Robert Kośla

Doświadczenie zawodowe:

Robert Kośla jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, ukończył Wydział Cybernetyki na kierunku systemy informatyczne ze specjalizacją: systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Przeszedł do rezerwy w ABW, skąd był oddelegowany do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w MSWiA. Pełnił funkcję dyrektora sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności na region Europy Środkowej i Wschodniej w Microsoft Europe. Odpowiadał za sektor bezpieczeństwa w ponad 30 krajach, pracując w Monachium. Po ukończeniu studiów od 1994 r. pracował w UOP – najpierw w Wydziale Badań Rozwoju i Wdrożeń Biura Szyfrów, później w Wydziale Badań i Rozwoju Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki. W latach 1998-2002 był zastępcą dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, a w latach 2002-2006 zastępcą dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (DBTI) ABW. Kierował pionem akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, nadzorując m.in. prace Laboratorium Ochrony Kryptograficznej, Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej i Laboratorium Ochrony Fizycznej DBTI ABW. Od 1998r. bierze udział w pracach Komitetu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego NATO, a następnie NATO Information Assurance Sub-Committee (SC/4) a od 2004 r. w pracach Komitetu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Rady Unii Europejskiej. Był współautorem koncepcji budowy środków ochrony informacji niejawnych oraz krajowego schematu badań i certyfikacji tych środków (m.in. z wykorzystaniem kryteriów ITSEC, Common Criteria oraz kryteriów krajowych). Uczestniczył również w projekcie ustawy o podpisie elektronicznym. Był również współautorem dyrektyw i zaleceń technicznych opracowanych przez grupy robocze Komitetu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego NATO. W latach 2006-2008 zastępca dyrektora ds. systemów SIS i VIS Władzy Wdrażającej Programy Europejskie MSWiA, gdzie pełnił funkcję krajowego lidera projektów włączenia organów administracji publicznej do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS1+, SIS II) i Systemu Informacji Wizowej (VIS).

 

Obywatelstwo:

polskie