Dyplom

Dyplom

Zainwestuj w przyszłość.
Dołącz do ponad 4300 absolwentów
Szkoły Biznesu PW!

Po ukończeniu szkolenia absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom i świadectwo ukończenia kursu dokształcającego First Time Manager wydawane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.


Warunkiem ukończenia kursu jest łączne spełnienie następujących warunków:

– obecność uczestnika na co najmniej 80% zajęć
– pozytywna ocena z testu zaliczeniowego

  

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: 80h


contact- ikonka

FTM@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 89

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89