Opłaty

Opłaty

Czesne za program Total Design Management wynosi 10 900 PLN.

Możliwość płatności w 2 równych ratach.
Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego harmonogramu płatności.

 

Dane do przelewu:

Tytuł: Nazwisko i imię, TDM, rata nr…

Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu
Adres: 02-008, ul. Koszykowa 79
Bank: PEKAO SA IV Oddział Warszawa,
Konto: 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664

 

Zniżki i możliwości dofinansowania studiów

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej,  możliwa jest:

• specjalna cena 9 200 zł dla absolwentów Szkoły Biznesu PW

Zniżki się nie kumulują.

 

Projekt OPEN – nieoprocentowane pożyczki na kształcenie z środków EU.
Możliwość umorzenia do 25% całej kwoty czesnego.

Czym jest projekt Open?
To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Co to oznacza dla Ciebie?
Możliwość umorzenia nawet do 25% całej kwoty.

Kto może ubiegać się o pożyczkę z projektu Open?
O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.
>>> Złóż wniosek

 Fundusz „Inwestuj w rozwój”
| Zobacz regulamin

 

 

webinar

Spotkanie informacyjne on-line
28 września, godz. 17:00

ZAPISZ SIĘ

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 184 h


Początek zajęć: 19 listopada


Godziny zajęć:
sobota: 10:00-18:15
niedziela: 09:00-14:30

Sesje wykładowe: 1-2/msc


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

Kontakt:
+48 22 234 70 82
design@biznes.edu.pl

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89