Prof. Witold Orłowski

Doświadczenie zawodowe:

Profesor Witold M. Orłowski jest wykładowcą akademickim, głównym doradcą ekonomicznym PwC. W 2007 roku otrzymał naukowy tytuł profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. W latach 2002-05 był szefem Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP, w latach 2010-15 członkiem Rady Ekonomicznej Rządu, w latach 2007-10 i 2015-20 członkiem Narodowej Rady Rozwoju.

Studia ekonomiczne odbył na Uniwersytecie Łódzkim oraz na Uniwersytecie Harvarda (USA). Habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim, prezentując książkę: Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej, wyróżnioną nagrodą Banku Handlowego dla najlepszej książki z dziedziny teorii ekonomii i finansów w roku 1998.

Po okresie pracy akademickiej, w latach 1991-93 pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej, uczestnicząc w negocjacjach układu stowarzyszeniowego pomiędzy Polską a Unią Europejską. W latach 1993-97 pracował w Banku Światowym, w kolejnych latach doradzał instytucjom rządowym, organizacjom międzynarodowym i biznesowym. W 1997 roku współzakładał Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych.

Jest autorem 15 książek, autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych (publikowane w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii i Niemczech). Jest popularnym komentatorem ekonomicznym i felietonistą głównych polskich gazet.

Obywatelstwo:

polskie