Dyplom

Dyplom

Zainwestuj w przyszłość.
Dołącz do ponad 4300 absolwentów
Szkoły Biznesu PW!

 

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Total Design Management wydawany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Partnerów Programu – Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Uczestnicy otrzymają również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podpisane przez Rektora Politechniki Warszawskiej i Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, w zgodzie z ustawą „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”.

  

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 184 h


Początek zajęć: listopad 2023


Godziny zajęć:
sobota: 10:00-18:15
niedziela: 09:00-14:30

Sesje wykładowe: 1-2/msc


contact- ikonka

Kontakt:
+48 22 234 70 82
design@biznes.edu.pl

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89