Program studiów

Program studiów

Program studiów składa się z dwóch części – części menedżerskiej oraz części specjalizacyjnej. W pierwszym semestrze wszystkie polskojęzyczne programy MBA (MBA Cybersecurity Management, MBA Artificial Intelligence and Digital Transformation, MBA Artificial Intelligence, Finance and TechnologyMBA Kaizen Industry 4.0) mają zajęcia wspólnie, aby dać możliwość słuchaczom wymiany doświadczeń z różnych branż oraz poszerzenia horyzontów. Słuchacze zdobywają wiedze zarówno menedżerską, jak i specjalistyczną.


Przedmioty menedżerskie
MBA Artificial Intelligence, Finance and Technology

 

Sesja networkingowa

OTOCZENIE GOSPODARCZE

1. Mikroekonomia
2. Makroekonomia i globalny kryzys finansowy

 

MARKETING

1. Marketing
2. Brand Pro – gra symulacyjna
3. Zarządzanie marką i wizerunkiem
4. Public Relations

 

STRATEGIA

1. Strategia
2.ESG – wyzwania współczesnego świata
3. Implementacja strategii i kontrola zarządcza

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

1. Zachowania w organizacji i controlling personalny
2. Dysfunkcje w pracy zespołowej
3. Psychologia zarządzania i zarządzanie zmianą

 

FINANSE

1. Wprowadzenie do finansów
2. Rachunkowość zarządcza
3. Interpretacja sprawozdań finansowych
4. Zarządzanie finansami
5. Instrumenty finansowe

 

NOWE TECHNOLOGIE I INNOWACYJNOŚĆ

1.Przedsiębiorczość startupowa
2.Wprowadzenie do transformacji cyfrowej
3.Systemy Informacyjne Biznesu
4.Projektowanie Produktu Cyfrowego i architektury IT w start-up’ach

 

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

1. Zarządzanie procesami: doskonałość operacyjna
2. Wprowadzenie do zarządzania projektami
3. Zarządzanie projektami
4. Cyberbezpieczeństwo

 

PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO (PRO)

1. Zarządzanie a przywództwo – lider wobec wyzwań współczesnego świata
2. Rozwijanie ludzi w organizacji
3. Motywowanie i angażowanie ludzi
4. Władza w organizacji i taktyki wpływu lidera
5. Nowoczesne przywództwo
6. Sztuka prezentacji

 

ETYKA W BIZNESIE

1. Etyka w biznesie


 

Przedmioty specjalizacyjne
MBA Artificial Intelligence, Finance and Technology

 

ŚWIATOWE TRENDY ARTIFICIAL INTELLIGENCE I FINTECH

1. Open Banking i Open Innovation
2. Kluczowe trendy i technologie w FinTech
3. Świat spółek FinTech
4. Artificial Intelligence i Blockchain
5. Płynność finansowa i zdolność do przetrwania biznesu
6. Planowanie i zarządzanie finansowe rozwojem działalności spółek nowoczesnych technologii
7. Otoczenie podatkowe biznesu
8. Zarządzanie ryzykiem podatkowym
9. Artificial Intelligence w Finansach

 

WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ SPÓŁEK

1. Analiza opłacalności inwestowania w szybko rosnące przedsiębiorstwa
2. Zarządzanie projektami sztucznej inteligencji i FinTech o wysokim poziomie ryzyka
3. Wycena przedsięwzięć w różnych fazach rozwoju
4. Zarządzanie wartością w biznesie
5. Fuzje i przejęcia jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa
6. Współpraca z instytucjami finansowymi w praktyce i kryteria inwestycyjne VC

 

FINANSE ZAAWANSOWANE

1. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji sprawozdawczej spółek
2. Syntetyczne miary oceny biznesu i przewidywanie upadłości

 

WPROWADZENIE DO PROJEKTÓW

1. Wprowadzenie do projektów

 

PROJEKT KOŃCOWY

1. Seminarium/praca grupowa

Celem projektu końcowego jest zintegrowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych i rozwiniętych podczas studiów MBA z doświadczeniem zawodowym słuchaczy. Projekt powinien dotyczyć zastosowania koncepcji AI, Finance & Technology. Tematem projektu powinna być propozycja praktycznego wdrożenia metod i narzędzi wykładanych w toku kształcenia na ścieżce AI nad FinTech.

Rekrutacja trwa!

>>>APLIKUJ TERAZ!

i skorzystaj z oferty Early Bird

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: ok. 429 h (2 semestry)


Start zajęć: 4 października 2024


Godziny zajęć:
piątek: 16:00 – 20:15
sobota: 09:00– 17:30
niedziela: 09:00 – 16:30

Sesje wykładowe: min. 2/msc


>>> zobacz terminy zjazdów


contact- ikonka

mbafintech.biznes@pw.edu.pl

+ 48 22 234 70 89

dr inż. Grażyna Rembielak, Prof PW
Kierownik studiów MBA Artificial Intelligence, Finance and Technology

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89