• Strona Glówna
  • Największe wyzwania dla kadr zarządzających w 2023 roku

Największe wyzwania dla kadr zarządzających w 2023 roku

Każdy rok przynosi wiele zmian dla właścicieli firm oraz kadr zarządzających. Nie inaczej jest w 2023 roku. Trzeba przygotować się na wiele wyzwań i nowych trendów, za którymi należy podążać, aby umocnić pozycję przedsiębiorstwa na rynku.

Badania nastrojów przedsiębiorców jasno wskazują, że wchodzą w nowy rok z wieloma obawami. Czy słusznie? Poniekąd tak. Trzeba jednak zwracać uwagę nie tylko na kryzysowe aspekty, ale również na trendy, które kształtują rynek. Przystosowując się do nich i wprowadzając pewne zmiany w zakresie zarządzania, można uzyskać spokój o los firmy.

Kadra zarządzająca, która ma za sobą studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, z pewnością skutecznie poradzi sobie z największymi wyzwaniami w 2023 roku. Jest do tego przygotowana pod względem umiejętności, wiedzy i kompetencji.

Duża dynamika zmian oraz rosnący poziom konkurencji

Pandemia koronawirusa w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie kadry zarządzającej w wielu firmach, zmianie uległy priorytety, trzeba było szybko przystosować się do nowych warunków. Czas kryzysu znacznie podniósł poziom rywalizacji zarówno wewnątrz firm, jak i na ogólnym rynku gospodarczym.

Wyzwaniem dla menedżerów od 2020 roku jest nieustanna konieczność zmiany taktyki biznesowej w celu wytyczania nowych dróg umożliwiających zarabianie, umacnianie pozycji i rozwój. Ten trend utrzymuje się nadal, a w 2023 roku przybierze na sile. Popandemiczna rzeczywistość nadal nie jest łatwa dla biznesu. Sukces organizacji w dużej mierze zależy teraz od sprytu liderów, trafnego podejmowania decyzji, a także od umiejętności ryzykowania.

Wielu przedsiębiorców w czasach kryzysu było w stanie wygenerować więcej pieniędzy niż dotychczas, umiejętnie przystosowując się do panujących warunków. Proponowali usługi oraz produkty dotychczas zupełnie nietożsame z ich działalnością. Pozwoliło to im na uzyskanie lepszej pozycji w kontekście konkurencji.

W 2023 roku umiejętność szybkiego wprowadzania innowacji i dostosowywania się do panujących warunków może okazać się kluczowa w perspektywie przetrwania.

Technologie cyfrowe nadal będą silnie oddziaływać na biznes w 2023 roku

Plan transformacji cyfrowej obecny jest w działaniach firm już od 2019 roku. W tym temacie w 2023 roku niewiele się zmieni. Nadal przedsiębiorcy będą pracować nad zakupem innowacyjnych technologii cyfrowych lub opracowaniem własnych produktów. Etap zmian znacząco przyspieszyła do kilku miesięcy pandemia COVID-19. Firmy musiały przejść na działanie w wirtualnym świecie, aby dotrzeć do klientów.

Nawet jeżeli z różnych względów przedsiębiorcy nie zdecydowali się na pełną cyfryzację w czasie pandemii, obecnie przyjęcie długofalowej strategii cyfrowej jest niezbędne. Zapewni to dostęp do obsługi online i pełnej oferty w sieci dla klientów, którzy odchodzą od standardowych rozwiązań.

Nowa era partycypacji pracowniczej

Pracownicy mają nowe wymagania wobec swoich liderów. Oczekują kontaktu, uznania zasług, a także pomocy w najtrudniejszych, kryzysowych momentach. Psychologia biznesu realizowana w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej może przygotować menedżerów do uporania się z rolą autorytetu, lidera i przywódcy zespołu.

W czasach kryzysu, który nie zakończy się w 2023 roku, rola liderów i przywódców w przedsiębiorstwach jest nieoceniona. Często praca z autorytetem jest jedyną motywacją dla pracownika, gdy nie może otrzymać od pracodawcy innych gratyfikacji w postaci dodatków do pensji, ze względu na cięcie kosztów.

Pracownicy mają potrzebę odczuwania przynależności do organizacji, chcą mieć wpływ na realizację misji i celów, ale też wymagają docenienia za wypracowane efekty. Informacja zwrotna, jaką otrzymują od menedżera zarządzającego powinna wskazywać, jak przyczynili się do rozwoju i odbudowy firmy. Przeprowadzenie takiej rozmowy jest kluczowe, w celu zbudowania motywacji pracownika. Kadra zarządzająca w 2023 roku musi mieć świadomość, jak ważną rolę w sukcesie firmy odgrywa pełne zaangażowanie pracowników.

Innym aspektem ważnym dla pracowników jest elastyczność w realizacji obowiązków zawodowych. Nie ma już wątpliwości, że wielu spodobał się hybrydowy model pracy. Powinien on nadal obowiązywać, z uwagi na wygodę, jak i większą efektywność w osiąganiu celów. Warto więc rozważyć wprowadzenie elastycznych godzin i lokalizacji realizowanych obowiązków na stałe do struktury firmy.

Wyzwania dla kadry zarządzającej w 2023 roku – podsumowanie