Czym są studia MBA?

Jednym z najpopularniejszych kierunków studiów wśród menedżerów jest MBA. Osoby dopiero początkujące w strukturach zarządzania, mogą poszukiwać informacji, czym są studia MBA, jakie dają możliwości swoim absolwentom, a także kto może skorzystać z takiej oferty. To biznesowy kierunek, który cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, osób ze szczebla zarządzającego, a także studentów myślących o dynamicznym rozwoju kariery zawodowej lub przyszłym biznesie. Wszystkim, którzy pierwszy raz zetknęli się z tym pojęciem, postaramy się przybliżyć, czym są studia MBA.

Studia MBA – co to?

Skrót MBA powstał od angielskiego tytułu Master of Business Administration, który nadawany jest osobom po ukończeniu kierunku. Same studia swój początek miały w Stanach Zjednoczonych i ich powstanie było odpowiedzią na ewoluujące potrzeby przedsiębiorców i menedżerów, a także nowe wyzwania, które pojawiają się na ich drodze. W związku z tym cechą charakterystyczną studiów podyplomowych MBA jest to, że ich program stale się rozwija i jest dostosowywany do zmieniających się realiów rynkowych, trendów, a także możliwości technologicznych. Studia MBA mają na celu edukowanie nowoczesnych menedżerów, którzy będą w stanie skutecznie zarządzać organizacją i rozwijać jej potencjał.

Rodzaje studiów MBA

Program studiów MBA jest bardzo szeroki i porusza zagadnienia z różnych dziedzin, tj. finanse i księgowość, marketing, digital marketing, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, ekonomia itd. Często na kształt programu wpływa również sam student, wybierając z oferty dostępnych modułów te, które najbardziej odpowiadają jego zainteresowaniom.

W ostatnim czasie większym zainteresowaniem cieszą się także studia MBA tematyczne lub branżowe, ponieważ ich program skupia się na problemach, wyzwaniach i rozwiązaniach węższego sektora, np. w branży finansowej, IT, kadrach itp. Najbardziej prestiżowym wyborem są obecnie studia EMBA, które kierowane są do pracowników najwyższego szczebla oraz właścicieli dużych i dochodowych firm. Dla kogo MBA tego typu? To wybór dla najbardziej doświadczonych menedżerów, którzy wciąż chcą doskonalić swoje umiejętności biznesowe.

Dla kogo są studia MBA?

To kierunek studiów podyplomowych, który bardzo chętnie wybierają osoby aspirujące do wysokich stanowisk menedżerskich i kierowniczych w międzynarodowych korporacjach. Ponadto często studia MBA wybierane są przez przedsiębiorców, którzy prowadzą małe i średnie biznesy. Z tej oferty z powodzeniem mogą skorzystać także osoby, które mają za sobą pierwsze doświadczenia na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami lub zasobami ludzkimi. Dyplom MBA pozwoli im zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy oraz przygotować się do przyszłych wyzwań zawodowych. Warto podkreślić, że dyplom MBA respektowany jest przez czołowe firmy na całym świecie. Jego uzyskanie może być więc przepustką do kariery międzynarodowej.

Korzyści z ukończenia studiów MBA

Studia MBA są płatne. Ich cena może dla wielu osób być dużą przeszkodą. Wśród potencjalnych studentów mogą rodzić się pytania i wątpliwości, czy warto zdecydować się na studia MBA i zainwestować tak duże środki. Warto jednak mieć na względzie korzyści dla absolwenta tych prestiżowych studiów.

Przede wszystkim ukończenie tego kierunku daje wiele możliwości oraz wpływa korzystnie na atrakcyjność absolwenta na rynku pracy. Uzyskanie dyplomu MBA to potwierdzenie zdobycia profesjonalnej wiedzy z zakresu nowoczesnych metod zarządzania, korzystania z technik i narzędzi menedżerskich, a także umiejętnego zarządzania przedsiębiorstwem i problemami w sytuacjach kryzysowych.

Obecnie kierunek MBA należy do najbardziej prestiżowych na rynku i jego ukończenie to potwierdzenie wysokich kompetencji menedżerskich. Po ukończeniu studiów dużo łatwiej będzie o awans w obecnej organizacji lub o angaż w innej, interesującej nas firmie. Wielokrotnie okazuje się, że dyplom MBA staje się przepustką, która otwiera wiele atrakcyjnych biznesowych drzwi.

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów MBA pozwalają na skuteczne budowanie kariery zawodowej, a także własnego biznesu. Po ukończeniu studiów dużo łatwiej o odnaleźć się na stanowisku wysokiego szczebla. Wiąże się to oczywiście z prestiżem i satysfakcjonującymi zarobkami, które wpływają na spokój, komfort, a także poziom życia absolwenta studiów MBA.

Oferta studiów MBA

Oferta studiów MBA dostępna jest w Polsce na najbardziej prestiżowych uczelniach. W Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej można zdecydować się na cztery kierunki studiów biznesowych:

Zachęcamy do zapoznania się ze specyfiką każdego z tych kierunków.