Trendy w biznesie – Konieczny wzrost kwalifikacji

W magazynie Forbes pojawił się artykuł na temat tego jak ważnym w tych czasach jest posiadanie wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Z uwagi na zwiększające się zagrożenie bezpieczeństwa naszego oraz naszych danych w sieci, podniesienie kwalifikacji z tego zakresu jest więc kluczowe.

Nowy kurs Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej MBA Cybersecurity Management jest twardym dowodem na to, że szeroko rozumiana oferta edukacyjno-szkoleniowa adresowana do świata biznesu bardzo szybko podąża za zjawiskami rynkowymi i związaną z nimi potrzebą podniesienia kwalifikacji.

>>> przeczytaj artykuł