Wykładowcy
  • Energetyka Odnawialna dla Biznesu

      Doświadczenie zawodowe: Od 2013 roku doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. energii. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki

    Dowiedz się więcej
  • Energetyka Odnawialna dla Biznesu

    Doświadczenie zawodowe: Inżynier projektowy w Transition Technologies Systems Obywatelstwo: polskie  

    Dowiedz się więcej

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: 180h


Start zajęć: październik 2024


Godziny zajęć:
sobota: 09:00– 16:15
niedziela: 09:00 – 16:15

Sesje wykładowe: 1-2/msc


energetyka.biznes@pw.edu.pl

+48 22 234 70 82

Pokaż wszystkich wykładowców Szkoły