• Strona Glówna
  • Sztuczna Inteligencja w Biznesie – nowy program w ofercie Szkoły Biznesu PW!

Sztuczna Inteligencja w Biznesie – nowy program w ofercie Szkoły Biznesu PW!

Podstawowym celem kursu Sztuczna Inteligencja w Biznesie jest przygotowanie menedżerów do sformułowania uzasadnienia biznesowego projektu wykorzystującego sztuczną inteligencję w swojej organizacji. Uczestnik pozna najważniejsze metody i techniki zaawansowanej analizy danych i uczenia maszynowego, scenariusze wykorzystania SI w biznesie oraz praktyczne aspekty implementacji takich przedsięwzięć. Nauczy się też projektować strategię wdrożenia oraz prezentować je kluczowym beneficjentom.

Adresaci szkolenia:

 Menedżerowie i specjaliści zainteresowani wykorzystaniem zaawansowanych metod analizy danych i uczenia maszynowego
w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych

• Menedżerowie średniego szczebla zainteresowani opracowaniem uzasadnień biznesowych dla projektów wykorzystujących uczenie maszynowe i SI oraz praktycznymi aspektami wdrożeń takich przedsięwzięć

• Menedżerowie wyższego szczebla zainteresowani identyfikacją potencjału uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
w podnoszeniu przewag konkurencyjnych oraz wpływem tych technologii na zachowania konsumentów oraz rynki

>>>WIĘCEJ O PROGRAMIE