Prof. WSB, dr hab. inż. Mariusz Bednarek

Doświadczenie zawodowe:

Prezes Instytutu Industry 4.0. Wykładowca i Koordynator Programu MBA Kaizen Industry 4.0. Posiada wiele lat doświadczenia jako doradca biznesowy oraz profesor tytularny i „visiting” Uniwersytetów i Szkół Wyższych polskich, meksykańskich, kanadyjskich, amerykańskich i hiszpańskich. Konkretne doświadczenia przemysłowe obejmują m.in. zakłady m.in. Boscha, Delco – Remy, Valeo, Eagle Pitcher, General Motors, General Electric, CCHBC, PHO, Delfo SA, Grupa Kęty. Piastował funkcję Rektora oraz Dziekana. Członek European Academy of Arts, Sciences and Humanities.

Uczestniczył w wielu projektach i wdrożeniach przemysłowych oraz pracach badawczych związanych z innowacjami procesów produkcyjnych i zarządzania w tym Lean Manufacturing /Kaizen/Industry 4.0 i World Class Manufacturing. Wyniki tych prac pozwoliły przedsiębiorstwom na usprawnienie działań podejmowanych w zakresie m.in. zmniejszenia kosztów, modernizacji i doskonalenia systemów zarządzania i produkcyjnych.

Pracował w zakładach przemysłowych w Europie, jak również dla firm samochodowych francuskich, niemieckich, amerykańskich. Włada kilkoma językami i posiada znajomość rożnych kultur społecznych. Był Dyrektorem Wykonawczym i członkiem Zarządu Iberia Motor Capital Group oraz sekretarzem polskiej sekcji BAIC. Wydał wiele publikacji i prac związanych z usprawnieniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Jest ekspertem opiniującym projekty programów prac naukowo-badawczych w UE i NAFTA. Profesor WSB Warszawa. Wiodący konsultant Instytutu Industry 4.0 i Indoorway.

Obywatelstwo:

polskie