Opinie

Zofia Dzik

Doświadczenie zawodowe:

Zofia Dzik,  Innowatorka, strategiczna myślicielka, CEO Instytut Humanites – Człowiek i Technologia

Doświadczona C-Level menadżerka, pionierka rynku fintech w obszarze direct w CEE (m.in. CEO TU Link4 S.A.). Wieloletnia Członkini rad nadzorczych spółek giełdowych (m.in. CCC S.A., InPost S.A., PKOBP S.A., PKP CARGO S.A., Generali PTE S.A., Arctic Paper S.A., AmRest CE, BRW S.A, ERBUD S.A.) Członek Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW oraz Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Fundatorka Instytutu Humanites, think&Do tanku w zakresie rozwoju Spójnego Przywództwa™ i kapitału społecznego, łączącego systemowo tematykę Człowieka i Technologii. Fundatorka i przewodnicząca rady międzynarodowego Centrum Etyki Technologii.

Członkini Rady Naukowej IDEAS NCBR – polskiego ośrodka badawczo-rozwojowego działającego w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej oraz Członkini Rady Społecznej Politechniki Wrocławskiej.

Wykładowczyni, impact inwestorka, mentorka start upów (w tym MIT), jurorka (m.in. Kapituła Orły Rzeczpospolitej).  Autorka modeli: „Spójnego Przywództwa™”, Modelu „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego”™, „Pętli – Nielinearnego Modelu Długoterminowego Rozwoju Społecznego”.

W TOP 10 Rankingu Forbes Women – „Liderki Zrównoważonego Rozwoju 2022”,  laureatka tytułu „Odpowiedzialny Kapitał” Forbes Polska za 2023 r. oraz nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej „Dla Dobra Wspólnego”. Założycielka Kręgu Impact Inwestorów Społecznych Humanites, społeczności przedsiębiorców, wspierających finansowo projekty o społecznym wpływie. Fundatorka Akademii Przywództwa Liderów Oświaty – pierwszego w Polsce programu rozwoju przywództwa w edukacji (> 700 absolwentów, dyrektorów szkół z całej Polski; wpływ społeczny ok. 1,5 mln. dzieci i młodzieży). Inicjatorka Globalnego Ruchu Społecznego Dwie Godziny dla Rodziny/dla Człowieka na rzecz zbliżania ludzi i przeciwdziałania samotności oraz zmiany kultury pracy i życia (udział pracodawców z 59 krajów).

Prywatnie: żona, matka trojga dzieci lubiąca wędrówki po pustyniach świata.

Obywatelstwo:

polskie

Katarzyna Marciszel

Doświadczenie zawodowe:

Katarzyna to Manager w zespole Governance, Risk and Compliance (GRC) w Warszawie. Od ponad 6 lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem systemów compliance, analizą i optymalizacją procesów biznesowych, kontrolą i audytem wewnętrznym oraz wsparciem przedsiębiorstw w zarządzaniu ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodności. Jest członkiem inicjatywy One Compliance zrzeszającej multidyscyplinarny zespół ekspertów doradzających w ustanowieniu i rozwoju funkcji compliance oraz zarządzaniu ryzykiem braku zgodności.

Katarzyna jest pracownikiem PwC od 2017 roku. Jako członek zespołu brała udział w licznych projektach doradczych i audytowych Polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Katarzyna jest doktorem nauk społecznych Polskiej Akademii Nauk, ze specjalnością socjolog organizacji i zmiany oraz posiada certyfikaty: Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego CIA i CRMA.

Obywatelstwo:

polskie

Krzysztof Szułdrzyński

Doświadczenie zawodowe:

Krzysztof Szułdrzyński jest partnerem w dziale audytu i usług doradczych w PwC Polska. Specjalizuje się w przeglądach i optymalizacji systemów kontroli wewnętrznej i procesów biznesowych, budowaniu, ocenie i poprawie efektywności działania audytu wewnętrznego oraz zarządzaniu ryzykiem w spółkach.
Krzysztof zajmuje się problematyką ładu korporacyjnego we współczesnym biznesie. Jest jednym z twórców Forum Rad Nadzorczych, wspólnej inicjatywy Giełdy Papierów Wartościowych, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i PwC, działającej na rzecz profesjonalizacji rad nadzorczych z Polsce.
Jest też autorem publikacji z zakresu ładu korporacyjnego. Uczestniczy w szeregu konferencji w charakterze eksperta merytorycznego. Brał aktywny udział w pracach komitetu konsultacyjnego GPW ds. dobrych praktyk. Krzysztof posiada uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta, jest absolwentem włoskiego Uniwersytetu La Sapienza. Z PwC związany od 20 lat.

Obywatelstwo:

polskie

Agnieszka Janković-Żelazna

Doświadczenie zawodowe:

Agnieszka Janković-Żelazna zarządza projektami przygotowania analizy gotowości ESG, opracowaniami założeń do strategii oraz raportów zrównoważonych, ze specjalnością w obszarze ładu korporacyjnego. Jest ekspertką w zakresie komunikacji korporacyjnej i strategicznej. W PwC współprowadzi regionalny zespół ds. raportowania zrównoważonego rozwoju. Za ten obszar odpowiada również w polskim zespole ESG. Jest członkinią globalnego zespołu PwC ds. CSRD i raportowania zrównoważonego rozwoju. Odpowiada za prowadzenie programów merytorycznych w obszarze ładu korporacyjnego i ESG – Forum Rad Nadzorczych (PwC, GPW i SEG) i Liderzy ESG (PwC, GPW i NN Investments Partners).

Obywatelstwo:

polskie

Mariusz Dziurdzia

Doświadczenie zawodowe:

Mariusz jest partnerem PwC, audytorem i ekspertem ds. finansowych z ponad 25-cio letnim doświadczeniem.

W 1997 r. dołączył do PwC, do biura w Krakowie, gdzie prowadził usługi audytowe i doradcze dla średnich i dużych przedsiębiorstw z wielu sektorów, w tym produkcji przemysłowej, energetyki, nieruchomości, handlu, również dla spółek notowanych na GPW. Praktyka zawodowa Mariusza obejmuje także prowadzenie projektów doradczych, dotyczących sprawozdawczości finansowej i zarządczej, projektów związanych z przygotowaniem prospektów emisyjnych oraz udział w projektach typu due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych.

W latach 2008-2015 stał na czele biura PwC we Wrocławiu. Od 2016 r. w Warszawie zarządzał największym w Polsce działem audytu oraz pełnił funkcję lidera ds. Clients & Markets w ramach Assurance PwC (2016-2019).

Mariusz przez ostatnie pięć lat pełnił rolę lidera inicjatywy PwC CFO Compass. Prowadził zespół ekspertów, którzy wspólnie z CFO projektują i wdrażają rozwiązania wykorzystujące automatyzację oraz metody zaawansowanej analizy danych do transformacji funkcji back office, wsparcia w monitorowaniu działalności i raportowaniu zarządczym oraz compliance i bezpieczeństwa prowadzenia działalności.

Mariusz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada brytyjskie uprawnienia biegłego rewidenta ACCA.

Obywatelstwo:

polskie

Agnieszka Dujka

Doświadczenie zawodowe:

Agnieszka jest Dyrektorem w zespole zajmującym się zarządzaniem ryzykiem w biurze PwC w Warszawie. Specjalizuje się w systemach zarządzania ryzykiem, audytach wewnętrznych, ustanowieniu i ocenach funkcji audytu wewnętrznego, projektach zgodności z wymogami Sarbanes-Oxley Act i wdrażaniu wymogów z zakresu systemów kontroli wewnętrznej.

W obszarach zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, SOX i zarządzania procesami oraz zarządzania projektami Agnieszka pracuje od 2004 roku. Przed dołączeniem do PwC, pracowała sześć lat w zespole doradztwa w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego innej firmy doradczej, a także przez siedem lat była odpowiedzialna za kontrolę wewnętrzną i zarządzanie procesami operacyjnymi i logistycznymi w spółce B2B. Podczas pracy w firmach doradczych, prowadziła audyty projektów finansowanych ze środków unijnych oraz audyty wydatków projektowych.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, studiów podyplomowych Zarządzania Procesami w Akademii Koźmińskiego oraz rocznego programu Management ICAN Institute. Posiada certyfikat Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego CIA, Certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Systemów CISA oraz certyfikat Prince Practitioner.

Obywatelstwo:

polskie

Tryb studiów:
weekendowy 

Język wykładowy:
polski/angielski 

Liczba godzin zajęć:
268 godzin 

Początek zajęć:
17 października
Godziny zajęć:
sobota: 9:00-16:15
niedziela: 9:00-16:15
Sesje wykładowe odbywają się 1-2 razy w miesiącu: w soboty oraz niedziele.
>>> Sprawdź terminy zjazdów
Kontakt:
tel. 22 234 70 15

Aplikuj teraz