Program studiów

Program studiów

Program studiów składa się z dwóch części – pierwszy semestr to przedmioty ogólnomenedżerskie, drugi zaś to zagłębienie się  w wybraną specjalizację. W pierwszym semestrze wszystkie polskojęzyczne programy MBA (MBA Digital TransformationMBA Finance & TechnologyMBA Kaizen Industry 4.0) mają zajęcia wspólnie, aby dać możliwość słuchaczom wymiany doświadczeń z różnych branż oraz poszerzenia horyzontów. W pierwszej kolejności słuchacze stają się dobrymi menedżerami, a następnie specjalistami.

Przedmioty ogólnomenadzerskie MBA Finance & Technology

 

Sesja networkingowa

OTOCZENIE GOSPODARCZE

1. Mikroekonomia
2. Makroekonomia i globalny kryzys finansowy

 

MARKETING

1. Marketing
2. Brand Pro – gra symulacyjna
3. Zarządzanie marką i wizerunkiem
4. Public Relations

 

STRATEGIA

1. Strategia
2. CSR
3. Implementacja strategii i kontrola zarządcza

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

1. Zachowania w organizacji
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
3. Zarządzanie zmianą

 

FINANSE

1. Wprowadzenie do finansów
2. Rachunkowość zarządcza
3. Interpretacja sprawozdań finansowych
4. Zarządzanie finansami
5. Instrumenty finansowe

 

NOWE TECHNOLOGIE I INNOWACYJNOŚĆ

1. Przedsiębiorczość startupowa
2. Systemy Informacji Biznesowej
3. Źródła wiedzy w internecie
Systemy i architektury IT w start-up’ach

 

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

1. Zarządzania procesami: Standardy i praktyka
2. Wprowadzenie do zarządzania projektami (online)
3. Zarządzanie projektami
4. Cyberbezpieczeństwo

 

PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO

1. Warsztat diagnozy i rozwoju kompetencji menedżerskich
2. Nowoczesne przywództwo – wykład inspiracyjny

 

ETYKA W BIZNESIE

1. Etyka w biznesie

 

Przedmioty specjalizacyjne MBA Finance & Technology

 

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PROJEKTÓW

1. Metody proste i złożone (NPV itd.)
2. Metody analizy ryzyka (bezpośrednie i pośrednie)
3. Alternatywne metody oceny projektów (np. opcje realne)

 

WYCENA SPÓŁEK I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ

1. Metody dochodowe
2. Metody majątkowe
3. Metody mieszane
4. Metody porównawcze
5. Podejście Value-Based Management
6. Struktura rynków finansowych

 

RYNKI I INSTRUMENTY FINANSOWE

1. Typy instrumentów finansowych
2. Lokowanie nadwyżek
3. Pozyskiwanie kapitału z rynków publicznych (GPW, New Connect)
4. Fundusze venture capital/private equity
5. Ryzyko finansowe (ryzyko stóp procentowych, ryzyko walutowe..)
6. Produkty bankowe (kredyt, leasing) i ich koszt

 

KLUCZOWE TRENDY I TECHNOLOGIE W FINTECH

1. Sztuczna inteligencja,
2. Robodoradztwo,
3. Big Data,
4. Biometria.

 

ŚWIAT SPÓŁEK FINTECH

1. FinTech w Polsce, w Europie i w wybranych regionach świata.
2. Ekosystem FinTech
3. BigTech – firmy technologiczne
4. Modele współpracy korporacji z spółkami FinTech
5. Warsztat: Wdrożenie technologii w praktyce.

 

BLOCKCHAIN

1. Technologia w tym Kryptografia.
2. Przykłady wdrożeń projektów.
3. Aspekt prawno-regulacyjny.

 

FUZJE I PRZEJĘCIA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Podstawowe pojęcia w M&A (zwłaszcza te sprawiające najwięcej trudności)
2. Punkt widzenia przejmującego:
– Jak patrzeć na rynek i szukać najlepszych celów przejęcia
– Jak określić cenę w przejęciu – podstawy wyceny mnożnikowej, krótkie odniesienie do metod dochodowych
3. Punkt widzenia spółki:
– Jak poszukiwać inwestora
– Czym różnią się inwestorzy strategiczni od finansowych
4. Studia przypadków: udane i nieudane M&A w praktyce

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI W PRAKTYCE I KRYTERIA INWESTYCYJNE VC

1. Punkt widzenia instytucji finansowej / przedsiębiorstwa: co może zaoferować startup i jak z nim współpracować
2. Punkt widzenia startupu: czy warto rozpocząć współpracę z korporacją i na co uważać
3. Prezentacja wersji wstępnej projektu końcowego w formie „pitcha” do funduszu VC
4. Feedback do grupy i do każdego uczestnika indywidualnie

 

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING

1. Budżetowanie i kontrola budżetowa
2. Zarządzanie kosztami
3. Projektowanie controllingu
4. Scorecards
5. KPIs

 

 ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ I PLANOWANIE FINANSOWE

1. Cash flow pro forma
2. Metody oceny płynności
3. Zarządzanie kapitałem obrotowym
4. Instrumenty zarządzania należnościami, zapasami i zobowiązaniami

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA

1. Interpretacja sprawozdań finansowych wg UoR i MSSF
2. Wskaźniki finansowe (rentowności, płynności, zadłużenia, sprawności działania)
3. Wskaźniki rynkowe
4. Pułapki interpretacji sprawozdań

 

OTOCZENIE PODATKOWE BIZNESU

1. Interesariusze podatkowi
2. Zadania podatkowe przedsiębiorstwa
3. Współpraca z doradcami
4. Raportowanie finansowe a podatki
5. Systemy wspomagające funkcję podatkową
6. Modele zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM

1. Odpowiedzialność za podatki
2. Narzędzia do zarządzania ryzykiem
3. Podatki a PR i CSR
4. Podatki i Zarząd
5. Interakcje z organami podatkowymi

 

Projekt końcowy

Celem projektu końcowego jest zintegrowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych i rozwiniętych podczas studiów MBA z doświadczeniem zawodowym słuchaczy. Projekt powinien dotyczyć zastosowania koncepcji Finance & Technology. Tematem projektu powinna być propozycja praktycznego wdrożenia metod i narzędzi wykładanych w toku kształcenia na ścieżce FinTech.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
>>> Wypełnij formularz
i zdobądź nagranie z webinaru!

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: ok. 420 h (2 semestry)


Start zajęć: 11 marca 2022


Godziny zajęć:
piątek: 16:00 – 20:15
sobota: 09:00– 17:15
niedziela: 09:00 – 16:15

Sesje wykładowe: 1-2/msc


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

mbafintech@biznes.edu.pl
+ 48 22 234 70 89

dr inż. Grażyna Rembielak
Kierownik studiów MBA Finance & Technology

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89