Program studiów

Program studiów

Program studiów składa się z dwóch części – pierwszy semestr to przedmioty ogólnomenedżerskie, drugi zaś poświęcony jest przedmiotom ogólnomenedżerskim oraz zagłębieniu się w wybraną specjalizację. W pierwszym semestrze wszystkie polskojęzyczne programy MBA (MBA Digital TransformationMBA Finance & TechnologyMBA Kaizen Industry 4.0) mają zajęcia wspólnie, aby dać możliwość słuchaczom wymiany doświadczeń z różnych branż oraz poszerzenia horyzontów. W pierwszej kolejności słuchacze stają się dobrymi menedżerami, a następnie specjalistami.

Przedmioty ogólnomenadzerskie MBA Finance & Technology

 

Sesja networkingowa

OTOCZENIE GOSPODARCZE

1. Mikroekonomia
2. Makroekonomia

 

MARKETING

1. Marketing
2. Brand Pro – gra symulacyjna
3. Zarządzanie marką i wizerunkiem
4. Public Relations

 

STRATEGIA

1. Strategia
2. CSR
3. Implementacja strategii i kontrola zarządcza

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

1. Zachowania w organizacji
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
3. Zarządzanie zmianą

 

FINANSE

1. Wprowadzenie do finansów
2. Rachunkowość zarządcza
3. Interpretacja sprawozdań finansowych
4. Zarządzanie finansami
5. Instrumenty finansowe

 

NOWE TECHNOLOGIE I INNOWACYJNOŚĆ

1. Przedsiębiorczość startupowa
2. Systemy Informacji Biznesowej
3. Źródła wiedzy w internecie
4. Systemy i architektury IT w start-up’ach

 

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

1. Zarządzania procesami: Standardy i praktyka
2. Zarządzanie projektami
3. Cyberbezpieczeństwo

 

PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO

1. Warsztat diagnozy i rozwoju kompetencji menedżerskich
2. Nowoczesne przywództwo – wykład inspiracyjny
3. Sztuka prezentacji

 

ETYKA W BIZNESIE

1. Etyka w biznesie


 

Przedmioty specjalizacyjne MBA Finance & Technology

 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

1. Open Banking i Open Innovation
2. Kluczowe trendy i technologie w FinTech
3. Świat spółek FinTech
4. Blockchain
5. Płynność finansowa i zdolność do przetrwania biznesu
6. Planowanie i zarządzanie finansowe rozwojem działalności spółek nowoczesnych technologii
7. Otoczenie podatkowe biznesu
8. Zarządzanie ryzykiem podatkowym

 

WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ SPÓŁEK

1. Analiza opłacalności inwestowania w szybko rosnące przedsiębiorstwa
2. Zarządzanie projektami o wysokim poziomie ryzyka
3. Wycena przedsięwzięć w różnych fazach rozwoju
4. Zarządzanie wartością w biznesie
5. Fuzje i przejęcia jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa
6. Współpraca z instytucjami finansowymi w praktyce i kryteria inwestycyjne VC

 

RACHUNKOWOŚĆ ZAAWANSOWANA

1. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji sprawozdawczej spółek
2. Syntetyczne miary oceny biznesu i przewidywanie upadłości

 

WPROWADZENIE DO PROJEKTÓW

1. Wprowadzenie do projektów

 

PROJEKT KOŃCOWY

1. Seminarium/praca grupowa

Celem projektu końcowego jest zintegrowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych i rozwiniętych podczas studiów MBA z doświadczeniem zawodowym słuchaczy. Projekt powinien dotyczyć zastosowania koncepcji Finance & Technology. Tematem projektu powinna być propozycja praktycznego wdrożenia metod i narzędzi wykładanych w toku kształcenia na ścieżce FinTech.

webinar

Trwa rekrutacja!

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: ok. 431 h (2 semestry)


Start zajęć: 7 października 2022


Godziny zajęć:
piątek: 16:00 – 20:15
sobota: 09:00– 17:15
niedziela: 09:00 – 16:15

Sesje wykładowe: min. 2/msc


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

mbafintech@biznes.edu.pl
+ 48 22 234 70 89

dr inż. Grażyna Rembielak
Kierownik studiów MBA Finance & Technology

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89