Program studiów

Program studiów

Program studiów MBA PW

Koncepcja trzech filarów to nowatorskie podejście Szkoły do programu MBA pozwalające na kształcenie liderów potrafiących sprostać wyzwaniom dzisiejszego świata.


Otoczenie gospodarcze

Marketing

Rachunkowość

Finanse

Zarządzanie operacyjne

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu

Innowacyjność i przedsiębiorczość

Strategia

Przywództwo

Współczesne wyzwania w zarządzaniu PW

Program rozwoju osobistego

Projekt końcowy

Jeśli masz pytania napisz do nas: mbapw@biznes.edu.pl