Opłaty

Opłaty

Opłaty za program MBA PW

Każdy z uczestników programu po otrzymaniu infomacji o przyjęciu na studia zobowiązany jest do pokrycia kosztów przygotowania i powielania materiałów dydaktycznych – 750 zł/os. (bezzwrotne, płatne z góry przed rozpoczęciem studiów).

Dane do przelewu bankowego:

Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa,
Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu,
nr  81 1240 1053 1111 0000 0500 5664
Tytuł: Nazwisko Imię, MBA PW

  

Jeśli masz pytania napisz do nas: mbapw@biznes.edu.pl