzi współczesnego marketingu, które pozwalają skutecznie konkurować na rynkach globalnych
-Przygotowania i zrozumienia analiz finansowych 
-Technik efektywnego zarządzania zespołami i ich rozwojem
Podejmowania decyzji w niejednoznacznych i złożonych sytuacjach
Identyfikować swoje zasoby i obszary rozwoju ważne w zarządzaniu ludźmi


 

Podczas realizacji studiów MBA istotnym elementem jest aktywne uczestnictwo słuchaczy w zajęciach.

Stosujemy nowoczesne, interaktywne metody dydaktyczne, między innymi takie jak:

 • studia przypadku (business case study)
 • warsztaty
 • webinaria
 • wykłady inspiracyjne
 • dyskusje grupowe i wymiana doświadczeń
 • symulacje i gry biznesowe
 • indywidualne testy diagnostyczne przeprowadzone metodą 360˚.

Zwieńczeniem studiów będzie projekt końcowy pozwalający na praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i kompetencji poprzez przygotowanie wdrożenia w życie konkretnych rozwiązań. Projekt powinien dotyczyć propozycji usprawnień czy też rozwiązań innowacyjnych w funkcjonowaniu PW.

 

WYKŁADOWCY PROGRAMU

Zajęcia MBA PW Warsaw Spire


Wykładowcy MBA PW  to najwyższej klasy specjaliści, wykładowcy renomowanych polskich i zagranicznych uczelni oraz praktycy z międzynarodowych firm.

Zobacz listę wykładowców

 

 

 

DYPLOM

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom MBA Politechniki Warszawskiej oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunki ukończenia Studiów:
1)      Uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów
2)      Uzyskanie pozytywnej oceny z obrony projektu końcowego
3)      Udział w min. 80% zajęć.

 SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Start zajęć: koniec lutego 2021
Liczba i częstotliwość zjazdów: 25 zjazdów, dwa razy w miesiącu
Język wykładowy: język polski (do 10% zajęć w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym)
Liczba godzin zajęć: 350h akademickich + 50h projekt końcowy

Godziny zajęć:

piątek,:
sobota:
9:00 – 16:15
9:00 – 16:15 lub 9:00 – 14:30
Lokalizacja: Zajęcia odbywać się będą w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy ul. Rektorskiej 4, w Gmachu Szkoły Biznesu PW, przy ul. Koszykowej 79 w Warszawie lub w trybie on-line

 zobacz terminy spotkań

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną i duże prawdopodobieństwo prowadzenia zajęć w pierwszym semestrze w trybie zdalnym, uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia sobie sprzętu do realizacji tego typu zajęć (komputer, kamera internetowa, mikrofon).


  ZASADY REKRUTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA

  Spełnienie łącznie następujących warunków:

1)      ukończone studia wyższe,
2)      umowa o pracę w PW na czas trwania studiów,
3)      wypełnienie zgłoszenia do udziału w studiach MBA, rejestracja poprzez moduł Rekrutacja on-line dostępny na stronie www Szkoły Biznesu,
4)      dostarczenie:
a)       listu motywacyjnego opisującego powody ubiegania się o przyjęcie na Studia oraz przydatność kandydata dla PW w perspektywie ok. 10 lat, w szczególności w kontekście wyzwań przed jakimi znajduje się Uczelnia (max. jedna strona),
b)      rekomendacji do udziału w Studiach podpisanej przez odpowiednio rektora /dziekana /kanclerza /dyrektora jednostki ogólnouczelnianej, za zgodą bezpośredniego przełożonego kandydata (uszczegółowienie we wzorze dokumentu) – wzór rekomendacji
5)      pomyślne przejście procedury rekrutacji.

Logo Politechnika Fundusz Europejski

 

 

 

Trwa rekrutacja! Aplikuj już teraz

Aplikuj teraz

Tryb studiów:
weekendowy 

Język wykładowy:
polski (do 10% zajęć w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym)

Liczba godzin zajęć:
350h akademickich + 50h projekt końcowy

Początek zajęć:

październik 2019

Harmonogram zajęć:

25 zjazdów, dwa razy w miesiącu.
piątek: 9:00-16:30
sobota: 9:00-15:00/16:30

Lokalizacja:

Zajęcia odbywać się będą w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy ul.Rektorskiej 4 oraz w Gmachu Szkoły Biznesu PW, przy ulicy Koszykowej 79 w Warszawie.

Czego się nauczysz?

 • 25 lat tradycji

  Rozumienia otaczającej rzeczywistości ekonomicznej i jej wpływu na działanie Uczelni

 • 25 lat tradycji

  Zasad i narzędzi współczesnego marketingu, które pozwalają skutecznie konkurować na rynkach globalnych

 • 25 lat tradycji

  Technik efektywnego zarządzania zespołami i ich rozwojem

 • 25 lat tradycji

  Przygotowania i zrozumienia analiz finansowych 

 • 25 lat tradycji

  Rozumienia wpływu nowoczesnych technologii i innowacyjności na zrównoważony rozwój organizacji

 • 25 lat tradycji

  Identyfikować swoje zasoby i obszary rozwoju ważne w zarządzaniu ludźmi

Program studiów

Program studiów został indywidualnie dostosowany do grupy docelowej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań w zarządzaniu Politechniką Warszawską (m.in. uwarunkowania uczelni publicznej vs. świat biznesu, praktyczne aspekty komercjalizacji technologii). Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, praktyków biznesu oraz ekspertów w wybranych dziedzinach.

Studia obejmą w szczególności następujące obszary: otoczenie gospodarcze, marketing, rachunkowość zarządczą, finanse, zarządzanie operacyjne, strategię, zarządzanie zasobami ludzkimi, elementy digital transformation, innowacyjność i przedsiębiorczość, przywództwo, program rozwoju osobistego (w tym kompetencji menedżerskich). 

Wykładowcy

 • Maciej Pietrula

  Doświadczenie zawodowe: Szkolenia, doradztwo, wdrożenia: posiada kompetencje i doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania sprzedażą, zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego, zarządzania

  czytaj dalej
 • Prof. Witold Orłowski

  Data acquisition, Research methodology, Macroeconomics, Global Financial Crisis Akademia Konsultantów: Metody analiz informacj

  Doświadczenie zawodowe: Profesor Witold Orłowski jest profesorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz rektorem Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Członkiem Rady Gospodarczej przy Premierze RP oraz głównym doradcą

  czytaj dalej
 • Prof. Krzysztof Jajuga

  Finanse

  Doświadczenie zawodowe: Partner Keyso. Ekspert w zakresie finansów i narzędzi ilościowych. Prezes CFA Society Poland. Autor wielu ekspertyz z zakresu finansów. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  czytaj dalej
 • Dr inż. Grażyna Rembielak

  Dyrektor Działu Jakości I Rozwoju, Kierownik Programów EMBA i MBA oraz Total Design Management, Marketing, Rola Marketingu w Designie, Badania marketingowe, Zrozumienie zachowań i potrzeb klienta oraz konsumenta, Symulacje marketingowe (Markstrat offspring – BRANDPro), Budowanie marki osobistej.

  Doświadczenie zawodowe: Dr Grazyna Rembielak jest adiunktem marketingu w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej i badawczej na uznanych uczelniach zagrani

  czytaj dalej

Opłaty

Każdy z uczestników programu po otrzymaniu infomacji o przyjęciu na studia zobowiązany jest do pokrycia kosztów przygotowania i powielania materiałów dydaktycznych – 750 zł/os. (bezzwrotne, płatne z góry przed rozpoczęciem studiów).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Dyplom

  Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom MBA Politechniki Warszawskiej oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jeśli masz pytania napisz do nas: mbapw@biznes.edu.pl