• Strona Glówna
  • Zarządzanie projektami w IT – czy studia MBA pomogą Ci się przygotować do nowych wyzwań?

Zarządzanie projektami w IT – czy studia MBA pomogą Ci się przygotować do nowych wyzwań?

Renomowane i nowoczesne uczelnie, które oferują program MBA wyróżniają się praktycznym podejściem do kształcenia. Najważniejsze jest przygotowanie menedżerów do zmieniającego się ciągle świata biznesu, w tym do zarządzania projektami w IT. Uczyć można się od najlepszych praktyków z ogromnym doświadczeniem.

Jakie kompetencje musi mieć menedżer, aby funkcjonował profesjonalnie w dynamicznie zmieniającej się gospodarcze, technologiach i społeczeństwie?

Współcześni menedżerowie mają przed sobą wiele wyzwań, którym muszą sprostać. Muszą być świadomymi liderami, którzy chcą uczyć się nowych rzeczy, a jednocześnie potrafią motywować do pracy cały swój zespół. Świat biznesu zmienia się nieustannie, a jego kształtowanie zależy właśnie od działań podejmowanych przez menedżerów. Ta otwartość sprawia, że studia menedżerskie w Warszawie obejmują również naukę zarządzania projektami w IT. Na rynku pracy nadal brakuje menedżerów z tą właśnie specjalnością, a są oni potrzebni, aby podejmować nowe wyzwania biznesowe.

Czy studia MBA przygotowują do podejmowania coraz to nowych wyzwań w branży biznesowej?

Zdecydowanie tak. Program studiów m.in. w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej jest nastawiony na rozwiązywanie praktycznych problemów. Menedżerowie uczą się na konkretnych przykładach wykorzystywać techniki zarządzania projektami, a tym samym zyskują przewagę nad konkurencją w staraniach o dobrze płatną posadę.

Największe firmy doceniają u menedżerów już pełne przygotowanie do pracy, umiejętność szybkiego odnajdywania się w nowej rzeczywistości. Z tego właśnie powodu w ramach programu MBA realizowane są zajęcia dotyczące zarządzania projektami w IT, co jest nieodłącznym elementem pracy współczesnego menedżera.

Praktyczny wymiar studiów jest obecnie gwarancją dobrego przygotowania do wymagającego rynku pracy. Już w trakcie ich trwania można nawiązać wartościowe kontakty w branży, które mogą okazać się cenne w pięciu się po szczeblach kariery.