Dyplom

Dyplom

Zainwestuj w przyszłość.
Dołącz do ponad 3000 absolwentów 
Szkoły Biznesu PW!

Warunki ukończenia Studiów:

1) Uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów

2) Uzyskanie pozytywnej oceny z obrony projektu końcowego

3) Udział w min. 80% zajęć.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom MBA Politechniki Warszawskiej oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

  

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 73

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 350 h + ok. 50 h
projekt końcowy


Początek zajęć: 2021


Godziny zajęć:
piątek: 9:00 – 16:30
sobota: 09:00 – 15:00/16:30


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

marcin.marchwinski@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 73

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89
mbapw@biznes.edu.pl