Prof. Pierre Semal

Doświadczenie zawodowe:

Profesor na Katolickim Uniwersytecie w Louvain, który wykłada i prowadzi
badania naukowe w dziedzinie zarządzania i zarządzania operacyjnego.

Jest współzałożycielem i współdyrektorem Centrum Zarządzania Łańcuchem Dostaw Katolickiego Uniwersytetu w Louvain.

Odegrał zasadniczą rolę w powstaniu i rozwoju Baltic Management Institute (BMI), m.in. miał duży wpływ na umocnienie relacji z partnerską placówką oświatową, Vytautas Magnus University oraz z innymi kluczowymi uniwersytetami europejskimi.

Obywatelstwo:

belgijskie