Program studiów

Program studiów

 

Programem zostaną objęte zagadnienia na dwóch poziomach: pierwszym jest poziom rynkowy, regulacyjny i technologiczny, drugim – poziom oceny opłacalności i praktycznej realizacji projektów inwestycyjnych.

 

Sesja networkingowa


POZIOM RYNKOWY I TECHNOLOGICZNY

Konkurencyjność technologii energetyki odnawialnej, w tym źródeł zeroemisyjnych w wymiarze globalnym i krajowym – parametry techniczne, inwestycyjne i kosztowe technologii dostępnych na rynku,
Prognozy cen energii elektrycznej i taryf oraz indeksów giełdowych, zasady sprzedaży energii z OZE,
– Wpływ nowych unijnych regulacji klimatycznych na rynki energii – perspektywa klientów, grup energetycznych, dostawców technologii, inwestorów korporacyjnych i niezależnych producentów energii,
– Przenikanie nowej energetyki z innymi megatrendami i technologiami przyszłości: cyfryzacją (technologiami smart, inżynierią i analizą danych, sztuczną inteligencją), markets coupling (elektromobilność i elektroogrzewnictwo), produkcją i magazynowaniem wodoru z OZE oraz decentralizacją systemów energetycznych i rynków energii,
Europejski Zielony Ład i fundusze UE na OZE – rola OZE w transformacji energetyki i dążeniu do neutralności klimatycznej.

 


POZIOM PROJEKTOWY I INWESTYCYJNY

Ocena zasobów odnawialnych źródeł energii dla potrzeb planowania inwestycji
– Symulacja profilu produkcji energii w instalacji OZE, wybór technologii i dobór komponentów instalacji OZE: integracja z istniejącą infrastrukturą, szacowanie produktywności instalacji OZE
Sprzedaż i kontraktowanie – przegląd obecnych i planowanych regulacji, autoprodukcja, sprzedaż rynkowa na giełdzie, sprzedaż spółce obrotu (tzw. „trader”), bezpośrednia, sprzedaż energii z OZE – umowy PPA,
Finansowanie projektów: źródła finansowania, instrumenty finansowe, project finance, finansowanie korporacyjne, fundusze inwestycyjne, finansowanie przez giełdę, modele ESCO,
– Etapy rozwoju projektów i zarzadzanie projektami inwestycyjnymi: studium wykonalności, development, inżyniera instalacyjna i projektowa, wymagania prawne i techniczne,
– Modelowanie i analiza finansowa, tworzenie biznesplanów i analiza ryzyka,
Studia przypadku: modelowe inwestycje w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz w instalacje prosumenckie i hybrydy.

>>> zobacz pełen program

Więcej informacji
na temat rekrutacji
już wkrótce!

>>> skontaktuj się z nami

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: 180h


Start zajęć: 29 października 2022


Godziny zajęć:
sobota: 09:00– 16:15
niedziela: 09:00 – 16:15

Sesje wykładowe: 1-2/msc


energetyka@biznes.edu.pl
+48 22 234 70 17

dr inż. Paweł Urbański
Dyrektor Szkoły Biznesu PW
Kierownik studiów
Energetyka Odnawialna dla Biznesu

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89