Dyplom

Dyplom

Zainwestuj w przyszłość.
Dołącz do ponad 4300 absolwentów
Szkoły Biznesu PW!

 

Po ukończeniu Studium absolwenci otrzymają dyplom ukończenia Studium Podyplomowego – Akademia Psychologii Przywództwa.

 

   

 

Warunkiem otrzymania dyplomu jest spełnienie łączne poniższych warunków:

– zaliczenie wszystkich warsztatów
– uzyskanie oceny z testu końcowego na poziomie co najmniej 50,00%
– uzyskanie oceny z pracy końcowej / dyplomowej na poziomie co najmniej 50,00%
– obecność na co najmniej 80% zajęć Studium

Ocena końcowa Studium zostanie obliczona jako średnia ważona ocen z:

– testu końcowego – z wagą 30% oraz pracy końcowej/dyplomowej – z wagą 70%.

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 166h
81h zajęć wykładowych
85h laboratoriów


Początek zajęć: 17 listopada 2023


Godziny zajęć:
piątek: 18:00 – 21:30
sobota: 09:00 – 17:30
niedziela: 09:00 – 12:15


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

Kontakt:
app@biznes.edu.pl
+48 22 234 70 12

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89