Program studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminach ACCA na poziomie Professional, a zatem z obszaru finansów, rachunkowości, audytu i regulacji prawnych, ale również zarządzania zespołem, czasem i ryzykiem. Przedmioty zostały ułożone w taki sposób, aby każdy z nich kończył się wewnętrznym egzaminem oraz omówieniem jego wyników przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej w ACCA. Daty rozpoczęcia i zakończenia modułów zostały dostosowane do terminów sesji egzaminacyjnych ACCA.


Zajęcia odbywać będą sie w formie stacjonarnej z możliwością uczestnictwa on-line.


Moduł EPS: Ethics and Professional Skills (Etyka i umiejętności  profesjonalne)

 

 • Etyka w biznesie
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie zadaniami
 • Style zarządzania
 • Krytyczne myślenie
 • Świadomość biznesowa
 • Praca zespołowa

 

Syllabus [PDF]
Guide [PDF]

 

Moduł SBL: Strategic Business Leader (Strategiczne przywództwo biznesowe) 

 • Przywództwo
 • Zarządzanie udziałowcami i interesariuszami
 • Koncepcje strategiczne
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zmianą
 • Komunikacja

 

Syllabus [PDF]
Specimen Exam [PDF]

 

Moduł SBR: Strategic Business Reporting (Strategiczne raportowanie biznesowe)

 • Zasady raportowania finansowego
 • Zasady rozpoznawania kosztów, przychodów, aktywów i pasywów
 • Przepływy pieniężne
 • Skonsolidowane sprawozdania finansowe
 • Wyceny
 • Interpretacja wyników finansowych

Syllabus [PDF]
Specimen Exam [PDF]

 

Moduł APM: Advanced Performance Management (Zaawansowana rachunkowość zarządcza)

 • Strategiczne planowanie finansowe
 • Rachunkowość zarządcza
 • Ocena i uwzględnianie analizy ryzyka w planowaniu finansowym
 • Systemy kontroli wewnętrznej
 • Systemy oceny sprawności organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza danych
 • Źródła informacji zarządczych

 

Syllabus [PDF]
Specimen Exam [PDF]

 


Minimalna wymagana liczba uczestników modułu AAA pozwalająca na jego przeprowadzenie to 6.


Moduł AAA: Advanced Audit & Assurance (Zaawansowane procesy i procedury audytowe)

 • Środowisko regulacyjne dla audytów
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
 • Kontrola jakości
 • Planowanie i ocena ryzyka
 • Procedury audytowe
 • Zasady prowadzenia audytu grup kapitałowych
 • Niezależność audytorska
 • Raporty audytorskie
 • Wyceny prac audytorskich

Syllabus [PDF]
Specimen Exam [PDF]

 

Moduł AAA oferowany opcjonalnie do modułu AFM. 

Moduł AFM: Advanced Financial Management (Zaawansowane zarządzanie finansami)

 

 • Fuzje i przejęcia
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi
 • Wycena inwestycji

 

 

Syllabus [PDF]
Specimen Exam [PDF]

 

Moduł AFM oferowany opcjonalnie do modułu AAA.

Zaliczenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Strategic Finance & Accounting i otrzymania świadectwa jest łączne spełnienie następujących warunków:
1. Uzyskanie z 4 egzaminów co najmniej 50% (z egzaminów wewnętrznych w Szkole lub zaliczając egzaminy w ACCA).
2. Obecność na co najmniej 75% zajęć dydaktycznych (w dowolnej formie – stacjonarnie lub online).


Rekrutacja trwa!

moduły APM, AFM oraz AAA
>>>APLIKUJ TERAZ!


Interesują Cię pełne studia?

>>>ZAPISZ SIĘ<<<
na listę oczekujących!

Język wykładowy: polski/angielski

Liczba godzin: ok. 256 h (3 semestry)

Tryb zajęć: stacjonarny/online


Początek zajęć: listopad 2024


Godziny zajęć:
sobota: 09:00– 16:15
niedziela: 09:00 – 16:15


>>> sprawdź terminy edycji 23/24


contact- ikonka

tel. 22 234 70 15
accaprofessional@biznes.edu.pl

prof. Witold Orłowski
Kierownik programu
Współpracując z ACCA, rozpoznawalną na całym świecie, prestiżową organizacją specjalizującą się w rachunkowości i finansach, kontynuujemy tradycję wprowadzania międzynarodowych standardów biznesowych do Polski. Połączenie interaktywnych zajęć, indywidualnego coachingu oraz samokształcenia zapewnia uczestnikom sukces podczas egzaminów zgodnych ze standardem ACCA.

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89