Opłaty

Opłaty

Program Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams

Opłata ze zniżką Early Bird* wynosi 14 500 zł.
*zniżka obowiązuje do 30.08.2024.

Opłata za program Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams wynosi 16 250 zł.

Aby zagwarantować zniżkę Early Bird oraz miejsce w programie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku rekrutacyjnego, prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych

 

Uwaga! Możliwość zapisu na pojedynczy moduł.

Start najbliższych modułów – 30 listopada 


Możliwość płatności w 4 ratach.

Harmonogram płatności:

I rata – 7 dni po przyjęciu
II rata – 26.02.2025
III rata – 20.05.2025
IV rata – 19.08.2025

Uwaga! Absolwentom programu ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance przyznawana jest zniżka -10% na czesne!

 

Dane do przelewu:

Tytuł: Nazwisko Imię, program, rata

Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu
Adres: 02-008, ul. Koszykowa 79
Bank: PEKAO SA IV Oddział Warszawa,
Konto: 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664

 

Zniżki i możliwości dofinansowania studiów

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej,  możliwa jest:

• zniżka -10% dla absolwentów Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Biznesu PW
• zniżka -20% dla pracowników oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej
• zniżka -5% za jednorazową płatność

Zniżki się nie kumulują.

 

Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie z środków EU – możliwość umorzenia do 25% całej kwoty czesnego:

 Fundusz „Inwestuj w rozwój”
| Zobacz regulamin
 Nabór planowany jest pod koniec czerwca 2024.

 

 

Czym jest projekt Open?
To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Co to oznacza dla Ciebie?
Możliwość umorzenia nawet do 25% całej kwoty.

Kto może ubiegać się o pożyczkę z projektu Open?
O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.
>>> Złóż wniosek

Rekrutacja trwa!

Aplikuj już teraz i skorzystaj z oferty Early Bird!

>>>APLIKUJ TERAZ!


Webinar informacyjny:

19 czerwca o 18:00

>>Zapisz się!

Język wykładowy: polski/angie;ski

Liczba godzin: ok. 256 h (3 semestry)

Tryb zajęć: online


Początek zajęć: 30 listopad 2024


Godziny zajęć:
sobota: 09:00– 16:15
niedziela: 09:00 – 16:15


>>> sprawdź terminy edycji 23/24


contact- ikonka

tel. 22 234 70 15
accaprofessional@biznes.edu.pl

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89