Leszek Juchniewicz

 

Doświadczenie zawodowe:

Od 2013 roku doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. energii. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (studia podyplomowe). Doktor nauk ekonomicznych. Przez wiele lat zawodowo związany z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni wykładowca na podyplomowym studium „Pieniądz i Bankowość”. Wieloletni pracownik banków komercyjnych, w tym jako Wiceprezes Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A.

Od 1994 roku w administracji rządowej – jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a od 1997 roku do 2007 roku – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wielokrotnie w organach nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym jako Przewodniczący Rady Giełdy Papierów Wartościowych, Przewodniczący RN „Petrochemii Płock” S.A. W latach 2007-2012 – Prezes Zarządu Mostostal Zabrze Holding S.A., spółki notowanej na GPW. Ekspert i konsultant m.in. w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW.

Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i kilku książek naukowych z zakresu finansów, polityki gospodarczej, w tym regulacji w energetyce, a także o prywatyzacji.

Obywatelstwo:

polskie