Rekrutacja

Rekrutacja

Akademia Psychologii Przywództwa 2024-25

Wymagania formalne:

3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania ludźmi.

Złożenie kompletu dokumentów

 

Wniosek on-line o przyjęcie na studia

Wypełnij formularz o przyjęcie na Studium podyplomowe TUTAJ<<<
Uwaga: 
kandydat powinien posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania ludźmi.
Następnie, wypełnij ankietę aplikacyjną, na podstawie której, Jacek Santorski, dyrektor programowy APP podejmuje decyzje o przyjęciu do programu.

 

 

Rejestracja na stronie Szkoły Biznesu PW oraz złożenie dokumentów

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, złóż wniosek rekrutacyjny na stronie Szkoły Biznesu PW za pomocą załączonego linku.
W przypadku gdy wszystkie dokumenty nie zostaną dołączone do wniosku rekrutacyjnego, prosimy o przesłanie ich drogą mailową: app@biznes.edu.pl

 

 


Ogłoszenie wyników

Każdy z kandydatów zostanie mailowo poinformowany o wynikach rekrutacji. O ostatecznym przyjęciu na studia decyduje kierownik programu – Jacek Santorski.

 

 

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 166h
81h zajęć wykładowych
85h laboratoriów

Tryb zajęć: stacjonarny


Początek zajęć: 21/22 listopada 2024


Godziny zajęć – grupa weekendowa:
piątek: 17:30 – 21:30
sobota: 09:00 – 17:30
niedziela: 09:00 – 12:15

Godziny zajęć – grupa mieszana:
czwartek: 17:30 – 21:30
piątek: 09:00 – 17:30
niedziela: 09:00 – 12:15


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

Kontakt:
app.biznes@pw.edu.pl
tel. 607 670 621
+48 22 234 70 17