Opłaty

Opłaty

>>> Aplikuj już teraz i skorzystaj ze specjalnej oferty Early Bird -20%!

Cena po zniżce: 12 880 zł
Oferta specjalna obowiązuje do 5 lipca 2023.

Warunkiem otrzymania zniżki jest wypełnienie wniosku w terminie oraz wpłata w okresie do 7 dni kalendarzowych
od otrzymania informacji o przyjęciu na program.


Program Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams

Regularna opłata za program Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams wynosi 16 100 zł.

Uwaga! Możliwość zapisu na pojedynczy moduł – cena za jeden moduł wynosi 4 800 zł.
Start najbliższego modułu – 17 czerwca (APM).


Możliwość płatności w 4 ratach.

Harmonogram płatności:

I rata – 7 dni po przyjęciu
II rata – 25.02.2023
III rata – 20.05.2023
IV rata – 19.08.2023

Uwaga! Absolwentom programu ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance przyznawana jest zniżka -10% na czesne!

 

Dane do przelewu:

Tytuł: Nazwisko Imię, program, rata

Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu
Adres: 02-008, ul. Koszykowa 79
Bank: PEKAO SA IV Oddział Warszawa,
Konto: 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664

 

Zniżki i możliwości dofinansowania studiów

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej,  możliwa jest:

• zniżka -10% dla absolwentów Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Biznesu PW
• zniżka -20% dla pracowników oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej
• zniżka -5% za jednorazową płatność

Zniżki się nie kumulują.

 

Planowany termin naboru 20 kwietnia 2023 r. godz. 10:00

 

Projekt OPEN – nieoprocentowane pożyczki na kształcenie z środków EU.
Możliwość umorzenia do 25% całej kwoty czesnego.

Czym jest projekt Open?
To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Co to oznacza dla Ciebie?
Możliwość umorzenia nawet do 25% całej kwoty.

Kto może ubiegać się o pożyczkę z projektu Open?
O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.
>>> Złóż wniosek

 Fundusz „Inwestuj w rozwój”
| Zobacz regulamin

Webinar informacyjny

20 czerwca, godz. 17:00

ZAPISZ SIĘ


Zapisz się na
pojedynczy moduł!

Najbliższy moduł – APM
Liczba godzin: 64h
Tryb: stacjonarny/online
Start: 17 czerwca 2023

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski/angielski

Liczba godzin: ok. 276 h (3 semestry)


Początek zajęć: listopad 2023


Godziny zajęć:
sobota: 09:00– 16:15
niedziela: 09:00 – 16:15


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

tel. 22 234 70 15
accaprofessional@biznes.edu.pl

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89