Opinie

Marcin Wojdat


Doświadczenie zawodowe:

Socjolog, społecznik, samorządowiec. Przez długie lata związany z sektorem organizacji pozarządowych. Od 2006 do 2021 r. urzędnik samorządowy w Warszawie. Twórca i dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, które wprowadziło nowatorskie sposoby zarządzania miastem wspierane narzędziami partycypacji społecznej, wynikami badań społecznych oraz danymi z systemów informatycznych funkcjonujących w samorządzie Warszawy. Koordynator utworzenia i uruchomienia platformy „Miejskie Centrum Kontaktu 19115” – narzędzia ułatwiającego mieszkańcom kontakt z urzędem oraz wspomagającego procesy podejmowania decyzji. W latach 2013-2021 Sekretarz m.st. Warszawy. Od 2021 r Chief Governance Officer w firmie Gemius oraz dyrektor Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich, gdzie realizuje projekty badawczo-analityczne tematycznie poświęcone 12 największym polskim miastach oraz ich obszarach metropolitalnych. 

Małgorzata Osowska

Doświadczenie zawodowe:

Jest absolwentką socjologii oraz polityki społecznej specjalności rozwój lokalny na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspertka, badaczka  i pasjonatka realizacji badań i projektów badawczo-rozwojowych z zakresu Smart City, nowych technologii, innowacji i edukacji ekologicznej. Aktualnie jest ekspertką w Instytucie Badań Edukacyjnych. Aktywnie zaangażowana w międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe realizowane z Programu Horyzont Europa oraz inicjatywy na rzecz wspierania współpracy międzysektorowej, będąc kierowniczką projektu BIObec.  Była także ekspertką w projekcie „Eucommeet”   (Horyzont Europa 2021-2027) –  „Wsparcie w merytorycznej realizacji debat obywatelskich w temacie zrównoważonej mobilności, zanieczyszczenia plastikiem oraz zrównoważonej konsumpcji”.

Aktualnie kończy badania na temat różnych narracji  o polityce smart city, zestawiając wyniki badań własnych na temat podejść i strategii polskich miast do realizacji miasta inteligentnego z wynikami podobnych analiz prowadzonych w miastach różnej wielkości na świecie. Wyniki  badań są przygotowywane do publikacji  w specjalistycznych biuletynach, również międzynarodowych. Jest autorką książek na temat innowacji w biznesie oraz problematyki uczenia się przez całe życie.

Mariusz Jednoralski


Doświadczenie zawodowe:

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami IT, budowaniu i zarządzaniu zespołami programistów oraz projektowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Koncentruje się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii do zwiększenia efektywności biznesowej i zapewnienia bezpieczeństwa. Jest członkiem międzynarodowych zespołów tworzących szkielet architektoniczny zintegrowanych systemów informatycznych zorientowanych na usługi. Od ponad 20 lat związany z branżą telekomunikacyjną i informatyczną, uzyskał tytuł doktora nauk informatycznych, uczestniczył w projektach badawczo-rozwojowych mających na celu wdrożenie sztucznej inteligencji do celów biznesowych. Od lat zaangażowany w rozwój polskiej e-administracji, pracował w zespołach zajmujących się standaryzacją rozwiązań informatycznych. Jest autorem licznych publikacji technicznych i biznesowych dotyczących sektora IT.

Dawid Wrona

Doświadczenie zawodowe:

Dawid Wrona posiada 20-letnie doświadczenie w branży deweloperskiej, zdobyte we wszystkich segmentach rynku. Wcześniej współpracował m.in. z Dom Development S.A., Marvipol S.A. oraz z czołowym deweloperem w Rumunii – Impact Developer & Contractor. Od 6 lat w Echo Investment odpowiada za wszystkie projekty mieszkaniowe, rozwijając obszary związane ze sprzedażą i marketingiem. Inicjator nowych idei i rozwiązań technologicznych wspierających obsługę klienta, powołał obszar Customer Experience w organizacji. Jest absolwentem IMD w Szwajcarii – Foundations For Business oraz ICAN Institute.

W 2022 objął stanowisko członka zarządu w Archicom S.A. odpowiadając za obszary związane ze sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta.

Marcin Rzetecki


Doświadczenie zawodowe:

Marcin ma ponad 20-letnie doświadczenie branży IT, technologią blockchain zajmuje się od 2016 roku. Marcin jest autorem licznych publikacji poświęconych technologii blockchain. Uczestniczył w licznych konferencjach poświęconych technologii blockchain w Polsce i Europie jako prelegent. Marcin pełni funkcję Technical Outreach Specialist w BSV Bitcoin Association z siedzibą w Zug w Szwajcarii. Marcin jest także współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Blockchain Polska. Najaktywniejszej polskiej organizacji promującej wiedzę i budującej relacje biznesowe w zakresie technologii blockchain w Polsce i CEE.

Marcin jest zaangażowany w startupy. Mysa – pierwszy projekt tokenizujący nieruchomości z główną nagrodą – AIBC Startup Pitch WINNER oraz BAIOT – dostarczający rozwiązania w oparciu o blockchain i IoT w ramach Smart City.

Leszek Lis

Doświadczenie zawodowe:

Menedżer z niemal 30-letnim doświadczeniem w zakresie rozwoju i optymalizacji sieci telekomunikacyjnych, zarówno mobilnych i jak stacjonarnych.

Od 12 lat w Zarządach spółek będąc odpowiedzialnym za realizację wielomilionowych projektów infrastrukturalnych, procesy zakupowe i sprzedaż. 

Obecnie Dyrektor Operacyjny / Członek Zarządu firmy Cellnex Poland, poprzednio przez 2 lata pełnił rolę Wiceprezesa ds. Operacyjnych w firmie TP Teltech (grupa Orange) a wcześniej, przez 9 lat, był Członkiem Zarządu ds. Technicznych w NetWorkS! (JV Orange Polska i T-Mobile Polska). Jest absolwentem INSEAD, University of Minnesota, SGH i Politechniki Warszawskiej.

Tryb studiów:
weekendowy 

Język wykładowy:
polski/angielski 

Liczba godzin zajęć:
268 godzin 

Początek zajęć:
17 października
Godziny zajęć:
sobota: 9:00-16:15
niedziela: 9:00-16:15
Sesje wykładowe odbywają się 1-2 razy w miesiącu: w soboty oraz niedziele.
>>> Sprawdź terminy zjazdów
Kontakt:
tel. 22 234 70 15

Aplikuj teraz