Dr Wacława Wojtala

Doświadczenie zawodowe:

Wacława Wojtała była podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2001-2007 – życia nie mierzy ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach! 

Doktorat z zarządzania ochroną zdrowia uzyskany w 1980 r. w wieku 29 lat to ważny etap realizacji jej marzenia – pragnienia działania na rzecz poprawy skuteczności leczenia w Polsce. 

Realizacji tego marzenia sprzyja szkolenie w Tokio w 1990 r. na zaproszenie rządu Japonii. Poznanie systemu zarządzania ochroną zdrowia oraz oryginalnej wielowiekowej kultury i tradycji mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni, ludzi o najdłuższym na świecie oczekiwanym okresie życia, nie tylko przyprawia o zachwyt, ale daje bogaty zastrzyk unikatowej wiedzy. Bardzo inspiruje. Podobnie, jak studia podyplomowe w latach 1991 -1992 z ekonomiki zdrowia na Uniwersytecie w Tromsø w Norwegii (najdalej wysuniętym na północ uniwersytecie na świecie). Ich owocem jest głębokie poznanie wielu systemów ochrony zdrowia na świecie i wprowadzanych zmian w celu poprawy skuteczności leczenia.

Zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce. 

Jako Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów od 1991 r. aktywnie współuczestniczy w Urzędzie Rady Ministrów w pracach nad zmianą ustroju gospodarczego Polski z socjalistycznego na rynkowy. Funkcję tę pełni przez sześć lat.

W latach 1995-1996 jest ekspertem Unii Europejskiej w ramach programu PHARE: „Reforma finansowania i organizacji ochrony zdrowia w Polsce”. Studiuje także systemy ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Danii. Jednocześnie studiuje problematykę integracji europejskiej w Polsce, Danii i Holandii. W 1999 r. uzyskuje dyplom z Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Maastricht w Holandii.

Od 1997 r. uczestniczy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w pracach nad reformą samorządową, ubezpieczeń społecznych i reformą ochrony zdrowia. Pięknym zwieńczeniem wspólnych wysiłków jest wprowadzenie w 1999 r. programu czterech reform przez rząd Premiera prof. Jerzego Buzka: oświatowej, emerytalnej, administracyjnej oraz zdrowotnej. Jest dumna, że współuczestniczy w tych przemianach – w „zmianie oblicza polskiej ziemi”.

Wiele chwil zapierających dech w piersiach wiąże się z pracą w latach 2001 – 2007 w Ministerstwie Zdrowia na stanowisku Podsekretarza Stanu. Ze współpracownikami przez ponad 6 lat buduje i unowocześnia szpitale, kliniki, uczelnie. Inwestuje w rozwój kadr medycznych, nowoczesny sprzęt, aparaturę, programy polityki zdrowotnej, przeszczepy narządów, leki. Zapewnia spójność ochrony zdrowia z przepisami UE. Dba o jednakowe prawa Polaków do leczenia w krajach Unii Europejskiej. 

W 2005 r. współorganizuje Europejską Sieć do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia. Jest to organizacja międzynarodowa z siedzibą w Brukseli. Jej zadaniem jest walka z korupcją, oszustwami i stratami w sektorze ochrony zdrowia oraz budowa kultury antykorupcyjnej – w celu poprawy działania systemów ochrony zdrowia dla dobra pacjentów.

Doprowadza do podwojenia wydatków rządowych na zdrowie. W 2007 r. zarządza budżetem w wysokości 4,2 mld zł.

Pasjonuje ją także dzielenie się wiedzą.

Od 2010 r. wykłada w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w ramach Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego. 

Od 2016 r. prowadzi wykłady w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy w trakcie specjalizacji w ramach szerokiego spektrum kursów: prawa medycznego; zdrowia publicznego; podstaw makroekonomii; ekonomii; ekonomiki zdrowia; polityki zdrowotnej; organizacji i finansowania ochrony zdrowia.

Od 2018 r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przekazuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej lekarzom w trakcie specjalizacji w dziedzinie transplantologii klinicznej. 

Od 2019 r. wykłada na studiach eMBA. Współpracuje z Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie. Jest autorką podręcznika „Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia” w ramach serii eMBA.

Jest także mocno zaangażowana w pracę społeczną w ramach wolontariatu. 

Uczestniczy w projektach związanych z rozwojem współpracy gospodarczej i kulturalnej pomiędzy Polską a Japonią. W latach 2009 – 2015 członek Zarządu, Sekretarz JAAP (Stowarzyszenia Absolwentów Szkoleń w Japonii).

W latach 2013-2019 Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Obywatelstwo:

polskie