Program studiów

Program studiów

 

Struktura i przedmioty

Zajęcia na programie Total Design Management trwają dwa semestry (180 godzin zajęć odbywa się podczas 10 zjazdów sobotnio-niedzielnych). Zajęcia podzielone są na cztery moduły:

 

Sesja networkingowa

 

MODUŁ I

wprowadzający studentów do Programu Total Design Management i obejmujący zagadnienia biznesowe oraz wzornicze, a także zrozumienie filozofii Design Thinking.

 

MODUŁ II

wprowadzający do wybranych specjalizacyjnych zagadnień potrzebnych studentom do przeprowadzenia projektu finalnego. Blok ten jest podzielony na dwie ścieżki:

• Ścieżka  – ‘wiedza dla designerów (projektantów)’ – obejmująca zagadnienia z zakresu zarządzania operacyjnego, zarządzania marketingowego, badania rynku,  zrozumienia potrzeb klienta i konsumenta, decyzji finansowych oraz wprowadzenia produktu i usługi na rynek.

• Ścieżka – ‘wiedza  dla menedżerów/biznesmenów/przedsiębiorców ‘– obejmująca zagadnienia z zakresu wzornictwa, projektowania, prototypowania, trendów.

W  tym module każdy student wybiera jedną z dwóch ww. ścieżek zajęć – dla designerów lub dla menedżerów, w zajęciach której będzie brał udział, deklarując tym samym posiadanie wiedzy (z wcześniejszych studiów i/lub praktyki zawodowej) z drugiej ścieżki zajęć, w której uczestnictwo będzie dla niego nieobowiązkowe. Studenci mają jednakże prawo do udziału we wszystkich zajęciach obu ścieżek, jeśli będą czuli potrzebę utrwalenia lub zweryfikowania dotychczasowej wiedzy. Zostanie im to umożliwione poprzez odpowiednie ułożenie harmonogramu zjazdów (zajęcia obu ścieżek nie będą pokrywały się czasowo).

 

MODUŁ III

Studenci poznają najważniejsze aspekty z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjnych modeli biznesu, kreowania i zarządzania marką, kreatywności i innowacyjności w projektowaniu, wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, oraz wybranych aspektów prawnych. Innowacyjnym elementem Programu jest możliwość spotkania z gośćmi specjalnymi: cenionymi projektantami oraz reprezentantami biznesu, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i spojrzeniem na strategię biznesową opartą na designie.

 

MODUŁ IV

obejmujący warsztaty projektowe, podczas których studenci, pracują w interdyscyplinarnych grupach złożonych z projektantów oraz ludzi biznesu, będą w praktyce poznawać proces projektowania, rozwoju i wdrożenia nowego produktu, zaspokajającego potrzeby klienta, oraz w ramach projektu końcowego wykreować w grupach swój własny produkt innowacyjny, opracowany w realiach konkretnej, funkcjonującej na polskim rynku firmy.

 

Program szczegółowy:

 

MODUŁ I 

Wprowadzający studentów do Programu Total Design Management i obejmujący zagadnienia biznesowe oraz wzornicze a także zrozumienie filozofii Design Thinking.

Przedmioty

MODUŁ II 

Wprowadzający do wybranych specjalizacyjnych zagadnień potrzebnych studentom do przeprowadzenia projektu finalnego. Blok ten jest podzielony na dwie ścieżki (istnieje możliwość skorzystania z obu):

1. Blok dla designerów (projektantów) – obejmujący zagadnienia z zakresu zarządzania marketingowego, badania rynku, trendów i innowacji, oraz kreowania, zarządzania i komunikacji marki.

2. Blok dla menedżerów/biznesmenów/przedsiębiorców – obejmujący zagadnienia z zakresu wzornictwa, projektowania i ergonomii.

MODUŁ III 

Integrujący wybrane zagadnienia potrzebne studentom do przeprowadzenia projektu finalnego. Blok ten jest pierwszym etapem integracji pomiędzy projektantami a ludźmi biznesu. Przedmioty zawarte w tym bloku zajęć obejmują zagadnienia kluczowe dla obydwu grup. Studenci pracują na prawdziwych studiach przypadku przeprowadzając analizę oraz wymieniając własne spostrzeżenia i dzieląc się swoimi uwagami z kolegami reprezentującymi różne podejścia, co daje początek dialogu i owocnej współpracy pomiędzy projektantem a przedsiębiorcą. Studenci poznają najważniejsze aspekty z zakresu zrozumienia potrzeb klienta i konsumenta, kreatywności i innowacyjności w projektowaniu nowych produktów, finansowania budżetu przez Programy Unijne, oraz wybranych aspektów prawnych. Ponadto uczą się jak skutecznie pracować w zespole, poznają techniki negocjacji oraz sztukę efektywnej prezentacji projektu. Innowacyjnym elementem Programu jest możliwość spotkania z gośćmi specjalnymi: projektantem oraz reprezentantem biznesu, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i spojrzeniem na strategię biznesową opartą na designie.

 

MODUŁ IV

Obejmujący warsztaty projektowe, podczas których studenci, pracując w grupach złożonych z projektantów oraz ludzi biznesu, będą w praktyce poznawać proces projektowania i rozwoju nowego produktu, zaspokajającego potrzeby klienta, oraz w ramach projektu końcowego wykreować w grupach swój własny produkt innowacyjny. Blok ten jest złożony z czysto praktycznych zajęć i kończy się prezentacją projektu na ocenę.

   


>>>ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 184 h


Początek zajęć: listopad 2023


Godziny zajęć:
sobota: 10:00-18:15
niedziela: 09:00-14:30

Sesje wykładowe: 1-2/msc


contact- ikonka

Kontakt:
+48 22 234 70 82
design@biznes.edu.pl

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89