Program studiów

Program studiów

 

Programem zostaną objęte zagadnienia na dwóch poziomach: pierwszym jest poziom rynkowy, regulacyjny i technologiczny, drugim – poziom oceny opłacalności i praktycznej realizacji projektów inwestycyjnych.

 

Sesja networkingowa

 

POZIOM RYNKOWY I TECHNOLOGICZNY

– Wprowadzenie do rynku technologii OZE (energetyka słoneczna, elektryczna i cieplna, energetyka wiatrowa, biogaz), nowe trendy technologiczne (agrofotowoltaika, sezonowe magazynowanie energii)
Konkurencyjność technologii OZE w wymiarze globalnym, krajowym i lokalnym – parametry techniczne, inwestycyjne i kosztowe
Prognozy cen energii elektrycznej i taryf, wpływ parapodatków (rynek mocy, opłata kogeneracyjna, OZE, przejściowa) na rynek energii i taryfy
– Wpływ unijnych regulacji klimatycznych na rynek energii – dostawców technologii i inwestorów
– Przenikanie nowej energetyki z innymi megatrendami i technologiami przyszłości: cyfryzacją (technologiami smart, inżynierią i analizą danych, sztuczną inteligencją)
– Uwarunkowania polityczne i regulacyjne oraz finansowe rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce
– Podstawy funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i ciepłowniczego (rola źródeł zeroemisyjnych), rola magazynów ciepła, energii elektrycznej i wodoru
– Stan rozwoju oraz trendy rozwojowe rynku energetyki odnawialnej w Polsce, w UE i na świeciePOZIOM PROJEKTOWY I INWESTYCYJNY

Zasoby odnawialnych źródeł energii dla potrzeb planowania inwestycji, zarządzanie projektem inwestycyjnym
Symulacja wydajności i produktywności instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej i ciepła, profile generacji dla nowych zastosowań, obliczanie magazynów energii, integracja z istniejącą infrastrukturą
– Sprzedaż energii i kontraktowanie – przegląd obecnych i planowanych regulacji, autoprodukcja, sprzedaż rynkowa na T GE, sprzedaż spółce obrotu, umowy PPA
– Podstawy ogólne modelowania i analizy finansowej, tworzenie biznesplanów, analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem
– Etapy rozwoju projektów i zarządzanie projektami
– Studia przypadku, w szczególności inwestycji wiatrowych fotowoltaicznych oraz hybryd w formule IPP lub prosumenta biznesowego

>>> zobacz pełny program

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: 180h


Kolejna edycja rusza
w październiku 2024!
ZAPISY WKRÓTCE!


Godziny zajęć:
sobota: 09:00– 16:15
niedziela: 09:00 – 16:15

Sesje wykładowe: 1-2/msc


>>>zobacz terminy zjazdów


energetyka@biznes.edu.pl
+48 22 234 70 82

dr inż. Paweł Urbański
Dyrektor Szkoły Biznesu PW
Kierownik studiów
Energetyka Odnawialna dla Biznesu

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89