Opłaty

Opłaty

Czesne za program Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams wynosi 16 100 zł.

>>> Aplikuj już teraz i skorzystaj ze zniżki Early Bird -10%!

Cena po zniżce: 14 490 zł

Zniżka obowiązuje do 15 czerwca 2022

Warunkiem otrzymania zniżki jest wypełnienie wniosku w terminie oraz wpłata w okresie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o przyjęciu na program.


Możliwość płatności w 4 ratach.

Uwaga! Absolwentom programu ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance przyznawana jest zniżka -10% na czesne!

 

Dane do przelewu:

Tytuł: Nazwisko Imię, program, rata

Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu
Adres: 02-008, ul. Koszykowa 79
Bank: PEKAO SA IV Oddział Warszawa,
Konto: 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664

 

Zniżki i możliwości dofinansowania studiów

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej,  możliwa jest:

• zniżka -10% dla absolwentów Szkoły Biznesu PW
• zniżka -10% dla pracowników oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zniżki się nie kumulują.

 

Projekt OPEN – nieoprocentowane pożyczki na kształcenie z środków EU.
Możliwość umorzenia do 25% całej kwoty czesnego.

Czym jest projekt Open?
To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Co to oznacza dla Ciebie?
Możliwość umorzenia nawet do 25% całej kwoty.

Kto może ubiegać się o pożyczkę z projektu Open?
O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.
>>> Złóż wniosek

 Fundusz „Inwestuj w rozwój”
| Zobacz regulamin

webinar

Spotkanie on-line

7 czerwca, godz. 17:00

ZAPISZ SIĘ

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski/angielski

Liczba godzin: ok. 277 (3 semestry)


Godziny zajęć:
sobota: 09:00– 16:15
niedziela: 09:00 – 16:15


contact- ikonka

tel. 22 234 70 15

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89