Opłaty

Opłaty


>>> Aplikuj już teraz i skorzystaj z oferty specjalnej Early Bird -10%!

Cena po zniżce: 10 296 PLN
Oferta specjalna obowiązuje do 30 czerwca 2023.

Warunkiem otrzymania zniżki jest wypełnienie wniosku w terminie oraz wpłata w okresie do 7 dni kalendarzowych
od otrzymania informacji o przyjęciu na program.


Program Energetyka Odnawialna dla Biznesu 2023-24

Regularna opłata za udział w edycji 2023/24 programu Energetyka Odnawialna dla Biznesu wynosi 11 440 PLN.

Możliwość płatności w 2 równych ratach.

Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego harmonogramu płatności.

 

Dane do przelewu:

Tytuł: Nazwisko i imię, Energetyka, rata nr…

Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu
Adres: 02-008, ul. Koszykowa 79
Bank: PEKAO SA IV Oddział Warszawa,
Konto: 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664

 

Zniżki i możliwości dofinansowania studiów

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej,  możliwa jest:

• zniżka -10% dla absolwentów Szkoły Biznesu PW
• zniżka -20% dla pracowników oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej
• zniżka -5% za jednorazową płatność

Zniżki się nie kumulują.

 

Planowany termin naboru 20 kwietnia 2023 r. godz. 10:00

 

Projekt OPEN – nieoprocentowane pożyczki na kształcenie z środków EU.
Możliwość umorzenia do 25% całej kwoty czesnego.

Czym jest projekt Open?
To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Co to oznacza dla Ciebie?
Możliwość umorzenia nawet do 25% całej kwoty.

Kto może ubiegać się o pożyczkę z projektu Open?
O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.
>>> Złóż wniosek

 Fundusz „Inwestuj w rozwój”
| Zobacz regulamin

Webinar informacyjny

21 czerwca, godz. 17:00

ZAPISZ SIĘ

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: 180h


Start zajęć: 28 października 2023


Godziny zajęć:
sobota: 09:00– 16:15
niedziela: 09:00 – 16:15

Sesje wykładowe: 1-2/msc


>>>zobacz terminy zjazdów


energetyka@biznes.edu.pl
+48 22 234 70 82

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89