Program studium

Tematyka zjazdów:

1. AUTORYTET
2. JA JAKO PODMIOT I NARZĘDZIE RELACJI
3. AUTONOMIA
4. EMPATIA, REZONANS I DIALOG
5. ROZMOWA JAKO SPOTKANIE
6. OBSERWACJA I INTERWENCJA
7. TOWARZYSZĄC ZMIANIE

 

W trakcie zajęć:

• Praca na własnych przykładach relacji
• Inspirujące wykłady
• Ważne rozwojowo doświadczenia
• Model Psychodynamiczny
• Analiza Transakcyjna
• Podejście Prowokatywne
• Praca nad pogłębianiem samoświadomości
– Moje wartości
– Moje przekonania – praca nad zmianą ograniczających przekonań
– Ukryte założenia na temat świata i ludzi
– Sposoby radzenia sobie z dylematami rozwojowymi

• Dynamiczne doświadczenia interakcyjne
– Uświadomienie sobie własnych, nawykowych wzorców budowania relacji
– Odróżnianie własnych celów od celów drugiej osoby w relacji
– Lepsze rozumienie siebie i swojej motywacji do wspierania rozwoju innych
– Lepsze rozumienie własnego wpływu na relacje
– Odróżnianie i rezygnacja z kontroli na rzecz wzmacniania autonomii drugiej osoby
– Umiejętność oddzielania sukcesu/porażki osoby, z którą jestem w relacji od własnej samooceny
– Lepsze rozpoznawanie sztywnych, dysfunkcjonalnych wzorców komunikacji u siebie i innych i adekwatne reagowanie na nie
– Większa elastyczność w relacji dzięki dostępowi do szerszego spectrum narzędzi budowania i utrzymywania kontaktu
– Budowanie większej dojrzałości emocjonalnej u siebie i innych
– Warsztat body work dotyczący świadomości ciała, emocji, ekspresji i granic w oparciu o Biosynthesis Dawaida Boadelli.

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: ok. 130 h

Początek zajęć: 25 listopada 2021

Sesje wykładowe: ok. 1/msc

>>>Zobacz terminy zjazdów

Kontakt:
+48 662 18 12 54

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89