Dyplom

Dyplom

Dyplom MBA PW

Warunki ukończenia Studiów:

1)      Uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów

2)      Uzyskanie pozytywnej oceny z obrony projektu końcowego

3)      Udział w min. 80% zajęć.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom MBA Politechniki Warszawskiej oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

  

Jeśli masz pytania napisz do nas: mbapw@biznes.edu.pl